POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

W numerze.:

W kręgu naszych spraw

Towarzystwa album własny

Przed zjazdem

Konferencje regionalne PTTK

Największy sukces, największy problem

Bliżej z paragrafem

W ostatnim okresie

Propozycje

  • Kalendarz wybranych imprez
  • Giełda Piosenki Turystycznej "Datajana'01"
  • Konkurs Fotograficzny "Beskid Sądecki w obiektywie"
  • Europejskie Dni Dziedzictwa
  • 41 Centralny Zlot Młodzieży "Palmiry 2OO1"
  • XXI Pomorskie Spotkania z Diaporamą

Wkładka

  • Akty prawne ważne w działalności turystycznej
  • Ustawa o samorządzie
  • Informacja o kursach
  • Ekologiczne paragrafy w Internecie
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś