POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Profesor pod żaglami


Jaczewski Marek - lat 75, zam. w Warszawie, członek PTTK od 1952 r. czynnie uprawiający do dziś turystykę żeglarską. Od 1963 r. członek Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, a w latach 1989-97 jej przewodniczący. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym tej komisji. W czasie 50-letniej społecznej działalności w naszym Towarzystwie niezwykle aktywny, obowiązkowy i rzetelny w działaniu. Inicjator i twórca baz i przystani żeglarskich PTTK, a także założyciel i członek komisji ZG ds. oceny sprzętu turystycznego. Przez całe lata wnosił i nadal wnosi wartości intelektualne do pracy programowej Towarzystwa. Autor i współautor wielu opracowań z dziedziny żeglarstwa śródlądowego i morskiego, współtwórca programów szkoleniowych dla kadr Towarzystwa. Wychowawca i opiekun młodych adeptów turystyki żeglarskiej, organizator i komandor licznych rejsów żeglarskich na śródlądziu oraz morskich. Jest jednym z czołowych popularyzatorów różnych akwenów śródlądowych i morskich dla turystycznego żeglarstwa, w tym także akwenów nowych. Niestrudzony popularyzator etyki żeglarskiej. W rejsach żeglarskich przepłynął ponad 46 000 mil. Ma uprawnienia przodownika turystyki żeglarskiej, jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej, jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Nagrodą Państwową II i III stopnia, odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50- lecia PTTK i in.


Marek Jaczewski

46 tysięcy mil morskich, w tym większość na rejsach z młodzieżą na PTTK-owskiej "Polonii" i najwyższe stopnie Żeglarskiej Odznaki Turystycznej ze szmaragdami. Przez kilka kadencji przewodniczy Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, przodownik turystyki żeglarskiej i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, te tytuły a przede wszystkim wielki mir, jakim się cieszy wśród kolegów żeglarzy w całej Polsce, spowodowały, że VII Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Oddziału PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy jednogłośnie w dniu 10 marca 2001 roku wystąpił do XV Walnego Zjazdu PTTK o nadanie profesorowi Markowi Jaczewskiemu godności Członka Honorowego PTTK. Uzasadnienie swojego wniosku koledzy z Bydgoszczy kończą zdaniem: "Człowiek o kryształowej uczciwości i niespotykanej wręcz skromności".

Marek Jaczewski urodził się 19 lipca 1926 roku w Warszawie. Pochodzi z rodziny wybitnych uczonych, której członkowie tym się charakteryzowali, że bez problemów łączyli teorię naukową z praktycznymi zainteresowaniami. Również, co najważniejsze, umiejętnością kierowania zespołami ludzkimi.

Ukochane żeglarstwo Marek Jaczewski uprawia wraz z najbliższą rodziną. Wie doskonale, jak ważne jest wychowanie morskie młodzieży i jak bardzo zaniedbane przez struktury rządowe. Dlatego sam, w każdym sezonie od 1983 roku zabiera na nasze PTTK-owskie jachty "Polonia" i "Helius" młodzież warszawskich liceów i tam w ciągu krótkich kilku tygodni rejsu przekazuje adeptom sztuki żeglarskiej swoją wielką praktykę i etykę żeglarską. Uczy morza, uczy jachtu, uczy umiejętności żeglarskich, uczy odpowiedzialności i pracy w zespole. My, członkowie Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK przez cały czas Jego kierowania komisją przez kolejne kadencje od 1977 do 1989 roku czuliśmy się pod Jego przewodnictwem członkami załogi zgranej i sprawnie dowodzonej przez doświadczonego kapitana.

W żegludze przez całe życie zawodowe, jako wielki uczony, badał problemy energetyki i uczestniczył w zbudowaniu w Polsce sieci przesyłowej wysokiego napięcia, za co otrzymał Nagrody Państwowe III i II stopnia, a za całokształt osiągnięć życia zawodowego poprzez kolejne stopnie odznaczeń państwowych, doszedł do Komandorii Polonii Restituta. A teraz na emeryturze nadal pracuje twórczo, dalej w pełni dyspozycji intelektualnej dla polskiej energetyki, dla Polski.

Nie wolno także zapominać, że nasz Przyjaciel odznaczony jest Krzyżem Oświęcimskim. Do obozu trafił jako drużynowy Szarych Szeregów, przyłapany na akcji plakatowania w dniu 22 lutego 1943 roku. Przeszedł przez Szucha i Pawiak. A następnie tego siedemnastoletniego drobnego, szczupłego chłopca, okupanci zsyłają do Oświęcimia-Birkenau, w 1944 roku do Gross-Rosen, a na koniec do Buchenwaldu, skąd wyzwolili Go Amerykanie 11 kwietnia 1945 roku.

Warto jeszcze dodać - zupełnie już poza tematem - że zimą Marek ze swoją żoną Krysią jeżdżą w góry na narty.

Kochany Marku! Nasz Kapitanie! Z okazji Twojego 75- lecia, w imieniu wszystkich żeglarzy ze środowiska PTTK pozdrawiamy Cię serdecznie i życzymy jeszcze dalekich rejsów, brawurowych szusów na nartach. I jak najwięcej przyjaznej aury wokół Ciebie.

Żeglarze z Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś