POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Trzy razy równik


Radomski Stanisław lat 67, zam. w Gliwicach, od 1955 r. członek PTTK. Członek założyciel i wieloletni działacz Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK przy Oddziale Gliwickim PTTK, pełniący w nim WIELE funkcji do prezesa włącznie. Aktywnie uczestniczy w pracach Oddziału PTTK w Gliwicach. Pełnił również liczne funkcje społeczne we władzach wojewódzkich PTTK, między innymi przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej. Z jego inicjatywy po rozwiązaniu zarządów wojewódzkich w 1991 r. powstaje pierwsza w kraju Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej, której został przewodniczącym. Pomysłodawca i organizator wielu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i centralnym, m.in. międzynarodowych rajdów kolarskich AIT w latach 1964, 1975 i 1986. Przyczynił się do powstania nowych klubów oraz zintegrowania środowiska kolarskiego na terenie województwa. Kierownik, wykładowca i organizator kursów przodowników turystyki kolarskiej. Autor kilku opracowań z zakresu turystyki. Honorowy przodownik turystyki kolarskiej PTTK. Odznaczony i wyróżniony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Srebrną Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Turystyki", Złotą Odznaką "Za Zasługi dla województwa katowickiego", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród Młodzieży", Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej, Medalem 50-lecia PTTK i in.


Stanisław Radomski

Stanisław RADOMSKI urodził się 23 stycznia 1934 roku w Mikstaciew pow. Ostrów Wielkopolski, w rodzinie nauczycielskiej. Od najwcześniejszych lat życia daje się poznać jako zamiłowany społecznik, który po prostu nie mógłby żyć, bez działania, organizowania i tworzenia . Turystyką i krajoznawstwem interesuje się od wczesnych lat szkolnych. Wielką pasją Stanisława stała się turystyka kolarska. W roku 1958 jest współzałożycielem Klubu Kolarskiego im. W. Huzy przy Oddziale PTTK Gliwice, pełniąc różne funkcje w zarządzie klubu.

Jest nie tylko aktywnym działaczem i propagatorem turystyki, ale także rekordzistą wśród krajowych turystów-kolarzy. Rozmiłowany w dwóch kółkach przejechał 125 tysięcy kilometrów w kraju i za granicą. Poza Albanią przejechał i zwiedził na rowerze wszystkie kraje europejskie. Uczestniczył w 26 Międzynarodowych Rajdach Kolarskich AIT.

Swoją wiedzę wykorzystał do opracowania historii klubu kolarskiego im. W. Huzy oraz biografii wybitnych działaczy PTTK w Gliwicach.

Z jego inicjatywy ustanowiono Honorową Odznakę Oddziału, spisano około 40 życiorysów, sporządzono szkice i sfotografowano ponad 40 grobów gliwickich działaczy.

Organizował wiele imprez, między innymi konkursy klubowe o tytuł "Najaktywniejszego Turysty Kolarza", "Najaktywniejszego Przodownika Turystyki Kolarskiej" i "Najaktywniejszej Sekcji".

Angażuje się czynnie w tradycyjne doroczne obchody święta "Wiosny Gliwickiej". Przez długie lata swojego życia rozwija i popularyzuje walory turystyczne Gliwic i ziemi gliwickiej. Jak mało kto zna historię regionu, potrafi ją realistycznie opisywać i wspaniale o niej opowiadać. Możemy uczyć się od niego tej wielkiej wiedzy krajoznawczej.

Na przestrzeni 50 lat istnienia PTTK nie było wydarzeń ważnych dla rozwoju turystyki w Gliwicach i regionie, w których nie uczestniczyłby i których nie byłby inicjatorem, m.in.: w 1999 roku bierze czynny udział w przygotowaniach papieskiej pielgrzymki w Gliwicach. Przygotowane opisy tras rowerowych dla pielgrzymów to jego zasługa.

W Towarzystwie pełni odpowiedzialne funkcje, od prezesa oddziału, przewodniczącego Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej województwa śląskiego, po członka Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK (od 1997 r.). Jest autorem m.in. "Zbioru regulaminów obowiązujących w turystyce kolarskiej". Napisał recenzję przewodników turystycznych Piotra Rościszewskiego oraz pracy zbiorowej "Vademecum turysty kolarza".

Jest członkiem honorowym kilku klubów kolarskich PTTK na Śląsku, a także Klubu Krajoznawstwa i Ochrony Przyrody w Gliwicach.

Wieloletnia sumienna praca zawodowa zaowocowała również otrzymaniem wielu ważnych odznaczeń państwowych, resortowych i społecznych.

Stanisław Radomski to człowiek wysokiej kultury osobistej, wielkiej klasy społecznik i przyjaciel naszego oddziału PTTK, z czego jesteśmy bardzo dumni. Poczucie odpowiedzialności i samodyscypliny to cenne zalety Stanisława.

Oddział PTTK w Gliwicach życzy Staszkowi dużo zdrowia, dobrej kondycji fizycznej, sukcesów w życiu osobistym oraz umiejętności czerpania przyjemności z pracy społecznej na rzecz naszego Towarzystwa.

Ilona Ulatowska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś