POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

XLII Ogólnopolski Wysoko Kwalifikowany
Rajd Pieszy "Jura 2001"


Kolejny, już 42, Ogólnopolski Wysoko Kwalifikowany Rajd Pieszy w tym roku prowadził po trasach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nawiązując w ten sposób do pierwszego OWRP, który w 1960 r. też przebiegał po trasach jurajskich. Od tego czasu tylko w 1981 r. rajd ten trafił na Jurę, a w 1993 r. jedna z jego tras zahaczała o Wyżynę.


Na Straszakowej Skale

Tegoroczny OWRP miał cztery trasy dwutygodniowe i jedną 8-dniową. Odbywał się w dniach 8-21 lipca. Organizowany przez zawierciański Oddział PTTK i Klub Turystyczny "Ostańce" zgromadził 558 uczestników.

Ze względu na zgłaszanie się większości osób zazwyczaj na trasę nr 1, tym razem tę trasę podzielono na trzy: IA-cichą, IBis-z garbem i ICis-orientacyjną, prowadzone równolegle, z przyjęciem na każdą z nich prawie tej samej liczby uczestników. Te trasy wiodły od Częstochowy po Kraków, by zawrócić przez Pustynię Błędowską do Łaz koło Zawiercia.

Trasa II rozpoczynała się od Wielunia, ze zwiedzaniem słynnych kościółków drewnianych w Grębieniu, Kadłubie, Popowicach i Łaszewie, i wiodła przez Załęczański Park Krajobrazowy, Kruszynę, Mstów, Częstochowę, Olsztyn, Złoty Potok, Podlesice, Podzamcze do Łaz. Trasa IIB dołączała do "dwójki" w Mstowie.

Najwięcej uczestników było ze Szczecina, Gdańska i Białegostoku. Pogoda nie była najgorsza, wprawdzie codziennie padał deszcz, ale zazwyczaj wieczorami, gdy większość zdążyła wrócić z trasy. Zdarzały się też burze z intensywnym opadem. Większość gmin na trasie rajdu dostarczyła dla uczestników materiały promocyjne, a przewodnicy olkuscy, częstochowscy i wieluńscy oprowadzili po swych miastach uczestników bezpłatnie.

Chociaż Jura zachwyciła prawie wszystkich, to przyjęcie turystów nie zawsze było przychylne, pod tym względem korzystniej prezentowała się część wieluńska Jury. Organizatorzy zapewnili zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej, a także zaserwowali na wszystkich trasach degustację regionalnej potrawy -"prażonek".

Ważnym akcentem na wszystkich trasach, chociaż w różnych terminach, było złożenie wiązanki kwiatów na zamku w Ogrodzieńcu, przy tablicy upamiętniającej powstanie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, tym bardziej istotne, że w bieżącym roku przypada 95-lecie powołania tej organizacji, a przecież w odznace organizacyjnej to właśnie zamek ogrodzieniecki łączył wszystkie ówczesne zabory wyrażone herbami Warszawy, Krakowa i Poznania. Wicekomandor rajdu Jan Janeczek wygłosił z tej okazji okolicznościową pogadankę, a następnie wszyscy uczestnicy zwiedzali ruiny zamku, oprowadzani przez zawierciańskich przewodników.


Zejście na Pustynię Błędowską

Meta w Łazach zgromadziła w sobotę 21 lipca znaczną część uczestników, jednak sporo z nich wyjechało przed zakończeniem imprezy.

W ramach zakończenia odbył się przegląd zespołów folklorystycznych, miały również miejsce wystąpienia zaproszonych gości: uczestnika I OWRP ks. Jerzego Pawlika, sekretarza generalnego ZG PTTK Andrzeja Gordona, przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG Włodzimierz Majdewicza, władz lokalnych: starosty Leszka Wojdasa i burmistrza Tadeusza Czopy oraz komandora rajdu i kierowników tras: IA Jerzego Mazura, IB Włodzimierza Kruka, IC Sławomira Kuty i II Jarosława Wesołowskiego.


Wieczorna odprawa na trasie

Nagrodzono zwycięzców konkursu krajoznawczego na poszczególnych trasach: Janusza Milewskiego z Opola, Czesława Jednoroga z Żagania, Zdzisława Gostomskiego z Chełmna i Jakuba Kaczyńskiego z Gdańska. Jakub Kaczyński otrzymał też nagrody za imprezy na orientację, rozgrywane na trasie IC, a przygotowywane przez członka Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK Zbigniewa Tarnowskiego. Najstarszym uczestnikiem rajdu tradycyjnie już był Członek Honorowy PTTK 89-letni Teofil Ligenza vel Ozimek, a najmłodszymi - dwoje 8-latków: Joasia Stefańska i Adrian Sobierajski (biorąc pod uwagę oficjalnie zgłoszonych). Najliczniejszymi drużynami były: "Trepy" z Sulęcina (27 osób), "Łaziki" z Włoszakowic i "Neptun" z Gdańska (obie po 22 osoby).

Nagrodzono też najliczniejsze rodziny: 6-osobową Weberów ze Szczecina, 5-osobową Goleniów oraz 4-osobowe: Żukowskich, Ornasów i Sobierajskich. Ze względu na otrzymanie od sponsora "Callida" śpiworów, w tym dla osób szczególnie wysokich, rozegrano też konkurs na najwyższego, który jak się okazało, liczył 204 cm. Ognisko trwające mimo deszczu do rana, to znaczy już 22 lipca, zakończyło XLII OWRP, a na XLIII w 2002 r. zaprosili następni organizatorzy na Warmię i Mazury. Po raz pierwszy na mecie pracowała komisja egzaminacyjna, umożliwiając poszerzanie uprawnień przodownickich na tereny związane z OWRP: Śląsk i Małopolskę. Z możliwości tej skorzystało 19 osób.

Andrzej Stróżecki


Zwiedzanie Wawelu
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś