POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo warmińsko-mazurskie


Doprawdy trudno odpowiedzieć pytanie, co jest największym sukcesem oddziałów. Uważam, że jakimś sukcesem jest przetrwanie społecznie funkcjonujących oddziałów w regionie, to że prowadzą wbrew trudnościom materialnym swoją pracę programową w zgodzie. Myślę też, że dużym sukcesem jest utrzymanie w naszej organizacji przytłaczającej większości przewodników i zgoda oraz wzajemna sympatia, chęć do współpracy wszystkich kół przewodnickich.

Co do głównych problemów, nad którymi pragniemy się skoncentrować obecnie, to najistotniejszym wydaje się stworzenie dobrego przepływu informacji między oddziałami o ich działalności programowej oraz lepsze dotarcie z tymi informacjami do potencjalnych uczestników imprez, ale też i do władz regionalnych i lokalnych. Temu zagadnieniu poświęcone będzie jesienne spotkanie naszego porozumienia oddziałów. Innym, istotnym kierunkiem działania, zasygnalizowanym już na wiosennym spotkaniu przedstawicieli oddziałów regionu, będzie intensyfikacja pracy wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, choć niestety z naszych doświadczeń na pomoc władz oświatowych liczyć nie bardzo należy, gdyż żyją one reformą oświaty i ulegają coraz większej (czasem absurdalnie dużej) biurokratyzacji. A to zabija każdą chęć społecznego działania.

Marian Jurak

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś