POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

"Polsce służyliśmy i służyć będziemy"


Do tego napisu z tablicy na budynku władz naczelnych PTTK będziemy się odwoływać nie tylko z okazji złotego jubileuszu działalności PTTK. O rzeczywistym społecznym sukcesie naszego Towarzystwa w pierwszym rzędzie stanowi praca kadry społecznej oraz działalność kół, klubów i oddziałów. To dzięki nim mówi się o dobrej obecności PTTK w życiu społecznym.

Podobnie jest w tej kadencji. Na efekty prezentowane w sprawozdaniu ZG PTTK składał się wysiłek całego Towarzystwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim oddziałom, których dorobek złożył się na ten wspólny - ogólnopolski sukces. Wiele z nich organizowało wspaniałe imprezy lokalne, kontynuując często wieloletnią tradycję. Wiele z nich w sposób ciągły organizuje takie imprezy, jak "Przewodnik czeka", akcje "Czysty Las", "Czyste Góry", "Czyste Rzeki". Liczne oddziały organizują wystawy i odczyty, krajoznawczo dokumentujące swój region. Gratulujemy im konsekwencji w popularyzowaniu turystyki aktywnej i krajoznawstwa. Zapisaliście kolejne ważne karty w historii PTTK i polskiej turystyki.

Wśród oddziałów PTTK - są też takie, które nie tylko pracują na rzecz swojego oddziału i środowiska, ale też świadomie pracują na rzecz całego Towarzystwa, z własnej inicjatywy podejmują się organizacji imprez ogólnopolskich i wspaniale je przeprowadzają. Wiele z nich prowadzi regionalne muzea i regionalne pracownie krajoznawcze lub tak realizują swoje przedsięwzięcia programowe, organizacyjne i ekonomiczne, że w sposób znaczący wpływają na życie i pozycję PTTK.


Fot. Marian Głażewski

Im właśnie w imieniu Zarządu Głównego PTTK gorąco dziękujemy.

Lista, którą prezentujemy poniżej, ma charakter otwarty. Każdy oddział może się do tej listy dopisać. Jeżeli kogoś pominęliśmy, mimo jego niezaprzeczalnych zasług, w następnym numerze "Gościńca PTTK" uzupełnimy tę listę i oddział PTTK przedstawimy.

Popatrzcie, Drodzy Czytelnicy, na tę listę uważnie. Wynika z niej bogactwo form pracy naszego Towarzystwa.


Dziękując wszystkim oddziałom Zarząd Główny PTTK kieruję szczególne słowa wdzięczności do:

w województwie dolnośląskim

 • Oddziału PTTK w Legnicy za pracę wśród młodzieży szkolnej, za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych i Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej oraz inicjatywy programowe związane z ochroną przyrody, za prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i organizację CZAK 1999 r.
 • Oddziału PTTK "Ziemi Strzelińskiej" za pracę wśród młodzieży
 • Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna za pracę wśród młodzieży, za coroczną akcję "Czyste Góry"
 • Oddziału PTTK w Wałbrzychu za organizację w Książu Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zbytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, za całokształt prac krajoznawczych, w tym organizację sejmików krajoznawczych, pracę z przewodnikami i społecznymi opiekunami zabytków, za obsługę przewodnicką w zamkach w Grodnie i Książu, za prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i Muzeum Regionalnego PTTK oraz organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału Wrocławskiego PTTK za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Rola PTTK i towarzystw regionalnych w rozwoju turystycznym regionu", za organizację Młodzieżowej Szkoły Turystyki, opiekę nad Dolnośląską Federacją Przewodników, za organizację zlotu oraz szkolenia przodowników turystyki żeglarskiej, za działalność programową dla dzieci z domów dziecka, za 40-letnią działalność klubu pieszego "Perpedes", za efekty działalności gospodarczej oddziału, za wzorowe prowadzenie dwóch schronisk w Sobótce i na Kopie Biskupiej oraz campingu w Otmuchowie, za wysoką jakość usług BORT- owskich, za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów, za organizację i prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego za organizację Młodzieżowej Szkoły Turystyki, organizację XXVIII Centralnego Zlotu Aktywu Turystycznego Wojska Polskiego "Karkonosze '99", Konkursu Fotograficznego i Filmowego "Budowle obronne", sesji naukowej "Twierdza Srebrna Góra i Kłodzko", za organizację III Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego "Nysa - Kłodzko", XXVIII Rajdu Górskiego WP, a także szkolenie dla przodowników turystyki narciarskiej, za organizację I Rodzinnego Spływu Kajakowego WP "OBRA - 2000", Jubileuszowego XXX Rajdu Górskiego WP "Sudety 2000", szkolenie kandydatów na przewodników TG - "Jarnołtówek '99", Konkursu Fotograficzno-Filmowy i Przeglądu Filmu i Konkursów Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej
 • Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Garnizonowym w Jeleniej Górze za II Rajd Rowerowy "Karkonosze - Rudawy Janowickie" i pomoc w Euro Rando 2001
 • Oddziału PTTK w Oleśnicy za pracę wśród młodzieży
 • Oddziału Zakładowego PTTK "Rokita" w Brzegu Dolnym za organizację posiedzenia plenarnego Komisji Kół Zakładowych ZG PTTK w Szklarskiej Porębie oraz organizację kursu organizatorów turystyki z zakładów pracy z całego województwa
 • Oddziału PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze za organizację imprez InO, za wieloletnią organizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Bobrze, organizację Euro Rando 2001 oraz prowadzenie obiektu na Chojniku
 • Oddziału i przewodników PTTK w Lądku Zdroju za organizację przewodnickich rajdów górskich: XV Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników w Górach Opawskich (1997) i XVII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników w Górach Stołowych (1999), oraz za obsługę wycieczek dla wczasowiczów
 • Oddziału PTTK w Kłodzku za dobrą współpracę z przewodnikami i ciekawe programy krajoznawcze dla wczasowiczów
 • Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie Miedzi "Legnica" w Legnicy za zorganizowanie Ogólnopolskiego Szkolenia Przodowników Turystyki Żeglarskiej w 2001 r.
 • Oddziału PTTK "Ziemi Kamiennogórskiej" w Kamiennej Górze za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału PTTK w Międzygórzu za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału PTTK w Zagórzu Śląskim za prowadzenie Muzeum Regionalnego PTTK Zamek "Grodno"

Turystyka rowerowa cieszy się coraz wiekszą popularnością

w województwie kujawsko-pomorskim

 • Oddziału PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy za organizację obozów Młodzieżowej Szkoły Turystki, za oznakowanie szlaku kajakowego na Brdzie; za zaprojektowanie i wytyczenie szlaków kolarskich w województwie oraz Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1, za wkład w integrację turystów kolarzy woj. kujawsko-pomorskiego oraz pomoc i współpracę w organizacji stoiska PTTK na targach, a także za działania na rzecz pozyskania dla oddziału obiektu w Bydgoszczy będącego obecnie siedzibą władz tego oddziału, za organizację wyjazdów promocyjnych do obiektów noclegowych PTTK, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Toruniu za organizację obozów Młodzieżowej Szkoły Turystyki, przeprowadzenie VI Zlotu Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę", za tradycyjny Rajd Licealistów oraz za wkład w wytyczaniu szlaków kolarskich, integrację środowiska turystycznego w województwie, a także współpracę z władzami miasta, za organizację 40. Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej, Mistrzostw Polski i Marszach na Orientację i X Mistrzostw Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację, za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Turystycznego w Kijaszkowie, za organizację Ogólnopolskiego Zjazdu Przodowników Turystyki Motorowej w 1999 r., za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK w 2001 r. , za obsługę Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK
 • Oddziału PTTK we Włocławku za organizację 41. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej i znaczący wkład w dokształcanie kadry tej dyscypliny, za pracę wśród młodzieży szkolnej (w tym przygotowanie laureata II miejsca w konkursie krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu)
 • Oddziału PTTK w Żninie za pomoc przy organizacji imprez i szkoleń dla turystów zmotoryzowanych oraz aktywną współpracę z Komisją Turystyki Motorowej ZG PTTK, za organizację Ogólnopolskiego Zjazdu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w 2000 r., za prowadzenie obiektu w Żninie
 • Oddziału PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy za organizację Centralnych Rejsów Żeglarskich w latach 1997-2001 oraz organizację obozów Młodzieżowej Szkoły Turystyki, pracę z młodzieżowymi opiekunami zabytków, za organizację Ogólnopolskiego Szkolenia Przodowników Turystyki Żeglarskiej w 2000 r., za organizację XXXIV Centralnego Rajdu Turystycznego WP na Orientację - "Bieszczady '99"
 • Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu za organizację Międzynarodowych Konkursów dla Młodzieży Szkół Średnich i corocznych Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych dla Przewodników PTTK oraz za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Język wyrazem tożsamości narodowej"w 1999 r. i sejmiku przodowników nizinnej turystyki jeździeckiej PTTK w 2000 r., kursów na uprawnienia przodownika turystyki jeździeckiej PTTK, za prowadzenie Muzeum Regionalnego PTTK
 • Oddziału PTTK w Brodnicy za prowadzony obiekt w Bachotku i liczne inicjatywy programowe w oparciu o ten ośrodek, za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK w 1998 r.
 • Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu za wydawanie dwumiesięcznika "Pomorze - Kujawy" dla krajoznawców i przewodników turystycznych
 • Oddziału PTTK w Lipnie za organizację Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych w 1999 r.
 • Oddziału PTTK w Świeciu za organizację Centralnego Spływu Kajakowego w 1999 r.
 • Oddziału PTTK w Grudziądzu za pracę wśród dzieci i młodzieży

w województwie lubelskim

 • Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Lubelszczyzna obszar przenikania i koegzystencji kultur" (IX 1999), za Ogólnopolski Zlot Oddziałów PTTK Ogrodzieniec 2000, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej i obsługę Wojewódzkiego Porozumienia Oddziałów PTTK, za pracę z młodzieżą, inicjatywy w dziedzinie edukacji ekologicznej oraz rozwijanie turystyki na terenach chronionego krajobrazu
 • Oddziału Akademickiego PTTK im. Wincentego Pola w Lublinie za prowadzenie 2 baz namiotowych (Beskid Niski)
 • Oddziału PTTK w Biłgoraju za pracę z młodzieżą, zorganizowanie VI Zlotu Laureatów Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę", zainicjowanie i prowadzenie zlotów wielokrotnych laureatów tego konkursu
 • Oddziału Puławskiego PTTK za prowadzenie Muzeum Regionalnego PTTK oraz organizację Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków "Puławy 2001",
 • Oddziałów PTTK w Chełmie, Nałęczowie, Zamościu i Radzyniu za działalność wydawniczą, służącą społecznościom lokalnym i turystom.

w województwie lubuskim

 • Oddziału PTTK "Ziemi Żarskiej" w Żarach za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Łużyce - bogactwo kulturowe pogranicza", za pracę z młodzieżą szkolną, za obsługę porozumienia oddziałów PTTK woj. lubuskiego
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Gorzowie za pracę wśród młodzieży
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Gubinie za pracę wśród młodzieży, za prowadzenie Domu Wycieczkowego w Gubinie i dobrą pracę BORT-u
 • Oddziału Zakładowego PTTK "Energetyk" w Gorzowie Wielkopolskim - za atrakcyjny program dla załogi zakładu
 • Oddziału PTTK w Żaganiu za pracę BORT-u i prowadzenie Domu Wycieczkowego
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Zielonej Górze za opiekę nad wojewódzką komisją przewodnicką
 • Regionalnego Oddziału PTTK w Zielonej Górze za poprowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK
 • Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim za organizację II Ogólnopolskiego Fortecznego Rajdu po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym
 • Oddziału PTTK "Ziemi Międzyrzeckiej" w Międzyrzeczu za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK i opiekę nad komisją przewodnicką województwa lubuskiego

Od kilkudziesięciu lat prowadzimy Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy.
Na zdjęciu jedna z konkurencji. Fot. Andrzej Gordon

w województwie łódzkim

 • Oddziału Łódzkiego im. Jana Czeraszkiewicza za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, organizację Sejmiku Przedkongresowego, społeczną opiekę nad zabytkami i udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa
 • Oddziału PTTK Łódź Polesie im. Jana Dylika za prowadzenie dwóch studenckich baz namiotowych (SKPB) w Pieninach i Beskidzie Sądeckim
 • Oddziału PTTK im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach i Oddziału "Zgierskigo" PTTK w Zgierzu za przygotowanie i organizację Sejmiku Przedkongresowego "Imprezy turystyczne jako forma edukacji krajoznawczej społeczeństwa"
 • Oddziału PTTK w Warcie za prowadzenie Muzeum Miasta i Rzeki Warty PTTK
 • Oddziału PTTK im. M. Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim za organizację 48 Zlotu Turystów Kolarzy (VIII 1999), za organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki, pomoc przy organizacji szkoleń dla kierowniczej kadry BORT, za popularyzację turystyki wśród dzieci i młodzieży
 • Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli za organizację stoiska PTTK na targach turystycznych, za organizację wyjazdów promocyjnych do obiektów noclegowych PTTK, zorganizowanie finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK
 • Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK za prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, gromadzenie i dokumentowanie zbiorów fotograficznych, redagowanie i wydawanie czasopisma "Wędrownik" oraz przygotowanie i wydanie albumu "Polska fotografia krajoznawcza" i broszury dotyczącej historii Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK
 • Oddziałom PTTK w Sieradzu i Warcie za wydawanie kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach"

Piotrkowska grupa organizatorów
centralnych imprez turystycznych młodzieży

w województwie małopolskim

 • Oddziału PTTK w Gorlicach za wydawnictwa turystyczne i prowadzenie obiektów oraz Muzeum Regionalnego PTTK, za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie za prowadzenie 3 baz namiotowych i Domu Wycieczkowego w Ochotnicy Górnej, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz opiekę nad Ośrodkiem Kultury Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach
 • Oddziału "Krakowskiego" PTTK w Krakowie za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Umiłowanie tradycji regionalnych - twórczy wkład Krakowa w zjednoczenie Europy", za prowadzenie muzeów regionalnych PTTK oraz za udział w "Europejskich Dniach Dziedzictwa w Polsce", za działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej oddziału, za realizację od przeszło 20 lat akcji turystycznych "Zdobywamy Odznakę Przyjaciel Krakowa" czy "Nie siedź w domu - chodź na wycieczkę", za prowadzenie spraw Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich
 • Oddziału Wojskowego PTTK w Krakowie za organizację imprez ogólnopolskich dla środowiska wojskowego, za współpracę z Komisją Górskiej Turystyki Jeździeckiej: zorganizowanie w latach 2000-2001 Sejmików Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej, kursów na uprawnienia przodownika górskiej turystyki jeździeckiej i wytyczanie szlaków dla turystyki jeździeckiej
 • Oddziału Szkolnego PTTK w Krakowie za znakomitą pracę z młodzieżą
 • Oddziału PTTK w Myślenicach za organizację Małopolskiego Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich
 • Oddziałów PTTK w Wadowicach i w Rabce za prowadzone prace znakarskie na szlakach turystycznych
 • Oddziałom i przewodnikom PTTK w Wadowicach, Oświęcimiu i Suchej Beskidzkiej za organizację XIX Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników w Beskidzie Wysokim (2000 r.)
 • Oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu za pracę z młodzieżą szkolną i za wyznaczanie i konserwację szlaków pieszych i rowerowych, za organizację Ogólnopolskiego Szkolenia Przodowników Turystyki Żeglarskiej.
 • Oddziału PTTK "Ziemi Oświęcimskiej" w Oświęcimiu za pracę z przewodnikami i działalność w środowisku młodzieżowym ("Poznajemy Ojcowiznę")
 • Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej za współpracę z Babiogórskim Parkiem Narodowym i za prowadzenie skansenu
 • Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" w Tarnowie za pracę z przewodnikami, gospodarność i remont siedziby oddziału, za znakowanie i konserwację szlaków, popularyzację odznak krajoznawczych oraz organizację CZAK 2001, za organizację Ogólnopolskiego Kursu Szkoleniowego na Przodowników Turystyki Pieszej
 • Oddziałów PTTK "Gorce" w Nowym Targu, Dobczycach i Krynicy za organizację Euro Rando 2001 i prowadzenie muzeów regionalnych PTTK
 • Oddziału PTTK w Krynicy za opiekę nad Ośrodkiem Kultury Turystyki Górskiej na Jaworzynie Krynickiej
 • Oddziału Wojskowego PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie za organizację XXXIV Rajdu Wojska Polskiego na Orientację "Bieszczady '98", Rodzinnych Rajdów Górskich WP "Tatry", XXXV Centralnego Rajdu Turystycznego WP na Orientację "Bieszczady '99"
 • Oddziału "Pienińskiego" PTTK w Szczawnicy za opiekę nad Ośrodkiem Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach
 • Oddziałów PTTK w Gorlicach, Ojcowie i Olkuszu za prowadzenie muzeów regionalnych PTTK
 • Oddziałów PTTK w Krośnie, w Jaśle, Oddziału "Tatrzańskiego" w Zakopanem za organizację Euro Rando 2001
 • Oddziału i przewodników PTTK z Olkusza za współorganizację II Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (1998)
 • Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie za prowadzenie Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK, Muzeów Kultury Turystyki Górskiej przy schroniskach, koordynację i prowadzenie całości spraw związanych z wytyczaniem i konserwacją szlaków w górach, organizację: wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Górskiej, sympozjów górskich oraz działalność wydawniczą (materiały z sympozjów "Wierchy", "Gazeta Górska")

Fot. Maria Janowicz

w województwie mazowieckim

 • Oddziału PTTK "Podlasie" w Siedlcach - za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Podlasie Naszą Małą Ojczyzną" (XI 1998), prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie - za organizację i prowadzenie 4 baz namiotowych (Beskid Niski, Bieszczady) oraz współpracę z Komisją Akademicką ZG PTTK
 • Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego - za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Krajoznawstwo jako wartość" (X 1999), prace związane z wydawnictwem "Barbakan" oraz wydawanie i dystrybucję wydawnictw "Ziemia" i "Społeczna Opieka nad Zabytkami", organizację i popularyzację imprez o tematyce historycznej, ustanowienie i dystrybucję ogólnopolskiej odznaki "Szlakiem F. Chopina"
 • Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie za zorganizowanie 49. Zlotu Turystów Kolarzy (VIII 2000), organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK w 1999 i 2000 r., działalność wydawniczą, produkcję oraz promocję i dystrybucję odznak i książeczek turystycznych, organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki, organizację stoiska PTTK na targach turystycznych
 • Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu za organizację XXIII Drużynowych Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację, VII Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację - 1998 r. Kazimierz Dolny, opracowanie odznaki: "100 lat InO" z okazji 100-lecia imprez na orientację na świecie, dynamiczne rozpowszechnienie wśród młodzieży konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" oraz powołanie Muzeum Pamiątek Turystycznych, współorganizację Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego (OWRP w 2000 r.), prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziału PTTK w Żyrardowie za organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki, działalność wśród młodzieży, wznowienie przyznawania regionalnej odznaki "Przyjaciel Chełmońskiego", Wojewódzkiego Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa w 2000 r.
 • Oddziału Praskiego PTTK im. S. Starzyńskiego w Warszawie za organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki, obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, organizację Centralnego Spływu Kajakowego PTTK w 2001 r. na Pilicy, koordynację przebiegu Warszawskich Dni Turystyki
 • Oddziału "Żoliborskiego" w Warszawie za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży "Palmiry" (w 2000 r. po raz 40)
 • Stołecznego Oddziału Wojskowego w Warszawie za organizację XXVII Centralnego Zlotu Aktywu Turystycznego WP "Mazowsze '98" - Rynia, Wojewódzkiego Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa w 1999 r., prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, działania na rzecz integracji środowiska instruktorów krajoznawstwa w województwie, prowadzenie dokumentacji, konserwację i wytyczanie szlaków pieszych i rowerowych w województwie
 • Oddziału PTTK w Otwocku za ogólnopolską dystrybucję okolicznościowej odznaki turystycznej "50 lat PTTK", organizację Wojewódzkiego Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa w 2001 r.
 • Oddziału PTTK w Węgrowie za organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki
 • Oddziału PTTK Mokotowskiego w Warszawie za ustanowienie ogólnopolskiej odznaki turystycznej "Szlakiem Wrześniowych Virtuti Militari"
 • Oddziału PTTK "Ursus" w Warszawie za organizację w 2000 r. Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych
 • Oddziału PTTK Praga Południe za ustanowienie i popularyzowanie w kraju odznaki turystyczno-krajoznawczej "Bitwy Warszawskiej 1920 r."
 • Oddziału w Warce za organizację i popularyzację imprez o tematyce historycznej, współorganizację Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego w 2000 r.
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku za organizację imprez wojewódzkich OMTTK oraz zlotów turystycznych
 • Oddziału "Podlasie" i przewodnikom PTTK z Siedlec za organizację I Zlotu Ogólnopolskiego Nizinnego Przewodników na Podlasiu

W Płocku na rozpoczęciu rajdu "Palmiry"

w województwie opolskim

 • Oddziału Miejskiego PTTK w Opolu za pracę wśród młodzieży, organizację Ogólnopolskiego Szkolenia Organizatorów Turystyki w środowisku zakładów pracy w latach 2000-2001, Ogólnopolskich Zlotów Aktywu Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych PTTK w latach 2000-2001
 • Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Polska jako teren przenikania kultur", prowadzenie ROP-u i Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów, za wdrażanie nowoczesnych form prezentacji działalności PTTK w Internecie oraz organizację międzynarodowych sympozjów krajoznawczych
 • Oddziału Zakładowego PTTK przy Hucie "Andrzej" w Zawadzkiem za pracę wśród młodzieży i działalność na rzecz załogi, szczególnie w zakresie zorganizowanego wypoczynku
 • Oddziału PTTK "Ziemi Brzeskiej" w Brzegu za pracę wśród młodzieży oraz prowadzenie BORT PTTK
 • Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku za atrakcyjny program turystyczno-krajoznawczy dla rodzin, szczególnie organizację rajdów rodzinnych, w których uczestniczyło około 2 tys. osób
 • Oddziału PTTK w Oleśnie za organizację imprezy CZAK 1998 oraz kursu dla instruktorów krajoznawstwa

w województwie podkarpackim

 • Oddziału PTTK w Łańcucie za pracę BORT-u i prowadzenie Domu Wycieczkowego
 • Oddziału Miejskiego PTTK im. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu za pracę z młodzieżą (szczególnie w zakresie popularyzacji konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" oraz organizowane obozy Młodzieżowej Szkoły Turystyki), za przeprowadzenie remontu Domu Wycieczkowego PTTK w Przemyślu, organizację: Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK w 1998 r., wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki oraz XXXVI Rajdu Wojska Polskiego na Orientację w 2000 r.
 • Oddziału PTTK w Przeworsku za pracę z młodzieżą, a zwłaszcza za organizowanie warsztatów krasomówczych i eliminacji wojewódzkich Konkursu Krasomówczego Młodzieży
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie za wydawanie czasopisma turystycznego "Wędrowiec Małopolski", będącego kontynuacją "Małopolskich Wędrówek", organizowanie Młodzieżowej Szkoły Turystyki ze specjalizacją: obozy kajakowe, a także za prowadzenie spraw Podkarpackiego Forum Oddziałów PTTK, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz współpracę z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK
 • Oddziału PTTK w Ustrzykach Górnych za organizację od ponad 30 lat Międzynarodowej Akcji "Czyste Góry", znakowanie i konserwację szlaków, za organizację Centralnego Spływu Kajakowego PTTK w 1998 r.
 • Oddziału Akademickiego w Rzeszowie za prowadzenie baz namiotowych w Beskidzie Niskim
 • Oddziału i przewodników PTTK w Rzeszowie za organizację XVIII Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników w Beskidzie Niskim (1998)

w województwie podlaskim

 • Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych i w kształtowaniu społeczeństwa do niepełnosprawności" (IX 1999), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, organizację stoiska PTTK na targach turystycznych, organizację Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego w 1999 r., prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, zorganizowanie I Ogólnopolskich Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Marszach na Orientację 2001 r.
 • Oddziału PTTK w Suwałkach - za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Krajoznawstwo - pamięć dla przyszłości"(V 1999 r.), organizację Ogólnopolskich Rajdów Narciarskich "Wędrówki Północy", prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz znaczącą działalność wydawniczą ("Jaćwież", "Biografie suwalskie"), współpracę z młodzieżą
 • Oddziału PTTK w Łomży za organizację wakacyjnej Kajakowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki
 • Oddziału PTTK w Hajnówce za organizację Ogólnopolskiego Zjazdu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w 2001 r.
 • Oddziału PTTK w Białowieży za organizację Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK w 2000 r.

Fot. Stanislaw Janowicz

w województwie pomorskim

 • Oddziału PTTK w Koszalinie za III Rajd Nizinny Przewodników PTTK nt. "Zasad i metodyki oprowadzania po parkach narodowych i krajobrazowych na przykładzie Pomorza Zachodniego", organizację: XXII Drużynowych Mistrzostw Polski w Imprezach na Orientację, centralnego szkolenia dla przodowników InO, Mistrzostw Polski w Łowiectwie Podwodnym, ogólnopolskiego kursu szkoleniowego na uprawnienia przodownika turystyki pieszej, za organizację Memoriału w Fotografii Podwodnej w latach 1998-99 oraz Zawodów Fotografii Podwodnej w latach 2000-2001, za organizację wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki
 • Oddziału PTTK w Gdańsku za Sejmik Wojewódzki Przewodników Pomorskich w 2000 r., organizację Mistrzostw Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację i organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników InO, organizację Targów Turystycznych w Gdańsku, za organizację Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych w 2001 r., za organizację ogólnopolskiego kursu szkoleniowego na uprawnienia przewodnika turystyki pieszej, VIII Mistrzostw Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację w 1999 r., Rajdu Pomorskiego "Kluka", Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Imprez na Orientację w 1999 r., za wydawanie od 44 lat periodyku "Jantarowe Szlaki"
 • Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku za działalność na rzecz ochrony i środowiska przyrodniczego; za integrację turystów w województwie pomorskim, za współorganizację Targów Turystycznych w Gdańsku, Sejmiku Przedkongresowego "Wiatr od morza" w 1999 r., za organizację Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego po Kaszubach i wieloletniego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Ceramików Lubiana", za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Imprez na Orientację w 2000 r. i XXIX centralnego finału OMTTK w 2001 r., prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz stała troska o jej efektywną obecność w województwie
 • Oddziału Przewodnickiego PTTK w Malborku za organizację sesji szkoleniowej z okazji 30-lecia przewodnictwa na Żuławach
 • Oddziału "Morskiego" w Gdyni za organizację Sejmiku Przedkongresowego "Edukacyjna rola krajoznawstwa" (1999 r.), za udział w Gdyńskich Targach Turystycznych w 1999 r. i 2000 r., za współudział w organizacji CZAK'98 i za organizację Światowych Dni Ekologicznych
 • Oddziału PTTK Marynarki Wojennej za reaktywowanie Maratonu Kajakowego Zatoką Pucką w 1999 r., za Morski Rejs Kajakowy Ustka-Karlskrona w 1998 r. i 2000 r., za udział w Gdyńskich Targach Turystycznych w 1999 r. i 2000 r., za

Fot. Stanisław Janowicz
 • Oddziału Zakładowego PTTK przy Stoczni Gdynia S.A. za wieloletnią popularyzację turystyki kajakowej w środowisku robotniczym i efektywne współdziałanie z Zarządem Stoczni Gdynia S.A. oraz wieloletnią organizację międzynarodowych spływów kajakowych "Złote Liście" (34. spływ w 2001 r.)
 • Oddziału PTTK im. dr. A Majkowskiego w Sopocie za współorganizację CZAK'98, Sejmiku Przedkongresowego "Wiatr od morza" (1999 r.) oraz centralnego finału OMTTK w 2001 r.
 • Oddziału PTTK w Kwidzyniu za efektywne kontynuowanie współpracy międzywojewódzkiej na terenie byłego województwa elbląskiego
 • Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Gdańsku za współorganizację sejmiku przedkongresowego i centralnego finału OMTTK w 2001 r.
 • Pomorskiej Federacji Przewodników PTTK za organizację Sejmiku Przewodnickiego (I 2000 r.)

w województwie śląskim

 • Oddziału PTTK w Bielsku-Białej za ciekawe inicjatywy w turystyce na przyrodniczych obszarach chronionych oraz za znakowanie szlaków
 • Oddziału PTTK im. Kazimierza Mirskiego w Będzinie za pracę edukacyjną z młodzieżą w zakresie opieki nad zabytkami, współpracę w organizacji centralnych imprez i szkoleń, a w szczególności złazów rodzinnych klubów PTTK spółdzielni mieszkaniowych i centralnego szkolenia organizatorów turystyki dla środowiska osiedli mieszkaniowych, pracę z młodzieżą zgłoszoną do konkursu "Przebiśnieg '99" pt. "Organizacja turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży"
 • Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie za różnorodne formy współpracy z władzami samorządowymi, aktywność w organizacji imprez turystyki kwalifikowanej oraz prace na rzecz konserwacji i znakowania szlaków
 • Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie za pracę z młodzieżą, przygotowanie uczestników do konkursów OMTTK oraz Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży; za prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz organizację Centralnego Szkolenia Przodowników Turystyki Pieszej oraz XXVIII centralnego finału OMTTK
 • Oddziału PTTK w Gliwicach za popularyzację zagadnień ochrony przyrody w turystyce i współpracę z władzami samorządowymi (tu wspomnieć należy śp. Konstantego Dawidowicza prezesa tego oddziału), za organizację szkolenia na uprawnienia przodownika Imprez na Orientację 2000 r.
 • Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju za determinację w utrzymaniu PTTK w mieście
 • Oddziału PTTK w Jaworznie za pracę z młodzieżą, przygotowanie finalistów Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej w Golubiu-Dobrzyniu
 • Oddziałui Zakładowego PTTK "Baildon" w Katowicach za bardzo wszechstronną ofertę spędzania wolnego czasu dla "załogi", w tym autokarowe wycieczki zagraniczne, szczególnie do Włoch, prowadzenie bazy w Ujsołach
 • Oddziału Górnośląskiego PTTK w Katowicach za organizację tanich, cotygodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem, popularyzujących i kreujących wizerunek PTTK w województwie śląskim, promocję produktu PTTK na Międzynarodowych Targach Turystycznych
 • Oddziału PTTK w Pszczynie za ciekawe formy współpracy ze szkołami oraz prowadzony przez oddział hotel PTTK w Pszczynie
 • Oddziału przewodników PTTK w Zawierciu za współorganizację II Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (1998)
 • Oddziału PTTK w Rybniku za pracę z młodzieżą, przygotowanie prac na konkurs "Poznajemy Ojcowiznę" (laureaci konkursu), organizowanie szkoleń dla kierowników wycieczek szkolnych oraz prowadzone prace znakarskie
 • Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu za działalność turystyczną w środowisku osób niepełnosprawnych; za zgłoszoną do Konkursu "Przebiśnieg '99" pracę pt. "Organizacja integracyjnych imprez turystycznych przeznaczonych dla uczestników niepełnosprawnych ruchowo w zakresie turystyki niekwalifikowanej"
 • Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach za godną naśladowania współpracę z jednostkami muzealnymi na swoim terenie, za organizację 38 Zlotu Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK w 1998 r.
 • Oddziałowi PTTK "Wisła" w Wiśle za pomoc w organizowaniu obchodów 125-lecia PTT oraz opiekę nad starym schroniskiem PTTK "Pod Baranią Górą"
 • Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Jakusa w Zabrzu za aktywność w szkoleniu kadr turystyki pieszej
 • Oddziału PTTK w Zawierciu im. Aleksandra Janowskiego za działalność w zakresie opieki nad zabytkami w tym prace na rzecz upamiętnienia cmentarzy z I wojny światowej, organizację i popularyzację rajdów narciarskich po Jurze, za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów PTTK Ogrodzieniec 2000 r., za organizację Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego w 2001 r.
 • Oddziału "Babiogórskiego" PTTK w Żywcu za wytyczanie i konserwację szlaków oraz podjęcia się trudu prowadzenia spraw Rady Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego
 • Oddziału Akademickiego PTTK im. B. Rychlika w Częstochowie za prowadzenie bazy namiotowej Beskidzie Żywieckim
 • Katowickiego Oddziału Regionalnego PTTK w Katowicach za prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK, Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach, zorganizowanie Sejmiku Przedkongresowego "Ochrona krajobrazu kulturowego wejściem Polski w XXI wiek" (X 1999 r.), za organizację wakacyjnej Szkoły Górskiej, za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK
 • Oddziału Akademickiego PTTK w Katowicach za prowadzenie dwóch baz namiotowych w Beskidzie Żywieckim oraz jednej w Beskidzie Wyspowym
 • Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Częstochowie za organizację VIII Mistrzostw Polski w Nocnych Marszach na Orientację 1999 r., prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej oraz wakacyjnej Młodzieżowej Szkoły Turystyki
 • Oddziału Przewodnickiego PTTK w Częstochowie za pomoc i organizację corocznych Ogólnopolskich Pielgrzymek Przewodnickich na Jasną Górę

w województwie świętokrzyskim

 • Oddziału "Świętokrzyskiego" PTTK w Kielcach za organizację Ogólnopolskiej Sesji Przewodnickiej poświęconej hutnictwu w Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz aktywizację środowiska PTTK do wspólnych działań w ramach wojewódzkiego porozumienia oddziałów i za prowadzenie przez oddział obsługi tego porozumienia; za znakowanie szlaków turystycznych, za organizację ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w 1998 r. i Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej w roku 1999, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziału PTTK w Końskich za współpracę z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK i za realizację zadań w zakresie tej dyscypliny turystyki kwalifikowanej
 • Oddziału PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim za pracę z młodzieżą, przygotowanie drużyny w kategorii szkół ponadpodstawowych - zwycięzców finału Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w 1999 r.
 • Oddziału Miejskiego PTTK w Starachowicach za prowadzenie Muzeum Regionalnego
 • Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim za organizację sejmiku przedkongresowego w 2000 r. oraz VIII Centralnego Zlotu Laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Oddziału Międzyszkolnego i przewodników PTTK w Starachowicach za organizację IV Zlotu Ogólnopolskiego Nizinnego Przewodników na Ponidziu (2000 r.)

w województwie warmińsko-mazurskim

 • Wojskowego Oddziału PTTK w Giżycku za organizację 47 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy (VIII 1998), 58. Rajdu AIT (VII 2001 r.), organizację Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej "Ukleja", organizację wakacyjnych obozów "Młodzieżowej Szkoły Turystyki", przygotowanie i wytyczenie szlaków rowerowych
 • Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, projektowanie i znakowanie szlaków pieszych, rowerowych oraz za wytrwałą pracę z najmłodszymi turystami, m.in. przez cykliczną imprezę "Zdobywamy Siedmiomilowe Buty"
 • Oddziału PTTK "Ziemi Elbląskiej" w Elblągu za popularyzację turystyki wśród mieszkańców regionu przez organizację licznych imprez propagujących turystykę aktywną
 • Oddziałów w Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Olsztynie, Ostródzie i Elblągu za duży wkład pracy w integrację środowiska przewodnickiego w województwie wielkopolskim
 • Oddziału PTTK w Kaliszu za Sejmik Przedkongresowy Przewodników "Gniezno - 2000" oraz szeroką działalność związaną ze społeczną opieką nad zabytkami
 • Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Poznaniu za współpracę z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK, w szczególności przy organizacji Przeglądu Książki Krajoznawczo-Turysty- cznej oraz obozów dla młodych krajoznawców w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki, prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
 • Oddziału PTTK w Luboniu za popularyzację turystyki i krajoznawstwa na terenie Wielkopolski, współpracę z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK oraz za pracę edukacyjną na rzecz ochrony przyrody, za organizację CZAK w 2000 r.
 • Oddziału Poznańskiego PTTK za pracę wśród młodzieży szkolnej, przeprowadzenie Sejmiku Przedkongresowego "Krajoznawstwo wśród młodzieży", współorganizację V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Gniezno 2000 oraz pomoc i współpracę przy organizacji stoiska PTTK na Targach Poznańskich, za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK jako Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK
 • Oddziału PTTK w Jarocinie za pracę ze społecznymi opiekunami zabytków
 • Oddziału PTTK w Szamotułach za pracę wśród młodzieży szkolnej oraz na rzecz inwentaryzacji krajoznawczej
 • Oddziału PTTK "Ziemi Gnieźnieńskiej" w Gnieźnie za organizację Kongresu Krajoznawstwa Polskiego GNIEZNO 2000 oraz współorganizację CZAK 2000
 • Oddziału PTTK w Zbąszyniu za prowadzenie Muzeum "Ziemi Zbąszyńskiej" PTTK
 • Oddziału PTTK w Buku za wzorową pracę z młodzieżą i seniorami

Impreza w ramach zdobywania odznaki "Siedmiomilowe Buty"
Fot. Mirosław Ratajski

w województwie zachodniopomorskim

 • Oddziału Wojskowego PTTK w Wałczu za pracę z młodzieżą, szczególnie obozy Młodzieżowej Szkoły Turystyki, za organizację VII Ogólnopolskiego Zimowego Spływu Kajakowego Gwda 2000, za organizację Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego Piławą w 2000 r.
 • Oddziału PTTK w Koszalinie za organizację Młodzieżowej Szkoły Turystyki oraz dla Oddziału i przewodników PTTK za organizację III Zlotu Ogólnopolskiego Nizinnego Przewodników po Ziemi Koszalińskiej
 • Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie za aktywną pracę wśród młodzieży szkolnej, przygotowanie laureata konkursu "Poznajemy Ojcowiznę", za organizację IX Mistrzostw Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację 2000 r., prowadzenie Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, za współorganizację ogólnopolskiego finału OMTTK (1998)
 • Oddziału PTTK w Świdwinie za pracę z młodzieżą szkolną
 • Oddziału PTTK w Międzyzdrojach za wiele inicjatyw programowych i za wielostronną działalność gospodarczą
 • Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. S. Kaczmarka za obsługę wojewódzkiego porozumienia oddziałów PTTK, za organizację Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w 2001 r. oraz 39. Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej (1999), popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa, szczególnie za przygotowanie i ustanowienie ogólnopolskiej odznaki krajoznawczej "Szlakami budownictwa drewnianego", za pracę z młodzieżą szkolną (stały konkurs o zasięgu wojewódzkim "Na najaktywniejszą turystycznie szkołę", za współorganizację ogólnopolskiego finału OMTTK (1998)
 • Oddziału PTTK w Choszcznie za organizację Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych w 1998 r. oraz Ogólnopolskiego Zjazdu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w 1998 r.
 • Pomorskiego Wojskowego Oddziału PTTK w Szczecinku za organizację V i VI Ogólnopolskiego Spływu Zimowego "Gwda" - Ptusza.
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś