POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Nasi Członkowie Honorowi PTTK


1. PAPIEŻ Jan Paweł II - Watykan; 2. Andrusikiewicz Anna - Olsztyn; 3. Biegajło Janusz - Szczecin; 4. Bieńkowski Władysław - Warszawa; 5. Bobrowski Wiktor - Bielsk Podlaski; 6. Bracławik Zygmunt - Katowice; 7. Brandys Janusz - Częstochowa; 8. Brzeziński Zdzisław - Gliwice; 9. Całczyński Stefan - Piastów; 10. Chudy Marian - Poznań; 11. Czarnowski Adam - Warszawa; 12. Czyszczonik Janusz - Krzeszowice; 13. Denek Kazimierz - Poznań ; 14. Dobrowolski Wacław - Kraśnik; 15. Dworczyk Jan - Warszawa; 16. Dorawski Tadeusz - Kraków; 17. Dygasiewicz Stanisław - Bydgoszcz; 18. Fularski Lechosław - Łódź; 19. Gądor Józef - Puławy; 20. Gumiński Tadeusz - Legnica; 21. Gwardys Władysław - Warka; 22. Hołowiński Antoni - Żywiec; 23. Horodecka Izabella - Warszawa; 24. Hunek Józefa - Lublin; 25. Jakubik Marian - Węgrów; 26. Jarociński Jerzy - Legnica; 27. Kaczmarek Barbara - Szczecin; 28. Keller Stanisław - Oświęcim; 29. Klimko Jerzy Stanisław - Suwałki; 30. Kowalewski Tadeusz - Płock; 31. Kresek Zbigniew - Kraków; 32. Kwiatkowski Zygmunt - Golub - Dobrzyń; 33. Kuśmierek Jadwiga - Gdańsk; 34. Ligenza Teofil vel Ozimek - Jelenia Góra; 35. Lorenc Jan - Pszczyna; 36. Małecki Józef - Tarnów; 37. Martusewicz Tadeusz - Warszawa; 38. Michalski Mieczysław - Gdańsk; 39. Motyka Lucjan - Warszawa; 40. Ogrodziński Władysław - Olsztyn; 41. Pawlik Jerzy - Katowice; 42. Ratajski Zbigniew - Katowice; 43. Reczek Włodzimierz - Warszawa; 44. Rybski Bogusław - Kraków; 45. Siudak Zbigniew - Bochnia; 46. Sładkowski Zygmunt - Warszawa; 47. Skrzypek Eugeniusz - Warszawa; 48. Staszel Jan - Warszawa; 49. Szczerba Tadeusz - Gliwice; 50. Tomaszewska Wanda - Wrocław; 51. Tomaszewski Sylwester - Warszawa; 52. Tomkiewicz Henryk - Warszawa; 53. Trybowska Elfryda - Rabka; 54. Twaróg Janina Barbara - Kraków; 55. Twaróg Zbigniew - Kraków; 56. Umiński Janusz - Bydgoszcz; 57. Wajgiel Marian - Czeladź; 58. Wachowiak Franciszek - Szamotuły; 59. Walkowski Henryk - Łódź; 60. Wasilewski Stanisław - Toruń; 61. Wojewódzki Władysław - Gdańsk; 62. Wyżga Zbigniew - Kraków; 63. Załęski Jerzy - Wrocław; 64. Zatwarnicki Ignacy - Sanok; 65. Zerych Tadeusz - Opole; 66. Żmudziński Janusz - Warszawa.

Na dalszych stronach prezentujemy kandydatów na Członków Honorowych

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś