POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Województwo łódzkie


Największymi sukcesami oddziałów w województwie łódzkim w mijającej kadencji jest:

 • wspólna integracja oddziałów PTTK, które wcześniej działały w różnych województwach,
 • oddziały wyraziły akces współdziałania w ramach Rady Oddziałów,
 • wspólna organizacja imprez dla dzieci i młodzieży - eliminacji wojewódzkich: - OMTTK - 1999 (Pabianice, Zduńska Wola i Zgierz), - 2000 (Tomaszów Mazowiecki), - 2001 (Zduńska Wola, Łask),
 • Konkursy krasomówcze dla dzieci i młodzieży
  • - 2001 - Zduńska Wola,
 • Konkursu Krajoznawczego " Poznajemy Ojcowiznę"
  • - 1999 i 2000 - Zduńska Wola, - 2001 - Warta, Łódź, Piotrków i Zduńska Wola,
 • nawiązanie współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - 2000 rok,
 • nawiązanie współpracy z samorządami terytorialnymi (współfinansowanie niektórych imprez oddziałowych, znakowanie szlaków turystycznych),
 • obecność oddziałów PTTK z terenu kraju (16) na Targach Turystycznych w Łodzi-2001 rok - marzec (to nie tylko promocja tych oddziałów, ale również promocja Towarzystwa wśród odwiedzających targi i wystawców),
 • zakończenie prac związanych z regulaminem "Odznaki regionalnej województwa łódzkiego"
 • wprowadzenie odznaki św. Maksymiliana Marii Kolbego (Oddział Pabianice),
 • organizacja centralnego finału OMTTK 1999 przez Oddział PTTK w Zduńskiej Woli,
 • organizacja Sejmiku Przedkongresowego przez Oddział w Pabianicach (współpraca: Oddziały Łódź, Zgierz i Piotrków Trybunalski) - 1999 rok.

Głównymi problemami, na których pragniemy się skoncentrować obecnie, są:

 • kontynuacja szkolenia kadry w oddziałach (29/30.06.2001 r. rada oddziału zorganizowała szkolenie dla: prezesów, kierowników biur, sekretarzy, skarbników i księgowych - z udziałem wykładowców z Urzędu Marszałkowskiego, ZG PTTK,
 • konieczność uporządkowania opieki nad szlakami turystycznymi wg obecnego podziału województwa łódzkiego,
 • wspólne szkolenie kadry, tj. przodowników turystyki pieszej, znakarzy, a także doszkalanie kadry oddziałów,
 • aktywizacja środowisk młodzieżowych m.in. poprzez uczestnictwo w imprezach OMTTK, zlotach młodzieży - organizowanych na terenie województwa łódzkiego,
 • wspólne wydanie wydawnictwa "Znakowane szlaki turystyczne województwa łódzkiego",
 • wydawanie "Kalendarza Imprez Turystyczno-Krajoznawczych" - promującego m.in. działalność poszczególnych oddziałów,
 • współpraca z samorządami terytorialnymi, Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • doprowadzenie do wprowadzenia "Odznaki regionalnej województwa łódzkiego" (rejestracja, odznaka, punkty weryfikacji).

Jolanta Śledzińska

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś