POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Wielki wodniak, działacz i... Człowiek

Bolt Lech - lat 69, zam. w Chełmnie, członek PTTK od 1950 r., nieprzerwanie od 1956 r. jest członkiem ZO PTTK w Chełmnie. Współzałożyciel i prezes Klubu Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie. Organizator licznych spływów kajakowych, w tym od ponad 40 lat największej w Polsce międzynarodowej imprezy kajakowej - spływu Drwęcą i Wisłą. We wrześniu 1983 roku dla uświetnienia 750 rocznicy nadania praw miejskich Chełmna organizuje XX Jubileuszowy Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK. Ustawicznie rozbudowuje i modernizuje siedzibę klubu, która w chwili obecnej jest nie tylko wizytówką oddziału, ale i całego Towarzystwa. Wśród wielu inicjatyw do najcenniejszych należy zaliczyć organizowanie spływów dla dzieci specjalnej troski. Ma uprawnienia przodownika turystyki kajakowej PTTK I klasy. Odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Polskiego Związku Kajakowego, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Odznaką "Za Zasługi dla Turystyki", Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy w PTTK wśród Młodzieży" i in.


Lech Bolt

Przedstawiamy sylwetkę działacza PTTK o szczególnych dla turystyki zasługach. Lech Bolt całe swoje życie poświęcił turystyce kajakowej, w latach młodzieńczych jako zapalony kajakarz, później jako doświadczony wodniak, organizując rekreację i godziwy wypoczynek na wodzie dla innych.

Urodzony 9 marca 1932 roku w Chełmnie, rodzinnie i emocjonalnie związany z tą ziemią, zaangażował się całym sercem i talentem organizacyjnym w działalność turystyczną, wiążąc ją z patriotycznym krajoznawstwem i zdrowotną turystyką.

Od wczesnych lat wyrastał w atmosferze wielopokoleniowych dokonań chełmińskich wodniaków. Kajakowy Klub Turystów Wodnych PTTK, któremu do dziś prezesuje Lech Bolt, działalność swą wywodzi z harcerskiej drużyny im. ks. Józefa Poniatowskiego, założonej w 1946 r.

Pierwsza duża impreza, w której kolega Lech brał udział z drużyną wodniacką to I Chłopski Spływ Kajakowy rzeką Brdą w 1955 roku na trasie Rudzki Most - Bydgoszcz.

24 kwietnia 1956 roku drużyna żeglarska przekształca się w Klub Turystów Wodnych PTTK, którego gospodarzem zostaje bohater niniejszej prezentacji.

Od tego czasu turystyka wodna w Chełmnie, za sprawą sporej grupy kajakarzy na czele z kolegą Boltem, zaczyna żyć swoim niezależnym rytmem. Licznie organizowane imprezy wodne, w tym główne przedsięwzięcie turystyczne roku Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą i Wisłą, wzbudza szerokie zainteresowanie wśród braci wodniackiej w kraju i za granicą. Głównym animatorem imprezy jest Lech Bolt, który w tym roku po raz czterdziesty pierwszy, w roku jubileuszu 55-lecia Klubu, poprowadził ponad 300-osobową grupę turystów wodnych urokliwymi szlakami.

W strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lech Bold pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w latach 1975-98 przewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Wojewódzkiego PTTK. Swoją uczciwością i prostolinijnością, obowiązkowością oraz kompetencją, zaangażowaniem w działalność organizacji związkowej pracowników wojska przez ponad pięćdziesiąt lat pracy zawodowej przysporzył sobie wielu przyjaciół, a także szacunek u przełożonych.

Wśród braci wodniackiej całego kraju, a także zza granicy, Lech przez swoją bezinteresowną działalność na rzecz organizacji wypoczynku i rekreacji na wodzie, zdobył niekwestionowany autorytet, czego potwierdzeniem są opinie uczestników biorących udział w spływach. Łączy go wieloletnia autentyczna przyjaźń z wybitnymi turystami kajakowymi w kraju, z Andrzejem Gordonem, Henrykiem Sienkiewiczem i innymi.

W rozlicznych przygodach na szlaku wodnym towarzyszy Mu od dziesiątków lat rodzina: żona Barbara, trzej synowie: Wiesław, Krzysztof i Wojciech, a także wnuki: 6-letni Radek, 5-letnia Eliza i 3-letnia Agnieszka - laureaci Dziecięcej Odznaki "Kiełbik".

Lech Bolt kilkudziesięcioletnią społeczną i bezinteresowną działalnością na rzecz organizacji znanych w kraju i za granicą imprez kajakowych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zasłużył sobie na najwyższe uznanie i szacunek.

Klub Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś