POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Centralny finał XXIX OMTTK


W dniach 7-10 czerwca 2001 r. odbył się centralny finał XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Gdańsku. Impreza odbywała się w doskonałych warunkach lokalowych w obiektach Ośrodka Szkoleniowego PKP w Gdańsku Stogach.

Patronat honorowy objęli wojewoda pomorski Tomasz Sowiński i marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski. W skład komitetu honorowego, któremu przewodniczył prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, weszli m.in. prezydenci Gdyni i Sopotu, prezes Zarządu Głównego PTTK, rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa oraz Pomorski Kurator Oświaty.

Organizatorem finału był Regionalny Ośrodek Programowy PTTK w Gdańsku, przy współpracy Oddziałów PTTK w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK.

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Marian Czyżewski, przewodniczący Rady ROP PTTK w Gdańsku. Komendantem centralnego finału był Tadeusz Kotwica - przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży ROP PTTK, a sędzią głównym członek rady Andrzej Szarmach.

W finale wzięły udział reprezentacje 15 województw, wszystkich oprócz województwa warmińsko-mazurskiego - 49 drużyn wraz z opiekunami, a więc 196 osób. Ponadto w turnieju uczestniczyli przedstawiciele oddziałów PTTK i bezpośredni organizatorzy, młodzież m.in. z II LO w Gdańsku i II LO z Gdyni, zaangażowani w realizację programu.

Gośćmi centralnego finału, obecnymi w trakcie jego trwania byli: z-ca sekretarza generalnego PTTK Ryszard Kunce, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Adam Jędras, członkowie Rady Programowej ds. Młodzieży ZG PTTK z jej przewodniczącym Jerzym Kwaczyńskim. Łącznie w imprezie uczestniczyło 260 osób.

W pierwszym dniu pobytu w Gdańsku młodzież wraz z opiekunami zwiedziła miasto. Wieczorem opiekunowie uczestniczyli w odprawie technicznej związanej m.in. z oceną dokumentacji dotyczącą odznak i uprawnień turystycznych, a młodzież w ramach wieczoru krajoznawczego oglądała trzy filmy nt. Trójmiasta.

W drugim dniu do południa młodzież brała udział w marszach na orientację, konkurencję dodatkowo utrudniał padający deszcz. Opiekunowie zwiedzali w tym czasie Kaszuby - m.in. Drogę Kaszubską i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.

W uroczystym otwarciu, którego dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Marian Czyżewski, uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Jacek Kurski oraz kierownik Wydziału Turystyki Urzędu Miejskiego w Gdyni Jacek Olszewski. Życzenia i pozdrowienia od Zarządu Głównego PTTK przekazał z-ca sekretarza generalnego Ryszard Kunce. Inauguracji otwarcia dopełnił koncert w wykonaniu młodzieży Liceum Muzycznego Gdańsku.

Po południu wszyscy uczestniczyli w wycieczce morskiej, wyczarterowanym katamaranem, po Zatoce Gdańskiej, słuchając informacji przewodników Oddziału Gdańskiego PTTK.

Po kolacji odbył się wieczór pn. "Podróże i przygody", w którym wystąpiło trzech podróżników z własnymi programami. I tak: Rafał Jendrzejewski (były uczestnik naszych turniejów) z tematem "Kamczatka", Janusz Wąsowski z tematem "Kambodża", Krzysztof Bartnik z Latebry nt. "Podziemia Trójkąta Warmińskiego".

W trzecim dniu kolejne emocje i zmagania młodzieży. Już od godzin rannych w 9 salach młodzież pisała testy krajoznawcze, topograficzne, z udzielania pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego.

W ramach konkursów sprawnościowych uczestniczyli w kolarskim torze przeszkód, naprawie roweru i udzielania pierwszej pomocy. Konkursy sprawnościowe trwały do późnych godzin wieczornych. Ci, którzy prędzej ukończyli konkurencje, mogli skorzystać z filmów wyświetlanych na video, a część młodzieży udała się na wycieczkę pieszą, plażą do ujścia Wisły, którą poprowadził jeden z organizatorów, Kazimierz Cichoszewski. Młodzież wróciła z wycieczki pełna wrażeń. W tym czasie opiekunowie drużyn oraz zaproszeni goście i opiekunowie SKKT-PTTK z Trójmiasta i nie tylko (Starogard Gdański, Pogódki, Pruszcz Gdański) udali się w rejs katamaranem do Bałtijska. W trakcie rejsu dyskutowano o programach turniejów i innych imprez organizowanych dla młodzieży.

Po kolacji kolejny punkt programu dla młodzieży - turniej rycerski, który przedstawił walki polskich rycerzy z wikingami. Po turnieju odbyło się ognisko, które prowadził nasz kolega z Oddziału PTTK Marynarki Wojennej PTTK w Gdyni Andrzej Tokarski. Wieczór zakończyła dyskoteka dla młodzieży.

W czwartym dniu, po śniadaniu odbyło się uroczyste zakończenie turnieju wraz z wręczeniem nagród dla drużyn i nagród indywidualnych w różnych dyscyplinach.

W uroczystym zakończeniu wzięli m.in. udział: wojewoda pomorski Tomasz Sowiński i wiceprezydent miasta Gdańska Jan Stoppa. Komendant turnieju Tadeusz Kotwica przedstawił wyniki centralnego finału:

- w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Chełmży w składzie: Ariel Makowski, Paulina Szymona i Mateusz Wojtalik pod opieką Teresy Kachniarz, uzyskując 514 pkt. Drużyna reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie.
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21 z Częstochowy w składzie: Piotr Gondro, Ilona Kabała i Piotr Waluśkiewicz pod opieką Haliny Ficek, uzyskując 484,9 pkt. Drużyna reprezentowała województwo śląskie.
III miejsce zajęła drużyna z Trzcińskiego Centrum Kultury z Trzcińska Zdrój w składzie: Łukasz Popko, Jakub Rydzewski i Adrian Skoniecki pod opieką Róży Ryczańczyk, uzyskując 425,2 pkt. Drużyna reprezentowała województwo zachodniopomorskie.

- w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr l z Biłgoraja w składzie: Tomasz Borowy, Łukasz Kiełbasa i Wojciech Stadnicki (opiekun Elżbieta Kurzyna), uzyskując 505,9 pkt. Drużyna reprezentowała województwo lubelskie.
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 12 w Szczecinie w składzie: Wojciech Kostecki, Piotr Kowalczyk i Mikołaj Wysoczański (opiekun Barbara Pożoga), uzyskując 496,6 pkt. Drużyna reprezentowała województwo zachodniopomorskie.
III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Ostrowite w składzie: Marek Brzeziński, Piotr Laskowski i Justyna Sierbińska (opiekun Józef Laskowski), uzyskując 465,5 pkt. Drużyna reprezentowała województwo kujawsko-pomorskie.

- kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła drużyna z SKKT "Elektronik" przy Zespole Szkół Elektryczno-Energetycznych w Szczecinie w składzie: Paweł Cywiński, Tomasz Paszek i Przemysław Tkacz p(opiekun Robert Adamowicz), uzyskując 491,2 pkt. Drużyna reprezentowała województwo zachodniopomorskie.
II miejsce zajęła drużyna z III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Baczyńskiego w Białymstoku w składzie: Konrad Bludnik, Maciej Chrościński i Paweł Nowakowski (opiekun Krzysztof Nitkowski), uzyskując 473,4 pkt.
III miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach w składzie: Agnieszka Sakowicz, Tomasz Sobczuk i Aneta Szołucha (opiekun Dorota Miąskiewicz), uzyskując 453,4 pkt. Drużyna reprezentowała województwo lubelskie.

Drużyny otrzymały liczne nagrody. Nagrodzeni zostali również najlepsi w poszczególnych konkurencjach sprawnościowych i testach. Główny sponsor turnieju "NATURA TOUR" ufundował nagrody dla opiekunów. Opiekunowie drużyn, które zajęły I miejsca, otrzymali w nagrodę 10-dniowe wczasy wraz z osobami towarzyszącymi, a opiekunowie drużyn, które zajęły II miejsca, otrzymali pobyty weekendowe warz z osobami towarzyszącymi w jednym z 43 ośrodków w kraju.

Współorganizatorami i sponsorami centralnego finału byli: Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Rafineria Gdańska S. A., Żegluga Gdańska, Urzędy Miasta: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz gminy z terenu województwa pomorskiego.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w przygotowanie i doskonałe przeprowadzenie imprezy przez członków Rady Programowej ds. Młodzieży ROP-PTTK w osobach: Tadeusz Kotwica, Andrzej Szarmach, Kazimierz Cichoszewski, Anna Gołaszewska, Aleksander Krzyżanowski, Edwin Nawrocki, Jadwiga Korzeniewska, Jan Bogucki, Elżbieta Świerk.

Impreza była bardzo wysoko oceniona zarówno przez uczestniczącą młodzież i opiekunów, jak również i gości centralnego finału.

Są trzy powody, dla których możemy mówić o historycznym znaczeniu gdańskiego finału: po pierwsze - był to pierwszy finał OMTT-K w XXI wieku, po drugie - po raz pierwszy był organizowany w trzech kategoriach, po trzecie - po raz pierwszy opiekunowie drużyn po zakończeniu otrzymali dyskietki zawierające treści większości testów.

Organizatorzy

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś