POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

I Zlot Turystów Zmotoryzowanych w Lubostroniu


Po raz pierwszy zmotoryzowani turyści województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się na zlocie 14-15 lipca 2001 r. Gospodarzem zlotu był Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie. Na dwudniowy zlot zjechało 87 uczestników z całego województwa, w tym 11 dzieci. Pojawili się także goście z Choszczna, Bełchatowa, Płocka i Gdańska. Turyści stawili się z całymi rodzinami, by zwiedzić piękną ziemię pałucką.


Uczestnicy zlotu składają kwiaty pod obeliskiem ks. Polkowskiego

Zamieszkali w domkach campingowych na terenie Ośrodka Wycieczkowego PTTK w Żninie, jednak nie spędzili tam dużo czasu, ponieważ organizatorzy zaplanowali wyjazd do Lubostronia, gdzie uczestnicy zwiedzili zespół pałacowo-parkowy rodu Skórzewskich i złożyli kwiaty pod obeliskiem ks. Polkowskiego. Po powrocie do ośrodka w Żninie rozpoczęły się gry i zabawy rekreacyjne na powietrzu Po zabawach zmotoryzowani turyści mieli okazję wysłuchać prelekcji o nowych przepisach w ruchu drogowym. Wieczorem wszyscy chętni mogli potańczyć, a następnie zjeść upieczoną przez siebie na ognisku kiełbaskę. Następny dzień rozpoczął konkurs krajoznawczo-turystyczny. Uczestnicy, także najmłodsi, wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy o ziemi pałuckiej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Turyści także w tym dniu zwiedzili żnińskie muzea. Po wspólnym obiedzie została wypowiedziana przez prezesa Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie Zbigniewa Prusaka sakramentalna formułka "I Zlot Turystów Zmotoryzowanych województwa kujawsko-pomorskiego uważam za zamknięty i spotkamy się za rok w Lipnie".

Zbigniew Prywer


Uczestnicy I Zlotu Turystów Zmotoryzowanych,
woj. kujawsko-pomorskie na stopniach pałacu w Lubostroniu
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś