POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

AKTUALNOŚCI


200-lecie muzealnictwa w Polsce

Uroczystości jubileuszowe z okazji 200-lecia Muzealnictwa w Polsce oraz Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków odbyły się w dniach 8-10 czerwca 2001 r. w Puławach. Dzięki współpracy organów samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego oraz urzędów Generalnego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, w sposób szczególnie uroczysty uczczono działalność w dziedzinie ochrony zabytków Izabeli Czartoryskiej, prekursorki muzealnictwa polskiego. Jej zasługi w czasie uroczystej sesji jubileuszowej w Sali Rycerskiej Pałacu Czartoryskich w swoich referatach omówili prof. Alina Aleksandrowicz i Janusz Nowak.

W trakcie uroczystości Wojewoda Lubelski w imieniu Prezydenta RP wręczył Złote Krzyże Zasługi Mieczysławowi Kseniakowi, Andrzejowi Urbańskiemu i Ewie Wójcik oraz 11 Srebrnych Krzyży Zasługi i 3 Brązowe Krzyże Zasługi. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisław Żurowski wyróżnił pracowników muzeów złotymi i srebrnymi odznakami "Za Opiekę nad Zabytkami" oraz "Zasłużonego Działacza Kultury".

Zaproszenie do udziału w obchodach przyjęli Barbara i Kazimierz Czartoryscy, którzy odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Izabeli Czartoryskiej. W trakcie Uroczystej Sesji Rady Miasta nadano muzeum puławskiemu imię Izabeli ks. Czartoryskiej. Uroczystości uświetniła wystawa historyczna "Świątynia Pamięci", powstała dzięki współpracy muzeów: lubelskiego, Zamoyskich w Kozłówce, J. Malczewskiego w Radomiu, Narodowego i Czartoryskich w Krakowie.

(na zdjęciu: Franciszek Midura odznacza Andrzeja Michałowskiego)


"Polacy z Bukowiny, ich losy i kultura - źródłem tożsamości narodowej"

To myśl przewodnia Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego PTTK, który odbył się w dniach 8-10 czerwca 2001 r. w Żarach i Złotniku.

Pielęgnowanie tradycji i szacunku do kultury wielu pokoleń Polaków, odkrywanie korzeni tożsamości narodowej rodaków osiedlonych na Łużycach, ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, troska o los Polonii, przybliżenie krajoznawcom piękna ziemi żarskiej - to cele przyświecające organizatorowi sejmiku, Oddziałowi PTTK "Ziemi Żarskiej".

Bogaty program sejmiku obejmował sesję naukową, w trakcie której wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki wygłosiło referaty poświęcone losom Polaków na Bukowinie.

W kościele dekanalnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach odbyły się msze święte za Polaków z Bukowiny i uczestników sejmiku krajoznawczego. Na terenach rekreacyjnych Żar miał miejsce Festiwal Folklorystycznych Zespołów Górali Czadeckich i Podhalańskich. Program urozmaicały liczne wystawy, prezentowane w obiektach kulturalnych miasta oraz atrakcyjne wycieczki krajoznawcze po powiecie żarskim. PTTK-owski sejmik zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych. Uwieńczeniem sejmiku krajoznawczego było podjęcie przez jego uczestników uchwały w sprawie Polaków z Bukowiny, pielęgnowaniu tradycji, rozwoju turystyki i krajoznawstwa we współdziałaniu z Polonią.

(na zdjęciu: zespół "Smereczyna" spod Czerniowiec na Ukrainie)


Centralny finał XXIX OMTTK

W dniach 7-10 czerwca 2001 r. odbył się centralny finał XXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Gdańsku, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Programowy PTTK, przy współpracy oddziałów PTTK w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK. Patronat honorowy nad OMTTK objęli wojewoda pomorski Tomasz Sowiński i marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski.

W finale udział wzięły reprezentacje 15 województw, czyli 49 drużyn wraz z opiekunami. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły drużyny: ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Chełmży, ze Szkoły Podstawowej nr 21 z Częstochowy i z Trzcińskiego Centrum Kultury z Trzcińska Zdrój. W kategorii szkół gimnazjalnych kolejno drużyny: z Gimnazjum nr 1 z Biłgoraja, z Gimnazjum nr 12 w Szczecinie i z Gimnazjum w Ostrowite. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych drużyny: z SKKT "Elektronik" przy Zespole Szkół Elektryczno-Energetycznych w Szczecinie, z III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Baczyńskiego w Białymstoku i z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach.

Gratulujemy!


JURA 2001

XLII Ogólnopolski Wysoko Kwalifikowany Rajd Pieszy, który odbył się w dniach 8-21 lipca 2001 r., w tym roku prowadził po trasach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nawiązując w ten sposób do pierwszego OWRP, który w 1960 roku również prowadził po trasach jurajskich.

Tegoroczny rajd, organizowany przez Zawierciański Oddział PTTK i Klub Turystyczny "Ostańce", zgromadził 558 uczestników z całej Polski. Mimo niesprzyjającej aury, walory krajoznawcze Jury Krakowsko-Częstochowskiej zachwyciły wszystkich uczestników.

Ważnym akcentem na wszystkich trasach rajdowych, chociaż w różnych terminach, było złożenie wiązanki kwiatów na zamku w Ogrodzieńcu, przy tablicy upamiętniającej genezę Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (na zdjęciu).


AIT 2001

58 Międzynarodowy Zlot Turystów Kolarzy AIT zgromadził w Giżycku w dniach 14-21 lipca 2001 r. ponad 1200 rowerzystów z 15 krajów. Najliczniej dopisali kolarze turyści z Polski, z Francji i z Niemiec. Każdego dnia uczestnicy zlotu otrzymywali do wyboru trzy trasy o różnej długości (od 20 do 200 km), wiodące po najpiękniejszych zakątkach Mazur.

Impreza ta była organizowana w Polsce przez PTTK kilkakrotnie. Podczas oficjalnego zakończenia zlotu flaga AIT została przekazana przedstawicielom Portugalii, która w roku przyszłym będzie gościć miłośników turystyki na dwóch kółkach.

 

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś