POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3/2001
ISSN 1642-0853

Podziękowanie


Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK otrzymała list z podziękowaniem od Marka Bajkowskiego z Mainz dla Oddziału PTTK w Augustowie, Przodownika Turystyki Kajakowej Bronisława Wrońskiego, dla Danuty Górniak oraz pracowników Stanicy PTTK w Augustowie za znakomitą organizację spływu kajakowego w dniach 5-16 lipca br., którego uczestnikami byli turyści z Niemiec. W liście tym znalazło się wiele słów uznania kierowanych pod adresem organizatorów spływu, a w szczególności pana Bronisława Wrońskiego. Podkreślano sprawność organizacyjną, serdeczność i opiekę, jaką zapewniono uczestnikom spływu w czasie trwania imprezy. "(...) Była to wspaniała wizytówka Polski, którą wszyscy jesteśmy oczarowani".

Gratulujemy!

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś