PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

140. rocznica powstania styczniowego na ziemi radomskiej


8 stycznia 2003 roku w Resursie Obywatelskiej w Radomiu otworzono zorganizowaną przez RPK Radom wystawę pt.: "Śladami powstania styczniowego - w 140. rocznicę". Na to niecodzienne wydarzenie (poprzednia wystawa dotycząca powstania została zorganizowana w 130. rocznicę przez Jerzego Halla - nota bene zmarłego 10 stycznia 2003 r.) przybyło wiele postaci z życia publicznego miasta, jak również liczna grupa nauczycieli szkół radomskich.

Wystawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. w ciągu około miesiąca zwiedziło ją ponad 2 500 osób.

Kuratorzy wystawy: Ewa Kutyła, Iwona Nabzdyk.
Współpraca kuratorska: Marcin Rusek, Krzysztof Sołśnia.
Zdjęcia: Ewa Kutyła, Iwona Nabzdyk oraz ze zbiorów Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.

Przygotował:
Dariusz Mariusz Zając

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT