PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Prosto z życia, czyli o młodzieży rozmiłowanej w odznace GOT

Dam sobie pobrać krew, jak będę mogła pojechać w góry...


Kto może lepiej niż dzieci czy młodzież reklamować Górską Odznakę Turystyczną? Chyba nikt. Chociażby z tego względu, że to młodzież zawsze jest nadzieją - również w górskiej turystyce. Dzisiaj, w coraz bardziej stechnicyzowanym świecie i społeczeństwie, gdy bardzo trudno przychodzi oderwać się od telewizora i komputera, trzeba dostrzegać inne postawy młodych ludzi, szukających więzi z terenem, zwłaszcza z górami, zauroczonych i autentycznie zafascynowanych tą tematyką.

Poprzez kontakty w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT z setkami, ba tysiącami turystów - tymi korespondencyjnymi, a szczególnie tymi osobistymi - można dostrzec wiele ciekawych zjawisk, przewartościowań, zagrożeń...


Siostry Rękos w Tatrach. Od lewej:
Kasia, Zuzia, nieco w tyle Madzia

W kończącym się roku 2002 wybrałem jako wzór godny zaprezentowania i naśladowania trzy młode turystki z Krakowa, siostry Rękas: Kasię, Madzię oraz Zuzię. Mieszkają w samym centrum miasta, nieopodal rynku, przy ul. Szewskiej, niecałe 100 m od GOT-owskiej centrali. Ich górska kariera może nie zasługuje jeszcze w ogóle na takie określenie, gdyż przygodę z turystyką rozpoczęły całkiem niedawno - w roku 1998.

Idzie im jednak na razie nadspodziewanie dobrze. Najstarsza Katarzyna Rękas (lat 16) - I norma do wyróżnienia "Za wytrwałość" po małej złotej, Magdalena Rękas (lat 13) - GOT mała srebrna i część zaliczonych punktów do małej złotej, i wreszcie najmłodsza z sióstr Zuzanna Rękas (lat 8) - mała srebrna GOT.

Zamiłowanie do turystyki i gór wyniosły z rodzinnego domu. Rodzice, obydwoje po studiach geograficznych, a do tego, jeśli tak można to określić, znakomite rodzinne zakotwiczenie w terenie: częściowo w Beskidzie Średnim (okolice Trzemeśni), a częściowo w odległym od Krakowa Beskidzie Niskim (rejon Krempnej).

Kasia w 1998 roku wyjechała na dwutygodniowy obóz do Bukowiny Tatrzańskiej (z bazą na Stasikówce) i tutaj dzięki nauczycielce WF, Annie Król z krakowskiego Gimnazjum Św. Rodziny, po raz pierwszy zetknęła się z odznaką GOT. Jej siostry, Madzia i Zuzia, już wtedy uważnie obserwowały Kasię, starając się ją naśladować.

Niestety, Katarzyna od urodzenia cierpi na przykre dolegliwości kolan utrudniające chodzenie. Konieczna jest stała terapia, mnóstwo lekarstw, długie i powtarzające się rehabilitacje. Wszystko to, zamiast zniechęcać, jeszcze bardziej dopingowało ją do częstych kontaktów z górami.

"...Gdy wyjadę w góry, popatrzę na panoramy, spotkam nastawionych pozytywnie do świata i do mnie innych turystów na szlaku - od razu znajduję się jakby w innej rzeczywistości. Nie czuję wtedy bólu, a liczą się tylko górskie szlaki..." - mówi z przejęciem Kasia. "...Bardzo boję się i nie lubię pobierania krwi, więc z tego również uczyniłam przetargową kwestię...". W tym miejscu wyjaśnia się tytuł artykułu. "...Często chodzimy też po górach w towarzystwie rodziców, a młodsze siostry zdopingowane pokonywaniem przeze mnie własnej słabości czują się dodatkowo zachęcone do większego wysiłku...".

Co innego Beskid Średni, a więc okolice Trzemeśni, Krowiej Góry, Działka, Śliwnika, Łysiny czy nawet Lubomira, a całkiem co innego ogląda się w Beskidzie Niskim. Kiedy Zuzia poszła tam na jedną z pierwszych wędrówek, wśród wysokich, niekoszonych traw na tak niepozornych górkach jak Bucznik czy Grzywacka Góra, trawy te znacznie ją przerastały...

Zbieranie punktów, wypełnianie książeczek, gromadzenie potwierdzeń z przebytych tras wpłynęło na Zuzię tak mobilizująco, że swoim zapałem potrafiła nakłonić jeden z Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT do przyznania jej pierwszej odznaki w wieku lat sześciu. Równie dużą ambicją w poznawaniu szlaków oraz całych grup górskich wyróżnia się 13-letnia Madzia.

Wszystkim dziewczynom życzę nadal tak dużego zapału i oddania dla górskiej problematyki.

Tymczasem w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK skończył się kolejny sezon. A jego wyniki zapowiadają się obiecująco i lepiej niż w roku 2001. Bez wątpienia mają w tym swój udział również takie młode turystyki jak Kasia, Madzia i Zuzia. A więc zanosi się na kolejne ponad 16.000 odznak w ogólnym dorobku Górskiej Odznaki Turystycznej (od 1935 roku). Raz jeszcze GOT okaże się bezkonkurencyjną wśród wszystkich innych odznak turystyki kwalifikowanej w PTTK.

Czas jakiś temu jedna z warszawskich dziennikarek na łamach miesięcznika "Poznaj swój kraj" napisała, że oto nadchodzą czasy nowych odznak, a szczególnie "Korony Gór Polskich", podczas gdy GOT zwolna zaczyna przechodzić do historii. Bez komentarza....

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT