PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Miąskiewiczowie


Dorotę i Andrzeja Miąskiewiczów znałem od początku lat 90., od chwili ich wstąpienia do radzyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Turystyką zajmowali się już jednak dużo wcześniej. Studiowali przecież geografię, a to dziedziny ze sobą bardzo zbieżne. Dorota była opiekunką Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy wisznickim liceum ogólnokształcącym. Przez kolejne lata przygotowywała szkolne drużyny do udziału w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. W ubiegłym roku jej drużyna zajęła trzecie miejsce w Finale Centralnym XXIX OMTTK w Gdańsku. Od lat Jej podopieczni zwyciężali w etapie oddziałowym Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i zajmowali czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim tego konkursu. Była współorganizatorką kolejnych edycji Wiosennych Marszów na Orientację "WIOSnO" - największej imprezy turystycznej radzyńskiego Oddziału PTTK.

Andrzej Miąskiewicz rozpoczął działalność w PTTK w 1992 roku, kiedy został opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy szkole podstawowej w Wisznicach, a od 1999 w Publicznym Gimnazjum w Wisznicach. Cechowało go nowatorskie podejście do pracy turystyczno-krajoznawczej z młodzieżą szkolną. Poszukiwał ciągle nowych form i technik turystycznych. Pasjonowała go rowerowa turystyka górska, długodystansowe rajdy piesze i fotografia turystyczna. W tej ostatniej dziedzinie miał duże osiągnięcia. Organizował liczne wystawy, a Jego wspaniałe fotografie publikowane były w czasopismach krajoznawczych. W działalności Andrzeja na szczególne podkreślenie zasługiwało perfekcyjne przygotowanie wszystkich rajdów i wypraw pod względem krajoznawczym. Dzięki temu młodzież mogła głębiej poznać krajoznawcze obiekty na trasach wędrówek. Ciekawe i bogate opracowania fotograficzne zjednywały Andrzejowi kolejnych młodych turystów. Nikogo nie dziwiła ogromna liczba chętnych na Jego wycieczki. Był osobą bardzo znaną i cenioną wśród wytrawnych turystów. Jego rekreacyjno-turystyczne akcje "płukania złota", wystawy zebranych podczas wędrówek minerałów czy zawody w turystycznym dualtonie wielokrotnie opisywane były w regionalnej prasie, a także w specjalistycznych czasopismach. Jego niespotykana wprost żywotność, mimo przecież skromnych warunków fizycznych, pozwalała Mu przetrwać kolejne nawroty bardzo ciężkiej choroby, z którą przez wiele lat walczył. Dorota była dla Niego w tej walce nieocenionym wsparciem.

Obydwoje cechowała ogromna dobroć, serdeczność i wyrozumiałość. Było to tym cenniejsze, że wykonywali bardzo odpowiedzialny zawód nauczyciela i wychowawcy. Bardzo interesowali się losami swoich uczniów. Cieszyli się z ich sukcesów, pocieszali przy niepowodzeniach.

Widziałem się z Dorotą w połowie kwietnia, podczas eliminacji oddziałowych turnieju turystyczno-krajoznawczego. Zdziwiło mnie, że zachowywała się inaczej niż zawsze. Nie śledziła na bieżąco rywalizacji swoich podopiecznych, była czymś przejęta, poruszona. Po rozmowie okazało się, że ledwie przed kilkoma dniami uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych swego ucznia Radka Haliburdy, który zmarł po ciężkiej chorobie. A przecież kilka lat wcześniej Radek również chodził na rajdy i jeździł na wycieczki ze swoją "Panią Profesor". Gdy to mówiła miała łzy w oczach. Dzisiaj nam żal i ból ściskają gardła...

Bogdan Fijałek

Dorota i Andrzej Miąskiewiczowie zginęli w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech 1 lipca 2002 roku.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT