PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

W numerze:

Na szlakach PTTK

Sprawy oddziałów PTTK

Z teki krajoznawcy

Trybuna komisji

Tacy sami

Z myślą o następcach

Sylwetki

Z historii towarzystwa

Odeszli od nas

Od naszych korespondentów

Sprawy organizacyjne

Regulaminy poniższych odznak są zamieszczone na stronie www.pttk.pl w odpowiednim dziale.

  • Komunikat Komisji Krajoznawczej ZG PTTK
  • Okolicznościowa odznaka turystyczna PTTK w 30, rocznicę założenia Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim
  • Sosnowiec ma swoją odznakę krajoznawczą - Tytus Szlompek
  • Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczek PTTK "Turysta Ziemi Konińskiej" - Piotr Goldyn
  • Odznaka Krajoznawcza PTTK Województwa Łódzkiego
  • Dyplom Honorowy Komisji! - Jerzy Kotowski

Kontakty zagraniczne

O czym warto wiedzieć

Bliżej z paragrafem

Z księgarskiej półki

Forum PTTKWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT