PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

O Papieżu, góralskości i obrazach na szkle

Pilnujcie mi tych szlaków


Na spotkanie w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie 15 stycznia 2003 roku przybyli nie tylko stali bywalcy tej placówki. Stawiła się również turystyczna i artystyczna brać. Były ku temu dwie okazje: publiczna prezentacja niezwykłego przewodnika po Beskidach, Tatrach i Podhalu pt. "Pilnujcie mi tych szlaków" oraz wernisaż wystawy "Na szkle malowane".

"...Być w góralskiej braci to nie gwarą godać. Góralskom ślebode - trza w sercu kajś chować" - tak brzmią strofy wiersza "Góralskość", który usłyszeli zgromadzeni w instytucie goście. Swoje wiersze recytowała góralska poetka Izabela Zającówna.

Czym jest góralskość, dobrze wie papież Jan Paweł II, który ukochał Tatry i Beskidy. Pewnie bardzo by się cieszył, widząc w salach placówki swojego imienia góralską kapelę dorosłych z Raby Wyżnej i dziecięcy zespół góralski ze Słopnic, śpiewający ulubioną kolędę Papieża. Jan Paweł II był w salach instytutu postacią często wspominaną. Pierwszemu gaździe RP, jak nazwali Papieża górale, dedykowany jest bowiem niezwykły przewodnik, będący opisem tych wszystkich miejsc w Tatrach, Beskidach i na Podhalu, które ukochał Papież. To dlatego autorzy: Urszula Własiuk - fotografik, wydawca widokówek z rejonów górskich, a także Andrzej Matuszczyk - autor licznych przewodników i map - dali swojej książce tytuł, będący cytatem z wypowiedzi Papieża "Pilnujcie mi tych szlaków". Tymi słowy Jan Paweł II zwrócił się do ludzi, którzy towarzyszyli mu w wyprawie na Polanę Chochołowską w Tatrach w roku 1983.

Druga część spotkania, wernisaż malarstwa na szkle ks. Stanisława Wojcieszaka, też miała góralski rys. Autor malowideł o tematyce religijnej, ale też przedstawiających sceny z życia ludzi gór i kompozycje kwiatowe, sam jest góralem spod Limanowej - pochodzi ze Słopnic, a mieszka w Ochotnicy Dolnej, gdzie jest pasterzem tamtejszej wspólnoty parafialnej. Wystawa, na której zgromadzono kilkadziesiąt prac utalentowanego księdza z Ochotnicy, otwarta została w siedzibie Instytutu Jana Pawła II przy ul. Kamoniczej 18. Na koniec należy odnotować, że całość spotkania poprowadził diecezjalny duszpasterz turystów ks. prof. Maciej Ostrowski.

(C)
(przedruk z "Dziennika Polskiego"
z dnia 16 stycznia 2003 r.)

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT