PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Zasłużeni działacze Oddziału PTTK przy Hucie "Baildon" uhonorowani w Warszawie

Baildonowcy w Warszawie


Na zaproszenie Zarządu Głównego PTTK z dwudniową wizytą przebywała w Warszawie 20-osobowa delegacja zasłużonych działaczy Oddziału PTTK przy Hucie "Baildon" z prezesem Zbigniewem Malinowskim na czele.

Uroczyste spotkanie zasłużonych działaczy oddziału PTTK, hutników z Katowic, z najwyższymi władzami towarzystwa w siedzibie na Senatorskiej w Warszawie odbyło się 27 stycznia 2003 roku z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału PTTK przy Hucie "Baildon" w Katowicach. Przybyłych działaczy serdecznie przywitał sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon w towarzystwie Członka Honorowego PTTK i przewodniczącego Kapituły Odznaczeń ZG PTTK Tadeusza Martusewicza, z-cy sekretarza generalnego ZG PTTK Ryszarda Kunce oraz sekretarza organizacyjnego ZG PTTK Haliny Mankiewicz. W czasie spotkania działacze Oddziału PTTK przy Hucie "Baildon" poruszyli istotne sprawy związane z działalnością statutowo-programową oraz finansowaniem działalności oddziału. Wspomniano o różnych trudnościach i kłopotach, z jakimi boryka się oddział, mówiono o licznych podejmowanych inicjatywach, m.in. o akcji pod nazwą "Przewodnik czeka", o wyróżnianiu i nagradzaniu najlepszych działaczy turystycznych w środowisku hutniczym. Pomimo ogłoszonej upadłości Huty "Baildon" (w tym roku przypada 180. rocznica istnienia huty) Oddział PTTK przy hucie nadal działa, pozyskuje stale nowych członków i organizuje coraz ciekawsze imprezy. Przykładem może być wyjazd 95 osób, członków tegoż oddziału, na spotkanie opłatkowe do Krynicy-Zdroju w styczniu br. Należy również wspomnieć, że wydano już 900 nowych legitymacji członkowskich PTTK w Oddziale "Baildon", co jest przykładem nietypowym w skali całego kraju. Godnym podkreślenia jest korespondencja prosto z Watykanu przesłana do Oddziału PTTK, w której ks. biskup Stanisław Dziwisz - osobisty sekretarz Ojca Świętego "ku pokrzepieniu baildonowskich serc" pisze: "Dobrze, że Oddział PTTK "Baildon" nie traci ducha".


Wpis członków ZG PTTK do kroniki Koła Przewodników Oddziału
"Baildon" w Katowicach w dniu 27.07.2002 r.

Spotkanie na tak wysokim szczeblu naszego towarzystwa dostarczyło zasłużonym działaczom oddziału niezapomnianych wrażeń. Wymiana doświadczeń dała impuls do dalszych intensywnych działań na rzecz członków i środowiska hutniczego, zrzeszonego w licznych spółkach branżowych i hutniczych działających na terenie dawnej Huty "Baildon" w Katowicach.

Wymowna jest myśl przewodnia sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK Andrzeja Gordona wyrażona zapisem w kronice przewodnickiej Oddziału PTTK "Baildon": "Jak dobrze, że w naszym Towarzystwie jest tak wspaniały jak Wasz Oddział, który w trudnych warunkach nie tylko sam pokonuje trudności, ale także daje siłę innym". W trakcie spotkania podkreślił, że rok 2002 był Międzynarodowym Rokiem Gór i w tym roku turyści i działacze z Oddziału PTTK "Baildon" weszli najwyżej, osiągając Rysy w Tatrach, skąd przekazali krótkofalówką meldunek do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie, za co należą się im słowa uznania i podziękowania.


Pałac Prezydencki - Warszawa dnia 27.01.2003 r.

W uznaniu społecznej działalności działaczy PTTK Oddziału przy Hucie "Baildon" w Katowicach na rzecz załogi Huty "Baildon" i środowiska hutniczego w minionych latach naczelne władze towarzystwa uznały za zasadne uhonorowanie hutniczych działaczy możliwością zwiedzenia najcenniejszych zabytkowych obiektów stolicy pod nadzorem przewodników warszawskich Elżbiety Strzępek (przewodnicząca Komisji Przewodników PTTK ZG PTTK) oraz Tadeusza Martusewicza - Honorowego Członka PTTK. Zwiedzono Pałac Prezydencki otoczony aurą tajemniczości, często niedostępny i doskonale znany z relacji telewizyjnych. Z historią pałacu, zabytkowego obiektu o prawie 400-letniej historii, zapoznała działaczy-hutników Elżbieta Strzępek. Zwiedzono wspaniale prezentujące się salę kolumnową i salę białą, gabinet prezydenta - miejsce spotkań i wizyt gości krajowych i zagranicznych, wręczania najwyższych odznaczeń państwowych, nominacji profesorskich, sędziowskich i generalskich. Zabytkowe wnętrza pałacowe prezentują historię kraju. W kaplicy pałacowej w godzinach porannych odprawiana jest msza święta, w której uczestniczą pracownicy i goście pałacu. Często można zobaczyć na mszy świętej panią prezydentową Jolantę Kwaśniewską. Kaplica jest też świadectwem tak ważnych wydarzeń jak śluby i chrzty. Poza prezydentem RP w pałacu urzędują m.in. doradcy prezydenta, mieszczą się Biuro Spraw Międzynarodowych, Biuro Informacji i Komunikacji Społeczne i Biuro ds. Wystąpień Prezydenta. W Pałacu Prezydenckim ma swoją siedzibę Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier", działająca od 15 kwietnia 1997 roku. Fundacja pomaga najbardziej potrzebującym z pozyskiwanych środków finansowych, m.in. wspiera szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacyjne, stowarzyszenia i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Dopełnieniem pałacowych wnętrz jest frontowy dziedziniec i malowniczo położony na skarpie barokowy ogród tarasowy. Wspomnieć należy również o tym, że na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

Właścicielami pałacu w przeszłości byli ludzie niezwykli, przedstawiciele najwyższych rodów magnackich. Pałac był wielokrotnie przebudowywany, zmieniał swój wygląd od wczesnobarokowego po klasycystyczny, a po odzyskaniu niepodległości został gruntownie odrestaurowany. W tymże pałacu podpisano Układ Warszawski w 1955 roku, układ o normalizacji stosunków między Polską a RFN w 1970 roku. Tu odbywały się obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku, a od 1994 roku mieszkają w nim prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej. W pałacu w 1997 roku została podpisana Konstytucja III RP oraz ratyfikowany został w 1999 roku akt przystąpienia Polski do NATO. Gośćmi pałacu są prezydenci, monarchowie, wybitni mężowie stanu.

Po zwiedzeniu Pałacu Prezydenckiego uczestnicy wyjazdu zwiedzili obiekt telewizji TVN oraz zapoznali się z budową nowego studia programowego. Zwiedzono budowę świątyni Bożej Opatrzności na polach Wilanowa oraz nowo wybudowany kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych w dzielnicy Chomiczówka, w którym członkowie PTTK z całej Polski ufundowali witraże z odznakami Towarzystwa i lampy z napisami, wśród nich od Oddziału PTTK Huty "Baildon". Tu w roli gospodarza wystąpił Tadeusz Martusewicz.


Spotkanie członków ZG PTTK z członkami Zarządu Oddziału PTTK "Baildon" w Katowicach

Kolejnym punktem programu był udział w niedzielnej uroczystej odprawie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka J. Piłsudskiego o godz. 12. Później zwiedzono zabytkowe budowle Starego Miasta, plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta III Wazy oraz dziedziniec i wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie: apartamenty Wielki i Królewski, odtworzone według projektów, zgodnie z funkcją, jaką pełniły za panowania króla Stanisława Augusta (1764-1795). W skład Apartamentu Królewskiego wchodzą m.in. sale: Tronowa, Rycerska i Wielka. Baildonowcy zwiedzili sypialnię królewską, garderobę, pokój audiencyjny stary oraz salę Canaletta. Zwiedzono również pokoje dworskie, wyposażone w dzieła sztuki z XVI i XVII wieku, wśród których wyróżniają się portrety królów polskich w Komnacie Głównej Zygmunta Starego i Stefana Batorego, Sale Sejmowe (dawna Izba Poselska) z odtworzonymi na sklepieniu herbami 77 ziem i województw dawnej Rzeczypospolitej, nową Izbę Poselską, Salę Senatorską, w której uchwalono konstytucję 3 Maja, apartament księcia Stanisława - bratanka króla Stanisława Augusta, składający się z trzech pokoi: Antyszamry, Pokoju Towarzyskiego i Gabinetu oraz związanej z nimi Galerii Czterech Pór Roku, pokoje Matejkowskie z obrazami mistrza Jana Matejki, m.in. "Rejtan", "Batory pod Pskowem" i cykl "Dzieje cywilizacji w Polsce".

Dwudniowy wyjazd do Warszawy był wspaniałą nagrodą za wieloletnie działania społeczne, świadczone przez działaczy na rzecz środowiska hutniczego. Wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej imprezy, należą się serdeczne podziękowania, co niniejszym czynię w imieniu uczestników wyjazdu.

Józef Wróblewski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT