PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

XIX Pielgrzymka przewodników

Idź za mną


Piękna marcowa pogoda. Błękit na niebie, a słońce w sercach, słońce nad nami. Już 19. raz zjeżdżają się przewodnicy do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych. Tegoroczny organizator to Koło Przewodników Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu. Widzę, jak kaliszanie Adam Gostyński i Grzegorz Walkowiak oraz niezawodna Barbara Okońska z Częstochowy uwijają się w przygotowaniach do trzydniowego pielgrzymkowego spotkania. Zawsze jest niewiadoma. Ilu pielgrzymów przyjedzie? Jak będzie pogoda? Czy prelegenci dotrą na czas?


Wprowadzenie pocztów sztandarowych

Wszystko przebiega zgodnie z programem. Na rozpoczynające się nauki rekolekcyjne schodzą się do Kaplicy św. Józefa pierwsze grupy. Może dlatego, że spotykamy się od lat na rajdach, szkoleniach, pielgrzymkach, naradach, jubileuszach, to widzę same znajome twarze. Prawie nie widać na nich zmian. To dobrze. Dbają o siebie, o swoje zdrowie. Pełna pogoda ducha i pogoda na twarzy.

Rozpoczynają się nauki rekolekcyjne. Ksiądz Krzysztof z Kalisza przybliża nam postać i postawę św. Józefa, jego miłość do swojej oblubienicy Marii - Matki Bożej i do Bożego Syna. Msza święta. Celebruje ks. Krzysztof. Usługuje kapłanowi przy liturgii mszalnej Wacław Derejczyk. Po mszy Droga Krzyżowa. Przed nami pierwsza pielgrzymkowa noc. Modlitwy, czuwanie, spowiedź. Nadeszła sobota. Nadal błękit nad nami. Poranne nauki rekolekcyjne. Główna myśl to św. Józef. Opieka nad bożą rodziną. Odnosimy to do swoich własnych postaw, do swoich zachowań. Nasze życie, nasze rodziny, nasi najbliżsi.

Główne uroczystości pielgrzymkowe. Do zapełnionej kaplicy wkraczają poczty sztandarowe. Liczę, jest ich 12. Powitanie ekscelencji arcybiskupa ks. dr. Edmunda Piszcza, metropolity diecezji warmińsko-olsztyńskiej, przewodniczącego rady ds. pielgrzymek i turystyki Konferencji Episkopatu Polski. Za centralnym stołem siada także przeor Jasnej Góry o. Marian Lubelski, nasz kapelan ks. prałat dr Jerzy Pawlik, wiceprezydent miasta Kalisza Wincenty Edmund Pawlaczyk - długoletni działacz PTTK.

Oklaski, uśmiechy, fotografie. Wysłuchujemy pierwszych słów powitania, słowa ekscelencji wprowadzające nas w nastrój nadobny, nastrój wielkanocnego postu.

Oczekujemy na kolejne trzy wykłady z przeźroczami. Interesujące, ciekawe, zaskakujące:

- ks. prałat Jacek Plota - kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu "Kult Św. Józefa na przykładzie Sanktuarium św. Józefa",

- mgr Stanisław Małyszko - "Rzeźbione krzyże przydrożne Południowej Wielkopolski",

- Ojciec superior - Aleksander Jacyniak - "Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu",

Mnie, przewodnika - wędrowca, nadzwyczaj zauroczył temat i przeźrocza krzyży przydrożnych. Krzyże i kapliczki, które tak często mijamy w pośpiechu, a one są pełne wymowy, bogate w rzeźby, w kolory, w figury Chrystusa lub Matki Bożej. Bogactwo ludowej twórczości, zdolności i estetycznego uczucia ludowego twórcy - rzeźbiarza.


Poczty sztanadrowe w drodze do bazyliki jasnogórskiej

Tak często przejeżdżamy obok wiejskich kapliczek i krzyży bez zatrzymania, podziwiania i uznania. Ileż siły i piękna, ileż czci oddanej przez ludowego rzeźbiarza amatora dla ukrzyżowanego Chrystusa. Tylko podziwiać i dziękować.

Dużo wdzięku i młodości w całych uroczystościach wnoszą śpiewy młodzieżowego chóru z parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu prowadzonym przez Annę Byczkowską. Za wszystkie działania organizacyjne tu w Częstochowie, jak i przez wiele miesięcy w Kaliszu wymienieni poprzednio przewodnicy, ale także: Jan Janczewski, Bożena Kryst, Halina Pawlaczyk, Barbara Laśkiewicz, Mieczysław Bach, Mateusz Przyjazny, Barbara Galuba, Elżbieta Siarkiewicz, Maria Biela, Waldemar Pol zasługują na wielkie dzięki od wszystkich pielgrzymów, którzy podziwiali ich pracę i zaangażowanie.


Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich

Za chwilę Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich. A następnie przechodzimy do Kaplicy Cudownego Obrazu. Msza święta - przewodniczy abp Edmund Piszcz. Oczekuję na liturgię słowa. Ekscelencja nawiązuje do wygłoszonej ewangelii: "Idź za mną". "Idź za mną drogą do dobra - drogą ku prawdzie". Ileż tu naszej przewodnickiej służby. To nam turyści, których prowadzimy, powierzają swoje życie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo. To my przewodnicy prowadzimy turystów ścieżkami naszych ojców, pokazujemy piękno naszej architektury krajobrazu, ukazujemy kościół żywy - modlący się. Pokazujemy wielkość ziemi, którą dał nam Stwórca. Płyną ciepłe, tak bogate w treści słowa arcybiskupa.

Niedzielny słoneczny poranek. Zbierają się poczty sztandarowe. Uroczyście wchodzą do bazyliki. Koncelebra mszy świętej przez księdza arcybiskupa Edmunda Piszcza. Asysta to księża kapelani, którzy przyjechali z pielgrzymami. Są ks. dr prałat Jerzy Pawlik, dr Andrzej Jedynak z Gromnika, ks. Szczepan Gacek z Gliczarowa, ks. Krzysztof Ordziniak z Kalisza, ojciec paulin prof. Zachariasz Jabłoński, ks. prof. Józef Pater z Wrocławia.

Słucham liturgii słowa. Arcybiskup nawiązuje do naszych sumień. To sumienie jest swoistym głosem wewnętrznym człowieka. Dzięki sumieniu każdy z nas osobiście siebie ocenia. Każdy jest własnym sędzią, ocenia poczucie winy i kary. To sami oceniamy nagradzające lub karzące uczucie w zależności od swoistego postępku. I ta samoocena jest najtrudniejsza.

Po mszy poświęcenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, której szaty ozdobiono odznakami przewodnickimi PTTK. To wyśmienity pomysł kolegów przewodników z Sandomierza. Obraz zostanie, za zgodą ojców dominikanów, umieszczony w kościele św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu.

Przechodzimy do kaplicy ojca Kordeckiego. Największa w całym zespole jasnogórskim. Żegna nas ze słowem Bożym arcybiskup ksiądz Edmund Piszcz. Zabiera głos ks. prałat Jerzy Pawlik. Jak zawsze w pogodny sposób, z własnymi przykładami mówi o "turystyce jako jednym z elementów integracyjnych w przezwyciężaniu barier kulturowych, obyczajowych i wyznaniowych". Jeszcze ojciec dr Jan Golonka omawia ciekawy temat: "Sztuka malarska na Jasnej Górze w XVII i XVIII wieku".

Zbliżamy się do końca pielgrzymki. Ostatnie komunikaty - dowiadujemy się, że jest nas przeszło 1300 - podziękowania, pożegnania. Godzina 12, wspólny "Anioł Pański". Żegna nas Częstochowa zasnutym niebem, lekkim deszczykiem. Do spotkania za rok w dniach 5-7 marca 2004 r. na jubileuszowej XX Pielgrzymce. Organizatorami będą przewodnicy z Częstochowy.

Tadeusz Stefański

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT