PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Uroczysty jubileusz


Takiego jubileuszu Oddziału jeszcze nie było! Główna część tegorocznych uroczystości odbyła się w gościnnych reprezentacyjnych salach gliwickiego Urzędu Miejskiego - to oczywiste, skoro obchody odbywają się pod patronatem prezydenta Zygmunta Frankiewicza.

Działaczy i gości, przybywających z uroczystej mszy w kościele pw. Wszystkich Świętych bądź prosto z domu, przywitali przejęci sytuacją organizatorzy i niezwykle barwna oprawa. Przed wejściem na salę (na co dzień: Sesyjną Salę Rady Miejskiej) można było - i trzeba! - podziwiać piękne prace plastyczne związane z naszym jubileuszem, a stworzone przez gliwickie dzieci i młodzież. Laureatka I nagrody w najmłodszej grupie wiekowej okazała się malutką i kruchutką dziewczynką.

Wszyscy przybywający otrzymali informator jubileuszowy, wydany w optymistycznej zieleni, podpisali stosowne listy, otrzymali pamiątkowe medale i mogli wejść na salę.

Sala główna - bajecznie kolorowa w jednej połowie za sprawą restauracji "Pod Kasztanami" z Zabrza, i dostojna z akcesoriami przygotowanymi dla orkiestry: pulpity z nutami, krzesła i instrumenty w połowie sali drugiej. Do tego nasze organizacyjne emblematy, nasz sztandar, mała mównica, mikrofony oraz, na zielonym stole, przygotowane odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy. Flesze błyskały często, w którymś tam momencie uroczystości pojawił się na sali operator TV Katowice z kamerą.

Spotkanie zaaranżowano w formie rautu, przygotowano jedynie pewną ilość miejsc dla seniorów i najznamienitszych gości przy sympatycznych stolikach. Impreza została oficjalnie otwarta przez prowadzącą całość panią Anettę Korbel, po czym na długi czas zawładnęli salą i nami młodociani artyści:

  • Orkiestra II stopnia pod dyrekcją Andrzeja Rosoła ze Szkoły Muzycznej
  • Chór Szkolny I stopnia pod dyrekcją Anny Adamczuk ze Szkoły Muzycznej
  • Widowisko Teatralne pt. EKOKAPTUREK i ABC Turysty przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej nr 39 15 marca 2003 r. Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej obchodził jubileusz 50-lecia działalności
  • Pieśni w wykonaniu Jana Marii Dygi

Przedstawiono program różnorodny, wykonany z młodzieńczą pasją, talentem, ale zarazem i poczciwie, po dziecięcemu. Wśród wykonawców wystąpił z minirecitalem Jan Maria Dyga - młody duchem jako turysta i artysta. Wszystkie produkcje zyskały burzliwą owację widzów.

O artystów, a zwłaszcza o ich podniebienia i żołądki zadbano, gdyż po występach wszystkie grupy zaproszono na poczęstunek.

Po części artystycznej i po zajęciu przez większość widzów krzesełek oddanych przez orkiestrę, rozpoczęła się część bardziej uroczysta, prowadzona również sympatycznie i na właściwym luzie. Było wystąpienie prezeski Ilony Ulatowskiej, przybyłych oficjeli naszego Towarzystwa oraz oficjeli miejskich, gości z sąsiednich, a nawet odległych Oddziałów PTTK. Odczytano listy gratulacyjne, jakie nadeszły na adres Oddziału.

No i przyszedł ważny moment - wręczenie PTTK-owskich odznaczeń i wyróżnień, w tym odznak "50 lat w PTTK". Cieszyliśmy się, że osoby nimi uhonorowane są tak młode i formą fizyczną przeczące 50 latom członkostwa.

Czas leciał nie wiadomo kiedy, ale... spod żółto-zielono-białych zasłon, którymi udrapowane były stoły ustawione w kształcie gigantycznych tortów, coraz bardziej pachniały nam ukryte tam specjały, budząc wiadome enzymy.

Kiedy już ostatnie zacności zostały wręczone, oklaskane, ogratulowane, obsługa w bieli oraz biało-czarnych uniformach wwiozła na salę pucharki z czerwonym szampanem, a także odsłoniła owe tajemniczo pachnące stoły. Zaproszono do spełnienia toastu oraz… do konsumowania.

Jednocześnie na salę wkroczył w średniowiecznym odzieniu mistrz medalierski, wokół którego wkrótce zgromadził się tłumek kulturoznawców, tzn. chętnych do posiadania na własność cennego medalu oraz - oczywiście - do poznania pracy rzemieślnika z dawnych wieków.

Działacze i goście ochoczo korzystali z bogactwa stołów. Wszystko było gustownie wyeksponowane i z kulturą podawane. Opustoszałe tace i talerze były błyskawicznie wymieniane na pełne. Pałaszowaliśmy pyszny żurek, sałatki różnych smaków, śledziki, kanapki, rybkę opiekaną, wędlinki, pasztety, schaby, jaja, koreczki, soczki, na pieczywo mało kto spojrzał. A jeśli ktokolwiek miał jeszcze siłę i miejsce, to oferowano gorące napoje i ciasteczka.

Zgromadzeni, wśród których niektórzy nie widzieli się nawet przez kilka lat, nie opuszczali sali, grupując się przy stoliczkach lub w kręgach dużych i mniejszych na stojąco, wymieniając uściski, uśmiechy, całusy (w tym przodował ksiądz prałat Pawlik... bo ma w Gliwicach dużo znajomych i sympatyków). Wymieniano oczywiście również informacje przeróżne, wrażenia z imprez jubileuszowych oraz bardzo miłe uwagi na temat konsumpcji, gratulowano wyróżnień, może i plotkowano troszeczkę, ale tu - czego nie usłyszeliśmy, tego nie wiemy.

Imprezy z okazji 50-lecia istnienia Oddziału nie kończą się na tym, co miało już miejsce dotąd. Wszystkie tegoroczne najważniejsze wydarzenia Oddziału odbywają się pod tym hasłem. A więc - do zobaczenia na kolejnych imprezach, zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach naszego Oddziału oraz do bliższego poznania jego dorobku, a także - do zaangażowania się w jego działalność.

Jubileusz zaszczycili obecnością z ramienia władz administracyjnych i samorządowych: wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gliwic Krystyna Sowa, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wiceprezydenci Gliwic Andrzej Karasiński i Jan Kaźmierczak, przedstawiciel Episkopatu ds. turystyki ksiądz prałat Jerzy Pawlik. Z ramienia władz naczelnych PTTK zastępca sekretarza generalnego PTTK Ryszard Kunce. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów PTTK: "Ziemia Raciborska" z Raciborza, z Chorzowa, z Rybnika i z Pyskowic.

Małgorzata Korzuszek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT