PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Z nadzieją patrzeć w przyszłość


Grudniowe posiedzenie Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK przebiegało w przepięknej scenerii zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Polatuszki śniegowe, zimowy chłód, a tu - w warszawskiej siedzibie towarzystwa, w sali z portretami dostojnych prekursorów - ciepło, pachnące świąteczne drzewko, ślicznie przystrojone. Naszym obradom dodawały uroku migotliwie połyskujące choinkowe ozdoby.

Zdecydowanie i aktywnie włączyliśmy się wszyscy do dyskusji nad programem ogólnopolskiego sejmiku pod hasłem "Razem z PTTK będzie sprawniej", który odbędzie się w dniach 29-30 marca 2003 roku w Kielcach. Franciszek Guska, odpowiedzialny za jego przygotowanie, zrelacjonował przebieg dotychczasowych prac.


Wózkowicze też lubią zimę

Wspólnie zastanawialiśmy się, co jeszcze zrobić, aby ten sejmik nie zawiódł oczekiwań naszych gości i podopiecznych, osób o specjalnych potrzebach. Sprecyzowaliśmy poszczególne tematy wystąpień, uzupełniliśmy grono prelegentów. Do dyskusji wiele rzeczowych uwag wnieśli koleżanki i koledzy: M. Balcerzak, M. Boguszewski, W. Kędzierawski, Zb. Krzemiński, R. Szulc, J. Żbikowski. Dalsze wypowiedzi dotyczyły innych naszych przedsięwzięć związanych z realizacją zadań, wynikających z włączenia się do przebiegu Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w PTTK-owskich ogniwach na terenie całego kraju.

Przedmiotem naszej szczególnej uwagi było też, jak pozyskać (i skąd) niezbędne środki finansowe do zrealizowania zaplanowanych imprez. Od początku naszym obradom przysłuchiwał się Ryszard Kunce, zastępca sekretarza generalnego ZG PTTK, który zadeklarował stosowną pomoc w poczynaniach organizacyjnych.

Przyjęliśmy także, iż cały 2003 rok poświęcimy na przygotowania i udział w ogólnopolskich imprezach organizowanych przez różne ogniwa PTTK na terenie kraju, już bez odrębnych posiedzeń rady. Wyraziliśmy też nasze zadowolenie, że w grudniowym numerze "Gościńca PTTK" znalazł się plakat autorstwa Zbigniewa Waszczeniuka z Białegostoku, radośnie przedstawiający nasze hasło na cały 2003 rok "Razem z PTTK będzie sprawniej!".

Na zakończenie tego grudniowego posiedzenia biały opłatek - z sianka uniesiony - z rąk przewodniczącej rady powędrował w dłonie wszystkich zebranych. Bożonarodzeniowa gawęda, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń płynących z głębi serca sprawiły, że niepodzielnie zawładnął nami ten jedyny, niepowtarzalny, świąteczny nastrój. Obdarowaliśmy się wzajemnie najpiękniejszymi, radosnymi słowami: abyśmy w zdrowiu, dostatku i w szczerej społecznikowskiej pasji mogli sprostać wiązanym z nami oczekiwaniom.

Dziękując serdecznie wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę, życzyłam także takich spotkań w naszym towarzystwie, które niosą piękne, dobre i twórcze przeżycia, dodają sił na nadchodzący czas. Wzruszeni, pełni nadziei na ten nowy rok 2003 rozjechaliśmy się do swoich domów i swoich najbliższych.

Maria Maranda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT