PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

45. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Kaliszu

Zlot piechurów w Kaliszu


Zlot praktycznie rozpoczął się już w czwartek 19 września 2002 roku, gdy do najstarszego miasta w Polsce zjechało do godzin popołudniowych około setki uczestników. Punkt informacyjny na stuletnim dworcu kaliskim obsługiwała młodzież Technikum Ogrodniczego z Opatówka i kierowała przybywających do bazy zlotu.

Zakwaterowano przodowników w domu studenta Rubin przy ulicy Nowy Świat, a niewielką część gości ulokowano w domu studenckim przy ul. Częstochowskiej. W bazie znajdowały się recepcja zlotu, informacja, stołówka, bar i punkt sprzedaży wydawnictw. Tamże wieczorem odbyło się zaplanowane posiedzenie plenarne Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, któremu przewodniczył Włodzimierz Majdewicz.


Uroczyste rozpoczęcie 45. Zlotu przez Włodzimierza Majdewicza

Przedpołudniowe godziny w piątek 20 września poświęcono na zwiedzanie grodu pod opieką kaliskich przewodników. Pięć grup wycieczkowych wyruszyło w miasto, aby poznać najciekawsze zabytki Kalisza. Podziwiano katedrę, bazylikę, główny Rynek, ruiny zamku, mury obronne i pomniki. Nasi goście uzupełnili wiedzę o historii miasta, zwiedzając wystawę "Kalisz dawniej i dziś" urządzoną w ratuszowej wieży; niektórzy z wieży podziwiali panoramę miasta.

W piątek o godz. 12 członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i goście zostali zaproszeni przez prezydenta miasta Kalisza Zbigniewa Włodarka. W miłej atmosferze rozmawiano o sprawach turystyki pieszej i promocji Kalisza poprzez ogólnopolskie imprezy turystyczne.

W sali recepcyjnej kaliskiego ratusza o godz. 13 rozpoczęła się uroczystość otwarcia 45. Ogólnopolskiego Zlotu PTP, którego dokonał wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK - Adam Gostyński - jednocześnie komandor Zlotu. W prezydium zasiedli: senator RP Andrzej Spychalski, prezydent Kalisza Zbigniew Włodarek, wicestarosta kaliski Józef Racki, przewodniczący Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK Marian Chudy oraz przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Włodzimierz Majdewicz.


Moment przekazania "laski zlotowej"

Sala recepcyjna z trudnością pomieściła przybyłych na inaugurację zlotu przodowników turystyki pieszej i zaproszonych działaczy PTTK, wśród których było wielu Honorowych Członków naszego Towarzystwa. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości kolega Włodzimierz Majdewicz wręczył nowo mianowanym Honorowym Przodownikom Turystyki Pieszej stosowne dyplomy i czerwone odznaki PTP.

W dalszej części uroczystości wysłuchaliśmy okolicznościowych referatów. Pierwszy z nich wygłosił dr Piotr Łuszczykiewicz, przedstawiając z poetyckim polotem "Kalisz poetów". Następnie Stanisław Małyszko omówił zabytkowe pałace i dwory ziemi kaliskiej, a kolejny prelegent Leszek Ziąbka zreferował zakres i efekty prac archeologicznych w okolicach Kalisza.

Oficjalną część zakończył gorąco oklaskiwany występ dziecięcego zespołu muzyki dawnej Semibrewis przygotowany przez opiekunkę Grażynę Dziedziak. Część pierwszą uroczystości zlotowych zakończył komandor Adam Gostyński, podając komunikaty dotyczące zmian w programie zlotu. Po obiedzie w stołówce akademickiej uczestnicy rozeszli się do sal, w których obradowało sześć zespołów problemowych. Było trochę zamieszania z punktualnym rozpoczęciem obrad zespołów oraz z odszukaniem właściwej izby, lecz nadrobiła te usterki rzeczowa i sprawnie przebiegająca dyskusja.

Po kolacji wieczór upłynął na pogawędkach, spotkaniach i rozmowach w barze studenckim, holu i gościnnych pokojach domu studenta. Część uczestników wykorzystała możliwość rozszerzenia uprawnień przodownickich i stawiła się przed komisją egzaminacyjną. Należy tutaj dodać, że od czwartku trwał kurs kandydatów na przodownika TP, przygotowany siłami Oddziału Kaliskiego, a uczestniczyło w nim około 20 chętnych piechurów z terenu Wielkopolski.


Przy kamieniu św. Jadwigi podczas 45 Zlotu PTP

W sobotni (21 września) chłodny, lecz pogodny poranek, po dobrym śniadaniu uczestnicy udali się na wycieczki krajoznawcze. Organizatorzy przygotowali cztery trasy, które daleko wybiegały poza region ziemi kaliskiej. Na trasie "muzealnej" najciekawszą miejscowością był Gołuchów ze swoimi muzeami. Trasa druga o nazwie "nadwarciańska" była atrakcyjna ze względu na bazylikę w Licheniu. Trzecia grupa pojechała na trasę poświęconą patronowi Kaliskiego Oddziału PTTK Stanisławowi Graevemu i wiodła po terenach jego penetracji etnograficzno-krajoznawczych. Czwarta powstała z połączenia proponowanych tras "Fryderyka Chopina" i "Europa Nostra" (zbyt mała liczba chętnych) i zaciekawiła się pałacykiem w Antoninie i odpustowym kościółkiem Na Pólku. Uczestnicy eskapady na trasie pierwszej spotkali się w restauracji Zamkowa z wójtem gminy Gołuchów Markiem Zdunkiem. Grupa na trasie drugiej odwiedziła gminny ośrodek kultury w Liskowie, gdzie wysłuchała historii tej słynnej wsi, którą przedstawił archiwista Grzegorz Waliś. Wszystkie trasy obsłużyli przewodnicy turystyczni i jednocześnie przodownicy turystyki pieszej: Waldemar Pol, Stefan Szymczak, Włodzimierz Marszałek, Piotr Wencfel, Mieczysław Bach.


Odznaczony Medalem 50-lecia KTP ZG
pan Teofil Ligenza vel Ozimek - Członek
Honorowy PTTK podczas 45 Zlotu

Komandor nakazał punktualny powrót na godz. 17, aby spożyć posiłek; spowodowane było to przesunięciem na sobotni wieczór uroczystości rocznicowych komisji. Przybywający do auli przodownicy i goście zlotu mogli obejrzeć okolicznościową wystawę autorską przygotowaną przez Zdzisława Uczkiewicza - Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej z Kalisza. Bogaty zestaw plakietek i znaczków petetekowskich zaprezentowany przez twórcę wystawy uzupełniały tematyczne zbiory znaczków Adama Gostyńskiego i zbiór pocztówek kaliskiego PTK z lat 30., z kolekcji Waldemara Pola.

O godz. 19 w auli uniwersyteckiej rozpoczęły się obchody 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, na które oprócz wcześniej wymienionych zaproszonych gości zlotu przybył prezes ZG PTTK prof. Janusz Zdebski. Referat poświęcony 50-letniej historii komisji wygłosił jej przewodniczący - Włodzimierz Majdewicz. Potem nastąpił uroczysty moment wręczenia pierwszych pięciu Medali 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Za wspieranie turystyki pieszej medal otrzymał Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Urząd Miejski w Kaliszu. Uhonorowano również tym wyróżnieniem nestora pieszych tras Polski i jednocześnie najstarszego uczestnika 45. Zlotu Teofila Ligenzę vel Ozimek z Jeleniej Góry oraz Mieczysława Woźniaka i Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza.

W dalszej części obchodów dr Mieczysław Woźniak przedstawił 45-letnią historię Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Kaliskiego na tle bogatej historii Towarzystwa w Kaliszu. Na zakończenie uroczystości rocznicowych głos zabrał prezes ZG PTTK prof. Janusz Zdebski. Wszyscy uczestnicy zlotu otrzymali egzemplarze specjalnego okolicznościowego numeru periodyku wydawanego przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK Oddziału Kaliskiego pod nazwą "Krajoznawstwo i Turystyka". Wydawnictwo zawiera artykuły poświęcone głównie turystyce pieszej wielu oddziałów z terenu Wielkopolski oraz dzieje komisji pieszych różnych ośrodków kraju. Rozdawano także zlotowe wydanie "Piechura".

Późny sobotni wieczór po nadmiarze wrażeń związanych z obchodami jubileuszowymi poświęcono tradycyjnie na ognisko turystyczne. To spotkanie piechurów miało służyć lepszemu poznaniu się braci przodownickiej przy muzyce, świetnym bigosie i napoju z dystrybutora. Chóralne i solowe śpiewy, ogólna wesołość, rozmowy i wspomnienia z poprzednich zlotów przeciągnęły się długo w noc.

W piątek i sobotę Piotr Wencfel z Komisji Krajoznawczej Kaliskiego Oddziału PTTK przyznawał uczestnikom Zlotu zdobyte w trakcie wycieczek odznaki - Turysty Ziemi Kaliskiej i Przyjaciela Wielkopolski w stopniu brązowym.

Od czwartku do niedzieli działał punkt sprzedaży wydawnictw okolicznościowych Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz petetekowskich. Po wczesnym niedzielnym śniadaniu piechurzy podążyli do kaliskiej bazyliki na uroczystą mszę świętą celebrowaną przez ks. prałata Jerzego Pawlika - Honorowego Przewodnika Kaliskiego Koła PTTK im. Adama Chodyńskiego. Po nabożeństwie uroczyście wręczono ks. prałatowi Jerzemu Pawlikowi medal 50-lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Aktu tego w obecności wszystkich zebranych dokonał przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG Włodzimierz Majdewicz.

Powrót do bazy zlotu miejscowi przewodnicy wykorzystali na pokazanie ciekawych zakątków parku miejskiego i urokliwych uliczek Kalisza. W udekorowanej auli podsumowano przebieg imprezy. Pierwsi wystąpili koledzy prowadzący zespoły problemowe, składając obszerne sprawozdania z ich przebiegu i informując o zgłaszanych wnioskach. Potem zostały wręczone legitymacje przodownickie grupie nowych piechurów w przodownickim klanie (w tym trojgu z Kalisza), których uprawnienia mają numery powyżej 10.100. Przodownikom TP, którzy rozszerzyli zakres uprawnień, wręczone zostały legitymacje z życzeniami dalszej pracy w oddziałowych komisjach TP.

Po tej części nastąpiło oficjalne zamknięcie 45. Ogólnopolskiego Zlotu PTP przez przewodniczącego KTP ZG PTTK Włodzimierza Majdewicza. Na koniec głos zabrał komandor zlotu Adam Gostyński, który na gorąco podsumował przebieg tej czterodniowej imprezy w najstarszym mieście Polski. Przypomniał, że każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat, znaczek zlotowy i moc wrażeń z pobytu na ziemi kaliskiej. Po tych wystąpieniach przyszedł moment przekazania laski zlotowej organizatorom przyszłorocznego spotkania przodowników-piechurów w roku 2003. Komandor Gostyński wraz z organizatorami kaliskiego zlotu przekazał symboliczną laskę zlotową prezesom oddziałów w Żarnowie - Włodzimierzowi Szafińskiemu i w Końskich - Wojciechowi Paskowi. Jeszcze ostatnie uwagi, pożegnania, pamiątkowe fotografie i czasem czułe rozstania przybyłych z całej Polski piechurów z kaliszanami. Przygotowany został przez organizatorów serwis fotograficzny z przebiegu całego zlotu, a chętni mogli kupić na pamiątkę zdjęcia z kaliskiego spotkania.

tekst i zdjęcia:
Waldemar Pol

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT