PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

40 lat PTTK w Marynarce Wojennej RP


Uroczystym plenerowym spotkaniem animatorów turystyki, tych sprzed lat i obecnie działających, członków PTTK, sympatyków oraz osób życzliwych, wspierających marynarski Oddział PTTK zamknięty został 40. rok pracy, jakże owocnej w dokonania.

Miejscem zgromadzenia ponad pół tysiąca osób były tereny rekreacyjno-sportowe jednostki wojskowej, w której imponująco poczyna sobie tamtejsze Koło PTTK nr 35, uznane za jedno z trzech najlepszych w wojsku w tym roku. Dowództwo tej jednostki wraz z PTTK-owcami i Zarządem Oddziału PTTK Marynarki Wojennej przygotowało w ostatnią niedzielę września 2002 r. bogatą i atrakcyjną wielogodzinną porcję rozrywki na świeżym powietrzu.

W pięknej scenerii Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego fetowano 40-letnie imponujące dokonania i podsumowano rok obecny. Przez kilkadziesiąt minut wiele satysfakcji mieli "najlepsi z najlepszych" podczas dekoracji liderów i animatorów marynarskiej turystyki. Na oprawę turystycznej gali 40-lecia złożyły się występy zespołów artystycznych. Oprócz muzyków w marynarskich mundurach z miejscowej jednostki serca widowni podbili wokaliści i instrumentaliści Zespołu Ziemi Kościerskiej oraz Zespołu Estradowego "Flotylla".

Równolegle na kilku planach toczyli rywalizację milusińscy w ogródku gier i zabaw, bacznie obserwowani przez swoich opiekunów. Dla nieco starszych była niemała gama konkursów krajoznawczych i konkurencji sprawnościowo-obronnych. Swą wiedzę i umiejętności (tym razem bez tremy) mogli sprawdzać zarówno młodzi ludzie w marynarskich kołnierzach, jak i grupa wychowanków z Domu Dziecka w Demptowie. W szranki nierzadko stawały małżeństwa i dziadkowie z wnukami. A już swoistą ucztę dla wszystkich przygotowali mistrzowie kulinarnej sztuki. Smakołyki z polowej kuchni serwowane przez służbę żywnościową (bigos, grochówka, kiełbaski, smalczyk i inne przystawki) wzbudziły powszechny zachwyt u stałych bywalców, jak i wśród licznego grona gości. W całość tego niezwykłego spotkania wkomponowała się grupa miłośników gry w szachy, którzy mieli okazję zmierzyć się w widowiskowej symultanie.

Przez wiele godzin rojno i gwarno było przy ekspozycji samochodów osobowych prezentowanych przez miłośników starych pojazdów oraz przez bardzo znany od lat salon Opla. Była też specjalna loteria pod hasłem "40 nagród na 40-lecie".

Warto nadmienić, że święto marynarskiego środowiska turystycznego obchodzono z działaczami pomorskich oddziałów PTTK, przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych województwa i miasta Gdyni. Kilka pokoleń ludzi oddanych turystyce i PTTK, wojskowych i cywili, wraz ze sponsorami, dzięki którym impreza otrzymała tak godną oprawę, miało wyborną okazję przeżyć wspaniałą ucztę (potwierdziły to m.in. opinie wyrażone w złotej księdze). Do uświetnienia spotkania przyczynili się też goście honorowi festynu reprezentujący m.in. Marynarkę Wojenną RP, MON, władze naczelne PTTK. Wszyscy oni wraz z jubilatami mieli okazję zaakcentować obchodzony w tym czasie Światowy Dzień Turystyki.

Wszyscy chyba byli przeświadczeni o słuszności i celowości działania PTTK w dobrze pojętej misji służącej propagowaniu aktywnego wypoczynku, promocji regionu nadmorskiego i wchodzącej w swe 85-lecie Marynarki Wojennej RP.

Andrzej Tokarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT