PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

O diaporamie


Czy w przeddzień organizowanej od ponad dwudziestu lat imprezy należy zastanawiać się nad tym, co oznacza termin diaporama? Chyba jednak tak, a przekonały mnie o tym telefony kilkunastu osób i pytania młodzieży, z którą mam częste kontakty. A więc...

Diaporama to spektakl audiowizualny, w którym autor utworu poddaje widza w sposób świadomy i zaplanowany oddziaływaniu równoczesnemu obrazów, dźwięku, barwy i treści. Należy dodać, że utwór istnieje tylko w określonym czasie, podczas projekcji w wyizolowanym od świata zewnętrznego pomieszczeniu, najczęściej w kinie...

Są różne diaporamy - tak jak różni są autorzy. Jedne przedstawiają otaczającą nas rzeczywistość, powstają pod wpływem zachwytu nad pięknem świata, kraju, miejsca - są po prostu dokumentem lub reportażem. Inne to przede wszystkim pomysł, fabuła odwołująca się do wyobraźni widza i działająca na jego zmysły. Przedstawiają one własny świat autora, problemy jego i innych - są po prostu kreacją. Zarówno jedne, jak i drugie są diaporamami, tyle że z różnych gatunków. Istnieć powinny obok siebie, tak jak istnieją w literaturze poezja i proza, a w filmie dokument i fabuła. Można też wyróżnić diaporamy dobre i złe. Sukces diaporamy zależy od talentu i kultury jej autora. Sprzęt i technika są tylko środkami.

Diaporama to nastrój, to harmonia dźwięku, obrazu i barwy, to sposób i rytm projekcji, to organizacja i kompozycja dziejąca się w czasie, to również wrażliwość autora. W tym miejscu trzeba wszakże powiedzieć, że dobra diaporama ma tylko sugerować, pobudzać wyobraźnię ludzi siedzących na widowni i wywoływać skojarzenia - czasem różne - musi być interesująca. Same tylko najlepsze zdjęcia (lepiej byłoby obrazy) czy tylko najlepszy pomysł, czy tylko najlepsza ścieżka dźwiękowa przy niedoskonałych, odpowiednio, pozostałych warstwach nie są diaporamą albo są diaporamą najwyżej złą. A może najważniejszy w diaporamie jest powód, wewnętrzna potrzeba autora, dla którego powstała...

Począwszy od 1980 roku Pomorskie Spotkania z Diaporamą przyciągały corocznie do Szczecina fotografów, plastyków z całego kraju (również z zagranicy) chcących tworzyć i poznawać tajniki diaporamy, współuczestniczyć w określeniu jej formuły. Nastąpiła wymiana pokoleniowa autorów, jedni odeszli, ale przyszli nowi, młodzi, może inaczej patrzący na świat, może i na diaporamę...

Mam nadzieję, że tegoroczne Pomorskie Spotkania z Diaporamą będą imprezą udaną, dostarczą Państwu wielu wrażeń estetycznych i poznawczych, skłonią do refleksji, pozwolą zrozumieć, co to jest i na czym polega sztuka diaporamy.

Leszek Kurpiewski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT