PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Góra św. Marcina


17 stycznia 2003 roku odbył się 52. Zimowy Złaz Turystów "Góra św. Marcina - 2003". Wzięło w nim udział ponad dwustu uczestników, opiekunów i gości zaproszonych z terenu naszego działania oraz z Krakowa.

Drużyny zlotowe wędrowały kilkoma trasami turystycznymi według regulaminu imprezy, zwiedzając po drodze miejsca pamięci narodowej. Złaz poświęcony został 140. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz 58. rocznicy wyzwolenia Tarnowa spod okupacji hitlerowskiej.

Na mecie złazu pod Górą św. Marcina uczestnicy wysłuchali gawędy tarnowskiego historyka dr. Stanisława Wróbla na temat "Związki Tarnowa z powstaniem styczniowym". Po wysłuchaniu gawędy i wręczeniu pamiątkowych dyplomów oraz nagród rzeczowych przez prezesa ZO PTTK mgr. inż. Andrzeja Łabno oraz komandora złazu Stanisława Kornasia, uczestnicy udali się na Stary Cmentarz.

Przy symbolicznej mogile powstańców z roku 1863 uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Czecha odmówili wspólnie modlitwę za wszystkich zmarłych obrońców ojczyzny oraz odśpiewali pieśń "Pod Twoją Obronę".

W złazie uczestniczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK w Tarnowie pod przewodnictwem Zbigniewa Banasia, przedstawiciel Komendy Hufca ZHP w Tarnowie dh harcmistrz Zdzisław Karpiński, przedstawiciel Tarnowskiej Telewizji Kablowej oraz "Gazety Krakowskiej" Roman Kieroński. Złaz zorganizowany został przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej" - Komisję Turystyki Pieszej przy współpracy Urzędu Miasta Tarnowa i Harcerskiego Klubu Turystycznego "WATRA" w Tarnowie.

Stanisław Kornaś

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT