PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Region elbląski ma nową atrakcję turystyczną - najniżej położone miejsce w kraju

Sposób na depresję


Najgłębsza polska depresja to fragment żuławskiego pola należącego do młodych rolników - Iwony i Mieczysława Górtatowskich. Dzięki dwuletnim zabiegom członków elbląskiego klubu PTTK Delta na uczęszczanej przez turystów drodze z Elbląga do Malborka pojawiły się specjalne kierunkowskazy, a w wyznaczonym przez elbląskiego geodetę Wojciecha Pawlaka miejscu, gdzie depresja sięga maksimum - czerwony totem. Totem pokazuje, na jakiej wysokości znajduje się poziom morza i na jakiej jesteśmy w Raczkach.

Dwa lata temu pretensje do posiadania najniżej położonego miejsca w Polsce zgłosił wójt pobliskiego Gronowa Elbląskiego. Na posiadanej przez wójta wojskowej mapie z początku lat 80. jako położone najniżej oznaczono nie Raczki, ale teren przy pompie we wsi Wikrowo, któremu przypisano aż 260 cm poniżej poziomu morza.

Jak wskazał Wojciech Pawlak (a również i inni fachowcy), pole w Wikrowie było fragmentem wyrobiska, z którego w okresie międzywojennym Niemcy wybierali torf. Powstał jednak spór o to, która depresja: naturalna, czy sztuczna jest tą prawdziwą. Pytani przez dziennikarzy specjaliści mieli w tej sprawie odmienne zdania, podobnie zresztą jak w sprawie dokładności samych pomiarów, które powinny być wykonane w obu spornych miejscach w tym samym czasie, aby były wiarygodne i porównywalne. Podkreślali jednak, że najważniejsze w sprawie depresji to wykorzystać "spór" do promocji obu gmin.

Po dwóch latach zabiegów na początku lipca władze wiejskiej gminy Elbląg, na terenie której leżą Raczki, postawiły totem i drogowskazy kierujące ku największej depresji. W tym roku pole państwa Górtatowskich, które dotąd przez większą część roku było podmokłą łąką, zostało zmeliorowane i wkrótce - także dzięki pomocy gminy - ma zostać w pełni uporządkowane.

Pierwsza odwiedziła oznakowaną już depresję w Raczkach Elbląskich grupa kilkudziesięciu turystów biorących udział w 34. Ogólnopolskim Rajdzie Pieszym. Na pamiątkę wizyty otrzymali odcisk okolicznościowego stempla z wizerunkiem wylatującego z trzcin żurawia, takiego, jakie żyją kilkaset metrów od "depresyjnego" pola - w rezerwacie jeziora Drużno. Odcisk tego stempla będzie mógł otrzymać każdy, kto dostanie się do (i wydostanie - z) największej w Polsce depresji.

Agnieszka Jarzębska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT