PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Po raz 34. w dniach 1-8 lutego 2003 r. został przeprowadzony Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" zorganizowany przez Oddział PTTK w Suwałkach.

Wędrówki Północy


Jak podkreślił na zakończeniu rajdu wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK, jest to obecnie największy pod względem liczby uczestników rajd narciarski w Polsce. W tegorocznej edycji uczestniczyło 157 turystów-narciarzy (o 50 mniej niż rok wcześniej). Warto zaznaczyć, że z dziewięcioosobowej KTN ZG w rajdzie brało udział trzech członków komisji.


Trasa III "Romantyczna

Tras było pięć, prawie równomiernie obsadzonych. Najliczniejszą 34-osobową była trasa pierwsza - "Suwalska szkoła przeżycia", prowadzona z Giżycka przez puszcze Borecką i Romincką oraz przez Suwalski Park Krajobrazowy wraz ze szczytami gór: Cisowej i Zamkowej, kierowana przez Andrzeja Bieńkowskiego. Z powodu nikłej pokrywy śnieżnej w pierwszej części rajdu połowę trasy pokonano na butach, ale od środy rozpoczęły się obfite opady śniegu i do Suwałk można było dotrzeć na nartach.


Trasa IV "Misie Obieżyświaty" Baza Noclegowa
w Szkole Podstawowej w Smolnikach

Trasa druga "Pogranicze" wiodła tym razem przy granicy z Białorusią, a rozpoczęła się wycieczką do Grodna. Do słupków granicznych dotarto w Nomikach i był to jedyny dzień na butach zakończony wizytą w bohonickim meczecie. Wtorkowa wędrówka przez Puszczę Knyszyńską odbywała się już na nartach i tak było do końca rajdu, bo śniegu codziennie przybywało. Z bazy w Sokółce uczestnicy rajdu przenieśli się do Olszanki, by spenetrować Puszczę Augustowską i Wigierski Park Narodowy wraz z przejściem po lodzie przez jezioro Wigry. Tą trasą kierował Andrzej Stróżecki.

Trasa trzecia "Romantyczna" podzielona została na dwie części. Pierwszą, 16-osobową, kierował Andrzej Wiśniewski, drugą - Krzysztof Assbury. Trasa miała dwie bazy: Turtul i Smolniki, z wymianą w połowie rajdu. Turtulska część została prawie na samym początku zdziesiątkowana przez wirus grypy. Uczestnicy tej trasy penetrowali Suwalski Park Krajobrazowy.


Staw w Turkule, trasa "Romantyczna" - prezydium narciarskie

Trasa czwarta "Misie obieżyświaty", tradycyjnie obsadzana przez młodzieżową grupę z "Ursusa", a kierowana przez Krzysztofa Pakułę i Krystynę Bęben, bazowała w Smolnikach i poruszała się po ich okolicy.

Wreszcie trasa piąta "Litewska" prowadzona przez Tadeusza Rufińskiego w całości poruszała się za granicą. Bazowała w dwóch szkołach w Grażiskiai i Wistytis. Byli tam przyjmowani bardzo życzliwie i oprowadzani przez litewskich turystów. Przeżyciem było traperskie ognisko w Wisztynieckim Parku Regionalnym z malinowo-borówkową herbatą przygotowaną na wodzie z przerębli. Ta trasa miała również w programie autokarową wycieczkę do Kowna.

W zakończeniu rajdu w siedzibie Suwalskiego Oddziału PTTK wzięli udział wiceprezydent Suwałk i wicestarosta Powiatu Suwalskiego. Oni też fundowali część nagród, piękne albumy zasponsorował Wigierski Park Narodowy, a za konkurs ubezpieczeniowy nagrody wręczył przedstawiciel TUiR "Warta".

Andrzej Stróżecki
zdjęcia: Grażyna Orłowska-Rybicka


Smolniki


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT