PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Mianowania Przodowników Turystyki Pieszej III stopnia 1.01-31.12.2002 r.


Gdańsk      Jarosław Kułkowski  nr leg. 10079 
         Mieczysław Zięba        10078 
Kalisz      Jadwiga Gołąb         10097 
         Piotr Gołąb          10096 
         Agata Granowska        10100 
         Katarzyna Granowska      10099 
         Iwona Grodzka         10090 
         Dobrochna Kasprzak       10098 
         Hieronim Kiempiński      10095 
         Eugenia Leśna         10094 
         Tomasz Majchrzak        10093 
         Tomasz Ryszczuk        10092 
         Urszula Woźniak        10091 
Katowice     Jan Wacław Derejczyk      10081 
         Sławomir Kruk         10082 
         Michał Słodczyk        10108 
         Łukasz Strzyżewski       10107 
         Ewa Elżbieta Urbańczyk     10109 
Kielce      Stanisław Chojnacki      10056 
         Henryk Domagała        10058 
         Grażyna Dziółko        10059 
         Krzysztof Florys        10057 
         Anna Hendler          10060 
         Władysław Kwapień       10061 
         Andrzej Sokolski        10062 
         Krzysztof Sołśnia       10063 
Końskie     Wojciech Pasek         10088 
Kwidzyn     Jacek Jóźwiak         10083 
Legnica     Marek Rabski          10110 
Lublin      Jolanta Ambroziak       10112 
         Jacek Bednarzewski       10113 
         Robert Borek          10114 
         Marcin Derylak         10115 
         Zbigniew Kępka         10116 
         Joanna Lipiec         10117 
         Łukasz Miazek         10118 
         Paweł Zań           10119 
Łódź       Bronisław Jacek Biernacki   10065 
Międzygórze   Ewald Pawlik          10080 
Olsztyn     Marek Błaszczyk        10085 
         Michał Węgrzycki        10105 
         Piotr Zawada          10084 
         Agata Zyborowicz        10086 
Opole      Franciszek Niepala       10089 
Ostrowiec Św.  Daniel Kuligowski       10055 
Ostrów Wielkop. Maciej Miazga         10064 
Poznań      Barbara Kiełpińska       10111
Radzyń Podl.   Robert Mazurek         10077 
Szczecin     Aleksandra Gargata       10066 
         Witold Giecewicz        10067 
         Mariusz Gojko         10068 
         Agata Kobylnik         10102 
         Bogusława Kowalewska      10069 
         Anna Miszczak         10103 
         Adam Obuchowski        10101 
         Aneta Partyka-Mańke      10071 
         Dawid Pastusiak        10087 
         Tomasz Paszek         10070 
         Danuta Prądzyńska       10104 
         Kazimierz Rachański      10072 
         Adam Rzeszutko         10073 
Tarnów      Przemysław Kornaś       10052 
         Paweł Przybyło         10053 
         Grzegorz Zając         10054 
Warszawa     Maciej Czapski         10074 
         Katarzyna Pawkowska      10075 
         Danuta Sikorska        10106 
         Jacek Suska          10076 

Razem w 2002 roku mianowano 68 nowych Przodowników TP III stopnia.

opracowała:
Jadwiga Zwierz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT