PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Komisja Fotografii Krajoznawczej przedstawia

Waldemar Kseń



Okolice Przemyśla

Instruktor fotografii krajoznawczej PTTK, członek ZPAF, zapalony turysta i fotograf - urodził się 14 sierpnia 1929 roku w Katowicach, mieszka w Kielcach. Uprawiając turystykę, zdobył wszystkie możliwe do zdobycia odznaki turystyki kwalifikowanej. Przez lata dokumentował fotograficznie ważne dla regionu świętokrzyskiego zdarzenia m.in. otwarcie muzeum Neolitycznej Kopalni Krzemienia w Krzemionkach Opatowskich, Dymarki Świętokrzyskie, otwarcie skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Po dokładnym poznaniu własnego kraju zwiedził "pół świata". Wszystkie podróże dokumentował setkami fotografii. W swoim archiwum ma kilkanaście tysięcy negatywów i przeźroczy.

O jego fotografii Paweł Pierściński pisze: "Wizja artystyczna Waldemara Ksenia ukształtowała się pod wpływem estetyki Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, preferującej dokument odznaczający się walorami estetycznymi. Tej właśnie formule Autor pozostał wierny.

Fotografie Waldemara Ksenia przynoszą widzowi sporą porcję wiedzy o tematach, za którymi chowa się skromnie autor dzielący się z nami własnymi przeżyciami estetycznymi. Na 2003 rok Waldemar Kseń przygotowuje wystawę fotografii oraz pamiątek z okazji 50-lecia swojej przynależności do PTTK i... jak sam pisze: "Wystawę tę dedykuję wszystkim, a szczególnie młodzieży. Chcę przez nią powiedzieć, że nie należy bezmyślnie marnować życia, a czas należy wykorzystywać pożytecznie, poznając kraj i świat, znajdując zadowolenie w tak pożytecznym hobby, jakim jest fotografia, podnosząc przy tym swoją sprawność fizyczną i intelektualną, na co jestem żywym przykładem. Wierzcie mi, stajemy się wtedy bardziej wyrozumiali i tolerancyjni. I łatwiej jest nam żyć".

Ze swej strony muszę dodać, że Waldemar Kseń jest wzorem dobrego kolegi, przyjaznego ludziom, człowiekiem kochającym życie i przez życie kochanym.

Zofia Lubczyńska


Orne pola - okolice Morłowa

Pałac Piotra I w Petersburgu - fontanna

Płacząca huba - Puszcza Jodłowa

Ułan Bator "??? dachy w pałacu Bogdo-Chana"

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT