PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Jubileuszowy XX Rajd Młodzieżowy
im. dr. Mieczysława Orłowicza


W 121. rocznicę urodzin i 43. rocznicę śmierci patrona Klubu Turysty PTTK w Gdyni dr. Mieczysława Orłowicza odbył się 23 listopada 2002 r. 20. rajd gdyński, kończący jesienne wędrówki młodzieży.

Rajd zorganizowała Oddziałowa Komisja Krajoznawcza OM PTTK. Wzięło w nim udział 255 osób z 14 szkół gdyńskich i dwóch z Rumii oraz turyści indywidualni. Wyznaczono cztery trasy turystyczne - dwie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy i dwie przez Kępę Redłowską. Meta rajdu znajdowała się w Gdyni Orłowie, przy ul. Orłowskiej 27. Gospodarzem mety był Zespół Szkół nr 5 z dyrektorem E. Tawkinem. Kierownikami poszczególnych tras byli przodownicy TP i instruktorzy krajoznawstwa: Mirosława Rozenbangier, Alicja Wrzosek, Barbara Hamara i Jacek Wołań.


Zakończenie XIX Rajdu im. M. Orłowicza w Gdyni 24.11.2001

Najliczniej obsadzona była trasa nr 2, prowadząca od dworca SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Na tej trasie zgłosiło się 101 uczestników z pięciu gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjum nr l w Rumi i IX LO z Gdyni. Młodzież przeszła całą aleję Piłsudskiego, zatrzymując się przy pomnikach: Ofiar Grudnia 1970 (pomnik zbudowano w 1993 r.) i Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (pomnik zbudowano w 1995 r.). Dla uczczenia pamięci poległych bohaterów, walczących o wolną Polskę, młodzież zapaliła pod pomnikami znicze. Uczestnicy tej trasy zatrzymali się również przed Domem Marynarza, gdzie wbudowana jest pamiątkowa tablica, poświęcona zaślubinom Polski z morzem w 1945 r. Na Polance Redlowskiej, przed pomnikiem Roberta Powella, założyciela skautingu w 1910 r., przewodniczka trasy przedstawiła dzieje powstania rezerwatu przyrody Kępa Redłowska, założonego w roku 1938. Następnie młodzież przeszła plażą wzdłuż klifu orłowskiego, podziwiając jego uroki i uroki listopadowego morza. W Orłowie uczestnicy odwiedzili Dom Żeromskiego, gdzie podziwiali wystawę poświęconą wielkiemu pisarzowi. Bardzo serdeczne i gościnne przyjęcie uczestnikom zgotował dyrektor ZS nr 5 E. Tawkin z gronem pedagogicznym szkoły i harcerzami. Szkoła podjęła uczestników gorącą herbatą i drożdżówkami. Następnie odbyły się dwa konkursy: wiedzy krajoznawczej poprowadzony przez Marię Markowską i sprawnościowy poprowadzony przez Jacka Wołana. Najlepszymi w konkursie krajoznawczym okazały się uczennice: Ewa Kroplewska ze SSP nr 33 w Gdyni, Monika Klejnowska ze SSP nr 28 w Gdyni i Ewa Czapnik z gimnazjum nr 15 w Gdyni.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe, ufundowane przez Oddział Morski PTTK w Gdyni.

Wszystkie drużyny uczestniczące w rajdzie otrzymały okolicznościowe dyplomy i plakietki rajdowe. Puchar przechodni prezesa Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni zdobyła SSP nr 33 w Gdyni reprezentowana przez zespoły SKKT i LOP, razem 37 uczniów. Gospodarz mety rajdu otrzymał materiały o nestorze polskiej turystyki Mieczysławie Orłowiczu, które wraz z podsumowaniem rajdu znajdą się w gablocie szkolnej.

Alicja Wrzosek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT