PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Rozstrzygnięcie XXIII Pomorskich Spotkań z Diaporamą


W niedzielę 10 listopada 2002 r. zakończył się jedyny krajowy festiwal "XXIII Pomorskie Spotkania z Diaporamą", do którego zgłoszono 68 diaporam.

Jury, któremu przewodniczył Waldemar Frąckiewicz, znany lubelski fotografik, przyznało najlepszym utworom następujące nagrody i wyróżnienia:

- Grand Prix Katarzynie Antoniak ze Szczecina za diaporamy "Epitafium" i " Moje miasto";

- W kategorii diaporamy krajoznawczej równorzędne nagrody otrzymali Piotr Dymus z Warszawy za "Między niebem a piekłem", Adam Foland z Wesołej za "Dziennik z podróży", Łukasz Stępień z Krotoszyna za "Barwy świtu";

- W tematyce dowolnej pierwsze miejsce uzyskała Aleksandra Kubiak za pracę "W tunelu", drugie Wiesław Jaskulski za "Ach to życie" i Krzysztof Kuźnicki za "3:29" - wszyscy ze Szczecina.

Ponadto wyróżnienia i nagrody specjalne otrzymali: Paweł Sokołowski z Wałbrzycha, Grzegorz Okołów z Izabelina, Barbara Kokoryn z Olsztyna, Bartosz Kwater z Nowego Targu, Sławomir Fiebig z Gdańska, Eliasz Mikoś i Małgorzta Mazur z Krosna, a także autorzy szczecińscy: Beata Bogusławska, Zbigniew Kołodziej, Aleksandra Bondyra, Monika Piszczyk oraz Grupa Być Morze.

Najwyższe wyróżnienie polskiej fotografii krajoznawczej tj. Nagrodą Honorową im. Fryderyka Kremsera za znaczące osiągnięcia organizacyjne i popularyzatorskie w działalności na rzecz fotografii krajoznawczej otrzymał komisarz Spotkań Pomorskich, szczeciński fotografik Leszek Kurpiewski.

Tegoroczne spotkania charakteryzowały się wysokim poziomem prac, różnorodnością rozwiązań formalnych i tematycznych oraz dużą liczbą debiutów oraz wyjątkowym zainteresowaniem publiczności, co doprowadziło do powtórzenia niedzielnej projekcji galowej.

Konrad Szulc

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT