PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Krajoznawcza wyprawa do Poznania


Krajoznawcy skupieni w Kole nr 9 ZBŻZiOR WP im. Kilińszczaków i w Oddziale PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim zorganizowali autokarową podróż historyczno-rekreacyjną do Poznania. Program podróży pozwolił zapoznać uczestników z walorami historyczno-przyrodniczo-turystycznymi miejscowości leżących na jej trasie: Sulechowa, Kargowej, Wolsztyna, Rakoniewic, Grodziska oraz Stęszewa i obrzeży Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Poznań odsłonił przed krośnieńskimi podróżnikami część swych atrakcji, związanych z historią narodową, wojskową czy architekturą. Byli przed pomnikiem Armii Poznań, dokumentującym wkład Wielkopolan w wojnie obronnej 1939 r. Pięć smukłych elementów symbolizujących bagnety przedstawia sugestywny opór Armii Poznań przed najeźdźcą hitlerowskim. Urządzone pod pomnikiem mauzoleum przedstawia miejsca pól bitewnych armii we wrześniu 1939 r., nazwiska bohaterów oraz symbol Krzyża Virtuti Militarium.


Przed pomnikiem Armii Poznań

Na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan oddali hołd ludziom, którzy na trwałe wpisali się w annały historii Polski. Spoczywają tam żołnierze wojen napoleońskich, Wiosny Ludów, powstania styczniowego i wielkopolskiego z jego dowódcą gen. Stanisławem Taczakiem, a od dwóch lat prochy Stanisława Mikołajczyka - działacza ludowego, premiera rządu emigracyjnego i wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

Dzięki przychylności ks. kustosza Marka Kaisera zwiedzili XV-wieczny kościół św. Wojciecha zbudowany na wzgórzu, na którym według legendy bp Wojciech głosił Słowo Boże przed swą wyprawą do pogańskich Prus. Kościół ten w okresie okupacji hitlerowskiej był jedynym z dwóch w Poznaniu kościołów dostępnych dla ludności polskiej. W urządzonej w podziemiach świątyni w latach 20. minionego stulecia w Krypcie Zasłużonych zwanej "Skałką Poznańską" złożone są trumny ze szczątkami zasłużonych Polaków - Wielkopolan, między innymi Józefa Wybickiego, gen. Antoniego Kosińskiego, płk. Andrzeja Niegolewskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Tadeusza Szeligowskiego, badacza i podróżnika Edmunda Strzeleckiego oraz urna z sercem twórcy Legionów Polskich gen. Henryka Dąbrowskiego.

Położony w widłach rzeki Cybiny i Warty Ostrów Tumski to kolejny etap podróży po stolicy Wielkopolski. Tam w 968 r. utworzone zostało pierwsze biskupstwo polskie, administrowane przez bp. Jordana. Z historią i losami tamtejszej gotyckiej katedry pw. św. Piotra i Pawła, ustanowionej bazyliką mniejszą, zapoznał uczestników podróży zakonnik brat Józef. Wysiłkiem mieszkańców Poznania katedra odbudowana została z ruin, spowodowanych działaniami II wojny światowej. Spoczywają w niej prochy zasłużonych dla kościoła arcybiskupów, trzech koronowanych władców Polski i kilku książąt. W najsłynniejszej z 12 kaplic katedry, zbudowanej w stylu neobizantyjskim, zwanej złotą, znajdują się sarkofagi i pomniki pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Nie lada atrakcją było zwiedzenie podziemi katedry, a w nich resztki murów kościoła z X w., siedziby pierwszego biskupstwa z misą chrzcielną, przy której według niektórych źródeł, książę Mieszko ze swym dworem przyjął chrzest.

Wieczorem uczestnicy podróży obejrzeli wspaniałe widowisko operetkowe, musical "Zorba", stanowiący konglomerat zdarzeń mających miejsce na scenie: radości i smutku, miłości i zdrady, życia i śmierci oraz powagi i humoru.

Dla uczestników wyprawy do Poznania była to wspaniała lekcja krajoznawstwa i rekreacji oraz dowód potwierdzający potrzebę organizowania tego typu imprez.

Józef Cieślak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT