PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych

IX Podlaski Rajd "Sprawni inaczej - powitanie lata"


Gorąco zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTTK poruszających się na wózkach inwalidzkich do udziału w IX Podlaskim Rajdzie "Sprawni inaczej - powitanie lata", który odbędzie się 31 maja 2003 roku (sobota) w Łomży.

W programie:

  • zwiedzanie urokliwej, historycznej Łomży nad Narwią,
  • uliczny wyścig wózkowiczów,
  • atrakcje artystyczne,
  • konkursy, gry i zabawy w plenerze,
  • przygoda z końmi.

Do Łomży trzeba przybyć 31 maja br. przed godz. 10 na plac przed Miejskim Ratuszem, gdzie rozegra się wyścig wózkowiczów, wręczenie nagród i pucharów. Zgłoszenia przyjmuje Oddział PTTK w Łomży, ul. Wojska Polskiego l (18-400), tel. (0-86) 216-47-18, faks (0-86) 216-64-42 - Janina Kosakowska - do dnia 24 maja 2003 r.

Niezbędne noclegi zapewniamy w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym Pensjonat Ptaki w Balikach nad Pisą.

ZAPRASZAMY

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT