PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Zimą na śniegu


Rzecz jednak nie dotyczy narciarzy, z którymi zwykle kojarzona jest ta forma wody, lecz miłośników zimowego biwakowania w namiotach. Ta forma turystyki stała się popularna już wiele lat temu w Czechach i na Słowacji, gdzie nosi nazwę zimni tabořeni.

Dzięki przyjacielskim kontaktom Klubu Turystyki Górskiej "Łazek" Oddziału PTTK Wrocław-Fabryczna im. Witolda Prelicza z sudeckimi sekcjami Klubu Czeskich Turystów przywędrowała ona i na polską stronę. Po kolejnych spotkaniach, m.in. na Śnieżniku i koło Leśnej na Pogórzu Izerskim, w tym roku klub pod wodzą Janusza Zakrzewskiego, komandora imprezy, zorganizował IV Międzynarodowy Zimowy Biwak Górski przy prywatnym schronisku Bacówka niedaleko przełęczy Walimskiej w Górach Sowich.

W dniach 21-23 marca przybyło tu ponad 60 uczestników obojga płci, w tym i dzieci, przy czym większość stanowili Czesi, którym przewodził weteran takich obozowisk i miłośnik polskich gór - Otakar Boura z Gór Orlickich.

Przy pięknej pogodzie wędrowano po okolicy, m.in. na najwyższy szczyt tego pasma - Wielką Sowę (1015 m n.p.m.), gdzie stoi kamienna wieża, domagająca się pilnego remontu (w tym zakresie lokalna społeczność podejmuje intensywne działania). Na sobotnie spotkanie przy ognisku przybyli poseł dzierżoniowski, burmistrz Pieszyc, przedstawiciel starostwa i przedstawicielki sołtysa Rościszowa, które ufundowały nagrodę w jednym z konkursów w postaci... dorodnego koguta! Konkursów było bowiem kilka, w tym, oczywiście, o Unii Europejskiej. Sponsorów nie zabrakło - wyjątkowo! Lokalne władze przywiozły liczne materiały promocyjne, Czesi - swoje znakomite piwo. Duże zainteresowanie wzbudziła interesująca prezentacja przeźroczy z jednej z wypraw na K-2. Spotkanie, służące zacieśnianiu kontaktów i wielu już przyjaźni, niewątpliwie ma duże znaczenie zdrowotne. Warto więc spopularyzować i tę formę turystyki, o której regularnie informuje wrocławski miesięcznik "Na szlaku".

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT