PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

15 lat Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "TOR" w Zespole Szkół nr 4 Kutno-Azory

SKKT "TOR"


Każdy człowiek niezależnie od wieku i zasobów materialnych marzy o przeżyciu wspaniałych przygód na nieznanych szlakach turystycznych oraz sprawdzeniu swoich możliwości. Umożliwia to właśnie uprawianie turystyki. Wędrówki po górskich szlakach uczą wytrwałości, pokonywania słabości, uczą też odpowiedzialności, wzajemnego szacunku do innych spotykanych turystów oraz pokory wobec natury i wrażliwości na jej piękno.

Aby umożliwić młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Kutnie-Azorach realizowanie tych wspaniałych przeżyć, zostało utworzone 13 grudnia 1988 r. SKKT "TOR". Na walnym zebraniu koła z udziałem przedstawiciela Oddziału PTTK w Kutnie Jana Wieczorka, działacza turystycznego i oddanego inicjatora ochrony przyrody Zarządu Miejskiego LOP, powołano SKKT "TOR". Opiekę nad kołem dyrekcja szkoły powierzyła Zdzisławowi Wojciechowskiemu, nauczycielowi przedmiotów zawodowych, który swoją pasją i zaangażowaniem dał początek wspaniałej i nieprzerwanej działalności turystycznej Koła SKKT "TOR". Pierwszym prezesem koła wybrany został Wojciech Miłkowski, uczeń kl. IIIB, członkami koła byli i są uczniowie, nauczyciele i ich rodziny oraz absolwenci szkoły.

Działalność koła to przede wszystkim propagowanie krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży poprzez udział w rajdach organizowanych przez PKP (jako że szkoła była szkołą kolejową) m. in. "Białe szaleństwo w Beskidach", "Złota jesień w Beskidach", "Szlakiem Orlich Gniazd" oraz organizowanie własnego cyklu rajdów "Poznajemy polskie schroniska górskie", najczęściej w Sudety i Beskidy. Koszty wyjazdów na rajdy są bardzo niskie. Jest to możliwe dzięki przygotowywaniu posiłków we własnym zakresie przez młodzież, korzystanie z noclegów w schroniskach górskich PTTK, które tworzą warunki poznania ich specyficznego klimatu i atmosfery. Na zakończenie rajdów organizowane są konkursy z wiedzy krajoznawczo-turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem zwiedzanego regionu, z drobnymi nagrodami dla każdego uczestnika. W tych ponad 30 rajdach i wycieczkach z SKKT "TOR" wzięło udział ponad 390 uczestników. Działalność koła to nie tylko rajdy, ale także organizowanie konkursów na terenie szkoły, udział w konkursach na szczeblu Oddziału PTTK w Kutnie, działalność na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz współdziałanie z Zarządem Oddziału oraz grupą powiatową Straży Ochrony Przyrody.


VII Rajd Szkolny - Beskid Żywiecki 19-23 marca 1996 r.
Schronisko PTTK "Na Wielkiej Raczy"

Zainteresowani członkowie koła są uczestnikami szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Turystyki organizowanego przez Oddział PTTK w Kutnie.

W związku z 15-letnią działalnością Koła SKKT "TOR" w Kutnie-Azorach planowane jest zorganizowanie w październiku 2003 r. uroczystego spotkania członków przy współudziale przedstawicieli oddziału PTTK. Zostały podjęte działania celem wyróżnienia koła Srebrną Honorową Odznaką PTTK za nieprzerwaną działalność w krzewieniu turystyki w środowisku szkolnym oraz uhonorowania aktywnych członków koła odznaką Orli Lot.

Należy także wspomnieć o wspaniałej i ścisłej współpracy SKKT "TOR" z SKKT "SALOS" (Salezjańska Organizacja Sportowa) działającym w Kutnie-Woźniakowie, którego opiekunem jest Alicja Wojciechowska - wielka społeczniczka i sympatyk turystyki, członkini Oddziału PTTK w Kutnie. Właśnie w tej współpracy widać efekty wychowawcze w pracy z młodzieżą.

Jak może zaowocować rodzinne zamiłowanie w turystyce, świadczy fragment przeprowadzonego wywiadu ze Zdzisławem Wojciechowskim, opiekunem koła, gdy na pytanie, co spowodowało jego zainteresowanie turystyką górską, usłyszałem odpowiedź: "...zainteresowałem się turystyką, zwłaszcza poznawaniem polskich gór w momencie, gdy je... straciłem. Pochodzę z terenów Gór Wałbrzyskich (Sudety), a w Kutnie mieszkam od 1972 roku.

Zamiłowanie do turystyki, a zwłaszcza górskiej zaszczepiłem również swoim synom, którzy obecnie, podążając śladem ojca, zdobyli uprawnienia przodowników GOT-u (Paweł - teren Beskidów Wschodnich i Zachodnich, Krzysztof - teren Beskidów Wschodnich). Jestem przodownikiem GOT-u z uprawnieniami na Sudety, Beskidy Wschodnie i Zachodnie, zdobywcą Dużej Złotej Odznaki GOT oraz Małej Srebrnej Odznaki OTP. Mam wciąż nowe pomysły na najbliższe miesiące i lata. Z wielu wspólnych wędrówek pozostało wiele pamiątek w postaci filmów wideo (operatorami kamery szkolnej byli sami uczestnicy-uczniowie) oraz mnóstwo zdjęć, mówiących o zachodzących przemianach i nieubłaganym przemijaniu czasu. Turystyką interesowałem się od lat szkolnych, pierwsze doświadczenia górskie zdobyłem w rodzimych Sudetach, chociaż w szeregi PTTK wstąpiłem dopiero w 1985 r. (Koło PTTK nr 1 MD KUTNO przy Lokomotywowni)...".


XII Rajd Szkolny - Karkonosze 13-17 kwiecień 1999 r.
Schronisko PTTK "Strzecha Akademicka"

Zobowiązany jestem dodać, że aktualnym prezesem koła jest Adam Jędrzejewski, uczeń kl. IVT, natomiast opiekunem koła pozostaje nadal Z. Wojciechowski, który z okazji 90-lecia Oddziału PTTK w Kutnie został odznaczony Honorową Odznaką PTTK w stopniu srebrnym.

Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności Koła SKKT "TOR" w imieniu całego Zarządu Oddziału PTTK w Kutnie oraz własnym składam gorące podziękowanie opiekunowi Zdzisławowi Wojciechowskiemu oraz dyrekcji szkoły za ogromny wkład pracy na rzecz kształtowania i promowania turystyki w środowisku szkolnym.

Jerzy Łompieś

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT