PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

XI Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na OrientacjęPodczas rozpoczęcia imprezy. Stoją od lewej Kazimierz Sobieszek - wójt gminy Czemierniki, Wojciech Szram - przedstawiciel Grupy PZU, sponsora głównego mistrzostw. Jerzy Kułak - starosta powiatu radzyńskiego, Bogdan Fijałek - prezes Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

W dniach 22-24 listopada 2002 roku w Czemiernikach koło Radzynia Podlaskiego (a dokładniej w ostępach leśnych otaczających tę miejscowość) odbyły się XI Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację. Impreza zgromadziła przeszło 100 osób z całej Polski, reprezentujących takie miejscowości jak: Gdańsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Chełm, Radom, Lubartów, Lublin, Kozienice, Wisznice, Poznań, Dęblin, Częstochowa, Dzierżoniów, Rzeszów, Gliwice, Katowice oraz Police. Ostatecznie sklasyfikowano 23 drużyny w kategorii juniorów (TJ) i 25 wśród seniorów (TS). Zwycięzcami mistrzostw w obu kategoriach zostały drużyny, które po czterech etapach nocnych marszów na orientację uzyskały najwięcej punktów przeliczeniowych.

W kategorii TJ tytuł mistrza Polski w Nocnych Marszach na Orientację uzyskała drużyna Klubu InO "Neptun" z Gdańska w składzie Piotr Kaczyński i Krzysztof Wasążnik. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Tomasz Paszek i Arkadiusz Krejczy (KInO "PREGO" Szczecin), a także Piotr Pożyczka i Dawid Gajkowski (również KInO "PREGO" Szczecin).

W kategorii seniorów tytuł mistrzów Polski zdobyli Tomasz Jankowski i Wiktor Gajdus z Gdańska. Wicemistrzami Polski zostali Marek Pacek z Gdańska i Roman Trocha z Dzierżoniowa, natomiast tytuł drugich wicemistrzów Polski przypadł Piotrowi Hercogowi z Częstochowy i Karolowi Kalszteinowi z Gdańska.

Obecny na zakończeniu mistrzostw podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Tadeusz Sławecki uhonorował najlepszych medalami oraz pamiątkowymi dyplomami. Dodatkowo rozdano wiele nagród niespodzianek dla zwycięzców okolicznościowych konkursów: o Czemiernikach, o imprezach na orientację, a także z zakresu bezpieczeństwa w turystyce.


Zwycięzcy kategorii TJ odbierają dyplom i gratulacje od prezesa
Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim

Przeprowadzenie imprezy możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu organizatorów z Bogdanem Fijałkiem prezesem radzyńskiego Oddziału PTTK na czele, a także sponsorom, którzy finansowo wsparli naszą imprezę. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Grupie PZU, dzięki której mistrzostwa mogły odbyć się w należytej oprawie.

Robert Mazurek


Tadeusz Sławecki - podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
wręcza wyróżnienia zwycięzcom kategorii TS


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT