PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Stargard - Klejnot Pomorza


Oddział PTTK w Stargardzie Szczecińskim we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Stargardu w 2002 r. wytyczył i oznakował na terenie naszego miasta szlak turystyczny "Stargard - Klejnot Pomorza"

Trasa szlaku wiedzie, w swej większości, XVIII - i XIX-wiecznymi plantami, o długości ok. 3 km. Biegną one wzdłuż potężnych wałów, bastionów, fos, bram, baszt i bastei, z którymi jedynie krakowskie konkurować mogą. Z perspektywy i z bliska podziwiać można strzeliste wieże kościołów (w tym Świętojańską - trzecią w Polsce), najokazalsze baszty w kraju oraz jedną - z dwóch w Europie - bramę, rozpiętą nad korytem rzeki. Prawdziwą ucztą dla każdego będzie wizyta w monumentalnej kolegiacie Mariackiej - najpiękniejszym gotyckim ceglanym kościele w Polsce.

Szlak "STARGARD - KLEJNOT POMORZA" biegnie po okręgu. Możesz przeto, Drogi Gościu, rozpocząć jego zwiedzanie w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. Zarezerwuj sobie na to dwie godziny. Gdy zechcesz obejrzeć muzea, wejść na punkt widokowy i na koniec - odpocząć w jednym z urokliwych parków, powinieneś przewidzieć odpowiednio więcej czasu. Zapewniamy, że nie będzie on zmarnowany.

1. Rynek Staromiejski
2. Ratusz
3. Odwach
4. Kamienice barokowe
5. Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata
6. Plebania
7. Baszta Jeńców
8. Mury obronne
9. Baszta Tkaczy (Lodowa)
10. Basteja
11. Brama Pyrzycka
12. Kościół Świętego Ducha
13. Dom Kletzina (Rohledera)
14. Baszta Morze Czerwone
15. Wieża ciśnień
16. Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
17. Tunel neogotycki
18. Kościół św. Jana
19. Brama Młyńska (Portowa)
20. Spichlerz
21. Baszta Białogłówka
22. Brama Wałowa
23. Arsenał
24. Kamienica gotycka
25. Hotel PTTKWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT