PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

VI Rajd Szlakiem
Powstania StyczniowegoZapalanie znicza przy
pomniku w Rożenkach

W działalności Oddziału PTTK w Żarnowie przypisujemy dużą rolę imprezom turystyki pieszej, szczególnie tym o treściach historycznych. Jedną z nich jest organizowany od sześciu lat Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. W tym roku odbył się on 18 stycznia (w sobotę) i wzięło w nim udział blisko 100 uczestników.

Przy pomniku Powstańców 1863-64 w Rożenku stawiło się dziewięć drużyn: z gimnazjów w Dąbrowie nad Czarną, Przedborza, Szczercowa i Żarnowa, ze szkół podstawowych nr 1 i 3 z Opoczna, Woli Krzysztoporskiej i Żarnowa oraz drużyna Koła PTTK "Boruta" z Łęczycy.

Rajd rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy pomniku oraz wysłuchania pogadanki na temat genezy, przebiegu i skutków tego największego polskiego zrywu niepodległościowego w XIX wieku. Chwilą ciszy turyści uczcili pamięć tych, którzy oddali swe życie w walce o wolną Polskę. Uczestnicy imprezy otrzymali znaczki rajdowe przedstawiające rycinę Artura Grottgera "Kucie kos", a następnie wyruszyli na pięciokilometrową trasę przez Borowiec, Dębową Górę do Dąbrowy nad Czarną, gdzie w tamtejszym gimnazjum odbyło się zakończenie imprezy.

Program artystyczny pod nazwą "Póki w narodzie myśl swobody żyje" przedstawił 24-osobowy zespół ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Żarnowie pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej. W konkursie wiedzy o powstaniu najlepszymi okazali się Jakub Magdziarz z Przedborza, Tomasz Kolanek ze Szczercowa i Katarzyna Kupis z Żarnowa.

Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną otrzymało dyplom honorowy PTTK "Za pomoc i współdziałanie". Na podkreślenie zasługuje fakt, że już po raz trzeci w tej szkole odbywa się zakończenie rajdu styczniowego, a od kilku lat działa tu SKKT-PTTK.

Zakończenie imprezy turystycznej to także okazja do uroczystego wręczenia zdobytych uprzednio odznak turystyki pieszej. Tym razem brązowe OTP otrzymały: Alina Banaszczyk, opiekunka SKKT-PTTK przy szkole podstawowej w Woli Krzysztoporskiej i Elżbieta Kotyla, opiekunka SKKT-PTTK przy gimnazjum w Szczercowie.

Drużyny uczestniczące w VI Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy konkursu historycznego - nagrody książkowe.

Włodzimierz Szafiński
zdjęcia: Grażyna SzafińskaWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT