PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Następna wystawa

"Tropie nad Dunajcem - prastary erem św. Świerada"


Jak przechodzę obok tej wystawy zatrzymuję się, podziwiam piękno na tle gór, piękno w porannej mgle, piękno w bieli leżącego śniegu. Podziwiam i wysoko cenię cudowne spojrzenie artystki, miłośniczki dostrzegania piękna, jej umiejętności, aby w fotograficznej migawce znaleźć i ująć ciekawe miejsca, elementy krajobrazu, bogactwo przyrody i najistotniejsze centrum wystawy, prastary erem św. Świerada w Tropie nad Dunajcem. I właśnie tam, do małej wioski wśród wzgórz Beskidu Wyspowego zawędrowała nasza fotografująca artystka Iwona Machowska, aby odkryć najstarszy zabytek architektury sakralnej, mistyczne miejsce kościół pod wezwaniem św. św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników.

Wystawa fotografii stworzonego artystycznego dzieła pokazana w budynku Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, gdzie na jej otwarcie, na jej wernisaż w dniu 12 marca 2003 r. przybyli wicemarszałek Sejmu RP Janusz Wojciechowski, ambasador Republiki Słowacji Magda Vášárynova, radca kulturalny Republiki Węgier dr Imre Molnar, przedstawiciel Prymasa Polski, Kanclerz Kurii, prałat ks. Grzegorz Kalbarczyk i witający wszystkich, gospodarz sekretarz generalny ZG PTTK, wprowadzający zebranych w urocze piękno i podstawy krajoznawcze wystawy - Andrzej Gordon.

Pośród zwiedzających w nasilającym się tłoku widzę proboszcza z Tropie, ks. Stanisława Pietrzaka, jest przewodniczka turystyczna Anna Totoń z "Civitas Christiana" z Nowego Sącza, są siostry zakonne z Łomianek i Ursynowa, kilku księży, przedstawiciele Rawy Mazowieckiej, Andrzej Danowski dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK z Łodzi, działacze PTTK, i jeszcze wielu przyjaciół i miłośników fotografii.

Jak uroczy jest nasz kraj, jaka piękna jest nasza Ojczyzna, ile jeszcze do zwiedzania i podziwiania, tylko powinniśmy patrzeć na architekturę krajobrazu, nasze zabytki i przyrodę okiem przyjaznym, okiem miłośnika rodzinnej ziemi.

Tadeusz Stefański

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT