PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

LATO 2003
na turystycznych szlakach wodnych


W trzecim roku realizacji Uchwały ZG PTTK nr 119/XIV/2000 z dnia 27.02.2000 r. w sprawie kierunków rozwoju szeroko pojętej turystyki wodnej Komisja Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK przed zbliżającym się sezonem turystycznym 2003 podjęła działania zmierzające do właściwego przygotowania kajakowej oferty turystycznej tak dla członków naszego Towarzystwa, jak i turysty niezorganizowanego, a chętnego do spędzenia czasu wolnego czy urlopu wypoczynkowego w sposób aktywny.

W ramach tych prac wiceprezes ZG PTTK odpowiedzialny za tę sferę działania i sekretarz generalny ZG PTTK wystosowali pismo do oddziałów, spółek i przedsiębiorstw PTTK - gestorów bazy wodniackiej PTTK - inicjujące potrzebę dokonania przeglądu posiadanej na swoim terenie bazy turystycznej i jej wyposażenia oraz stanu oznakowania szlaków wodnych i ewentualnych konieczności napraw ich zniszczeń po sezonie zimowym. Odbyło się także w Spychowie 22-23 lutego br. robocze spotkanie z dzierżawcami 10 stanic wodnych PTTK leżących na szlaku rzeki Krutyni z udziałem: wiceprezesa ZG PTTK Stanisława Janowicza, zastępcy sekretarza generalnego ZG PTTK Ryszarda Kunce, członków Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK: Marka Lityńskiego - wiceprzewodniczącego i Zbigniewa Galińskiego oraz Bronisława Karpiaka - prezesa Zarządu Spółki OZGT PTTK w Olsztynie i Mariana Juraka - prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTTK w Olsztynie.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dysponuje bazą wodną służącą rozwojowi turystyki kajakowej i żeglarskiej. Znajduje się ona w gestii różnych oddziałów PTTK i spółek prawa handlowego z większościowym udziałem PTTK.

Rozwojowi turystyki kajakowej służy przede wszystkim baza głównych szlaków kajakowych, na których PTTK od wielu lat odgrywa dominującą rolę. Dotyczy to szlaków: Brdy, Wdy, Krutyni, Czarnej Hańczy, szlaku Iława - Jabłonki, dookoła Międzyrzecza i szlaku Międzyodrza.

A) szlak kajakowy Brdy - długość rzeki 238 km.

Dorzecze Brdy to region wymarzony dla tych, którzy pragną spędzić kilka dni w miejscach cichych i spokojnych, gdzie króluje natura. Niezwykła malowniczość, wartki nurt z licznymi bystrzami, meandry, czyste wody i powietrze sprawiają, że Brda uznawana jest za jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych Europy. Obszar Jeziora Koronowskiego jest bardzo bogaty w liczne gatunki ptactwa wodnego.

Szlak nie jest specjalnie trudny, choć czasami napotyka się na szybki nurt, który dostarcza dreszczyku emocji. Wszyscy ci, którzy biorą udział w spływie rzeką Brdą, mogą zobaczyć ogrom naturalnych bogactw nigdzie indziej nie spotykanych.

Szlak Brdy oznakowany został w latach 1997 i 1998 na długości 233 km jako pierwszy szlak kajakowy w Polsce. Także oznakowany został na odcinku 30 km szlak Zbrzycy (dopływ Brdy) służący turystom do weekendowych wędrówek kajakowych, które kończą się nad jez. Witoczno (Swornegacie) i dalej mogą być kontynuowane już na szlaku Brdy.

Gestorem bazy na szlaku jest Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy". Obejmuje ona stanice wodne nad rzeką Brdą i Zalewem Koronowskim: Swornegacie, Charzykowy, Sokole Kuźnica, Gostycyn-Nogawica i Janowo wraz z polami biwakowymi przy tych stanicach, a także pola biwakowe w Gołąbku I i II oraz Drzewiczu. Na szlaku tym w sezonie letnim 2003, już od 1maja, Oddział "Szlak Brdy" zapewniając niezbędną ilość sprzętu pływającego, proponuje tzw. "Kajakowy Tramwaj Wodny", Młodzieżową Akademię Kajakową wczasy na wodzie oraz obsługę indywidualnych spływów kajakowych: organizację spływów wakacyjnych i weekendowych, spływy według indywidualnych zamówień klienta, wypoczynek w Borach Tucholskich w atrakcyjnie zlokalizowanych stanicach wodnych PTTK, pobyty na polach biwakowych przy stanicach wodnych, biwaki, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne, wycieczki dla szkół i zakładów pracy z profesjonalną obsługą przewodnicką.

We wszystkich stanicach wodnych na szlaku, w recepcjach tych obiektów można będzie zakupić właściwe wydawnictwa informacyjne o regionie, mapy szlaków turystycznych, książeczki i regulaminy odznak turystyki kwalifikowanej: OTP, TOK, KOT, widokówki i przewodniki. Wykwalifikowana kadra programowa tego Oddziału prowadzić będzie w czasie lata weryfikację ww. odznak.

B) szlak Wdy - długość rzeki 210 km.

Szlakiem tym opiekuje się Regionalny Oddział PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy, prowadząc pola biwakowe w Tleniu i Lipuszu. Na szlaku funkcjonuje stanica wodna PTTK w Tleniu, która dysponuje 25 kajakami. Dla indywidualnych turystów istnieją leśne pola biwakowe, a spływy rozpoczynające się na ogół od Lipusza stanowią tzw. Kajakowe Wahadło Wdą.

C) szlak Krutyni - o długości 103 km.

Na skraju puszczy Piskiej jeden z najpiękniejszych i najbardziej urozmaiconych nizinnych szlaków wodnych Europy. Szlak rozpoczyna się w Sorkwitach z Jez. Lampackiego przez jezioro Lampasz dalej rzeką Sobiepanką przez jezioro Kujno, rzekę Grabówkę, jez. Dłużec, jez. Białe, rzekę Dąbrówkę, jez. Gant, rzekę Babięcką Strugę, jez. Zyzdrój Wielki, jez. Zyzdrój Mały, rzęką Spychowską Strugą, jez. Spychowskie, jez. Zdrużno, jez. Uplik, jez. Mokre, jez. Krutyńskie, rzeką Krutynią, jez. Bełdany, jez. Guzianka Mała, Guzianka Wielka do Jeziora Nidzkiego w Rucianym-Nidzie.

Gestorem bazy na szlaku jest OZGT-PTTK Spółka z o.o. w Olsztynie. Na szlaku leży 10 stanic wodnych PTTK w miejscowościach: Sorkwity, Bieńki, Babięta, Spychowo, Zgon, Krutyń, Ukta, Nowy Most, Kamień i Ruciane-Nida. Stanice te są obiektami sezonowymi (poza Spychowem, Krutyń i Rucianym-Nidą) prowadzą więc zróżnicowaną działalność usługową od maja do września. Początek działalności 1 maja br. Łącznie szlak Krutyni ma do dyspozycji następujące ilości sprzętu: 360 kajaków, 48 łodzi wiosłowych, 10 szt. canoe, 2 szt. łodzi pychówek (12 os.), 10 szt. rowerów wodnych, 65 szt. rowerów turystycznych, ok. 950 szt. kapoków.

Główną bazą na tym szlaku jest Stanica Wodna - Sorkwity. Wyposażona jest w 200 kajaków przygotowanych specjalnie na potrzeby i warunki szlaku Krutyni. Szlak jest oznakowany. We wszystkich obiektach funkcjonują wypożyczalnie sprzętu wodnego, turystycznego i do rekreacji.

D) szlak Czarnej Hańczy - o łącznej długości 118 km.

Rzeka Czarna Hańcza i Kanał Augustowski to najpiękniejszy szlak wodny przebiegający przez kompleks Puszczy Augustowskiej. Region chroniony ekologicznie - ZIELONE PŁUCA POLSKI. Wiedzie częściowo przez tereny Wigierskiego Parku Narodowego i Kanału Augustowskiego na trasie: Stary Folwark - Rygol - Augustów - Dębowo. Jest jednym z atrakcyjniejszych szlaków wodnych, odwiedzany przez kilka tysięcy turystów kajakarzy rocznie. Szlak oznakowano w latach 2000 i 2001, a w roku 2002 dalszy jego przygraniczny odcinek, który jest początkiem nowego, międzynarodowego szlaku kajakowego do Grodna. Szlakiem opiekuje się Oddział PTTK w Augustowie.

Gestorami bazy na tym szlaku są:

- Oddział PTTK w Suwałkach prowadzący Ośrodek Turystyki Wodnej w Starym Folwarku położony nad jeziorem Wigry oraz Stanicę Wodną w Gawrychrudzie. Ośrodek stanowi atrakcyjną bazę wypadową na teren Wigierskiego Parku Narodowego.

W skład Ośrodka PTTK w Starym Folwarku wchodzą:

1. Dom Wypoczynkowy (wybudowany w 1937 r.), posiadający 44 miejsca w pokojach 2-, 3-, 4-os. z umywalkami. Sanitariaty i prysznic znajdują się na korytarzu. W obiekcie funkcjonuje stołówka na sto miejsc, prowadzona przez ajenta.
2. Kemping (ogrodzony siatką) z miejscami na 250 namiotów, ośmioma stanowiskami dla przyczep kempingowych (możliwość podłączenia do prądu) oraz kuchnią turystyczną.
3. Wypożyczalnia sprzętu turystycznego (prowadzona przez ajenta), dysponująca 110 kajakami, wiosłami (wymienianymi na bieżąco), 195 kapokami - w miarę systematycznie wymienianymi.
4. Klub Wodny (funkcjonujący od 1968 roku).
5. Parking dla 60 samochodów (utwardzony, ogrodzony siatką).
6. Plaża (korzystają z niej turyści oraz mieszkańcy Suwałk).

Ośrodek jest sezonowy, spływy kajakowe Czarną Hańczą oraz żeglowanie po jeziorze Wigry rozpoczynają się 1 czerwca (zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wigierskim Parku Narodowym); baza noclegowa uruchamiana jest 1 lipca. Konieczne jest unowocześnienie i uatrakcyjnienie ośrodka w Starym Folwarku. Oddział PTTK w Suwałkach opracował już koncepcję zagospodarowania obiektu.

W ośrodku nie prowadzi się weryfikacji odznak turystyki żeglarskiej i kajakowej (główny powód to brak kadry programowej: przodowników tych dyscyplin).

- Oddział PTTK w Augustowie prowadzący Ośrodek Turystyki Wodnej w Augustowie oraz stanice wodne w: Swobodzie, Serwach, Wysokim Moście, Frąckach, Jałowym Rogu i w Płaskiej. Baza ta dysponuje sprzętem dla zorganizowanych i indywidualnych spływów rzekami: Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim oraz Rospudą. Przygotowanych na sezon będzie 140 kajaków. Planowany termin rozpoczęcia działalności - 30 kwietnia br. Oddział posiada kadrę czynnych Przodowników Turystyki Kajakowej, którzy w czasie sezonu prowadzą weryfikację odznak TOK. Książeczki i regulaminy odznak są w posiadaniu Oddziału PTTK w Augustowie. Oddział zgłasza jednakże w okresie ostatnich 3 lat zauważalny spadek zainteresowania zdobywaniem odznak turystyki kwalifikowanej w różnych dyscyplinach, także pieszej, żeglarskiej, kolarskiej.

E) szlak kajakowy "Dookoła Międzyrzecza" - o długości 74 km.

Biegnie trasą od Nowego Dworku przez jeziora: Wyszanowskie, Bukowieckie, Chycina, Długie, Kursko, Kursko-Dąbie oraz Kęszyckie. Szlak opiera się o rzeki: Paklica, Obra, Jeziorna. Wyznakowany w 2000 r. według tego samego systemu co szlaki Brdy, Wdy, Krutyni i Czarnej Hańczy Szlakiem opiekuje się Oddział PTTK w Międzyrzeczu.

F) szlak kajakowy na "Międzyodrzu" - o długości 30 km.

Jest to fragment okolicy Dolnej Odry. Międzyodrze obejmuje obszar od rozlewiska Odry przy Widuchowej aż do Roztoki Odrzańskiej k. Trzebieży. Część Międzyodrza objęta ochroną to Park Krajobrazowy "Dolina Dolnej Odry" zawarta między Odrą Zach., Odrą Wsch. i Przekopem Klucz-Ustowo zwanym Skośnicą. Międzyodrze to kraina bagnista i dlatego bardzo trudna do oznakowania szlaku. Poza stanicami wodnymi obsługującymi całe szlaki kajakowe będące pod opieką PTTK turystom kajakarzom służą także i inne obiekty turystyki wodnej. Są to:

 • BACHOTEK - gestor Oddział PTTK w Brodnicy, który obsługuje spływy po Pojezierzu Brodnickim i na szlaku Drwęcy;
 • WDZYDZE KISZEWSKIE - w gestii Tourmaco, obsługujące spływy po Pojezierzu Kaszubskim i szlaku WDY;
 • EŁK - w gestii Oddziału PTTK w Ełku, obsługuje spływy na szlaku Łaźnej Strugi;
 • STARE JABŁONKI - w gestii OZGT PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie, obsługujące spływy na szlaku Pojezierza Ostródzko-Iławskiego;
 • MARINA "Pod Omegą" - w gestii OZGT PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie, obsługuje spływy kajakowe i rejsy żeglarskie po Pojezierzu Iławskim.

Obsługa szlaków kajakowych
(oferta programowa oddziałów i spółek PTTK).

Coroczne przygotowania bazy polegają na remontach, modernizacjach, naprawie i uzupełnieniu sprzętu. Mimo wcześniejszego przygotowania spływów generalnie stan gotowości bazy to pierwszy weekend maja. Stały monitoring szlaków prowadzi Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK. Proponowana obsługa szlaków kajakowych w sezonie 2003 r.:

1. Oddział PTTK "Szlak Brdy" proponuje: 2- i 3-dniowe spływy weekendowe rzeką Brdą i Zbrzycą, wczasy w kajaku, dla grup min. 15-os. z bogatym programem krajoznawczym w cenie 27 EU zapewniając: - miejsce w kajaku 2-os. z wyposażeniem, transport bagażu wzdłuż trasy spływu, 2 noclegi na polu biwakowym, opłatę pól biwakowych, opiekę pilota - pomoc w zakresie technik kajakowych mapę szlaku, książeczkę TOK, ubezpieczenie NW, sprzęt biwakowy, program krajoznawczy (wstępy płaci uczestnik),wyżywienie. Dojazd własny do miejsca startu.

1) Zbrzycą - na trasie: Leśno - Laska - Swornegacie - 25 km;
2) "Brdą przez malownicze jeziora" - 7-8.06.2003 na trasie: Swornegacie - Czernica - Mylof - Rytel (29 km + jeziora);
3) "Wielkim Kanałem Brdy" 14-15.06.2003 r. na trasie: Rytel - Gołąbek - Rudzki Most (40 km);
4) "Doliną Rzeki Brdy" 5-6.07.2003 na trasie: Woziwoda - Gołąbek I - Gołąbek II (22 km);
5) "Brdą przez Piekiełko" 26-27.07.2003 na trasie: Gołąbek II - Rudzki Most - Gostycyn - Nogawica (25 km - charakter rzeki górskiej);
6) "Przez Zalew Koronowski" 2-3.08.2003 r. na trasie: Gostycyn - Nogawica, Sokole - Kuźnica Samociążek (30 km);
7) "Brdą do Bydgoszczy" 23-24.08.2003 r. na trasie: Samociążek - Janowo - Bydgoszcz (25 km) ;
8) W ramach Młodzieżowej Akademii Kajakowej - Oddział zaprasza na 6-,7-,9-dniowe spływy wakacyjne rzeką Brdą w grupach 15-20-osobowych - młodzieży powyżej 14 lat.
Terminy: 29.06.-5.07; 22.07.-30.07; 9-17.08. br. w cenie: 115 EU, z obiadokolacją: 154 EU. W cenie spływu uczestnicy otrzymują: miejsce w kajaku 1 os. z wyposażeniem, transport bagażu wzdłuż trasy spływu, pomoc kierowcy przy zakupie prowiantu, opłatę pól biwakowych, opiekę pilota - pomoc w zakresie technik kajakowych, mapę szlaku, książeczkę TOK, ubezpieczenie, sprzęt biwakowy, program krajoznawczy (wstępy płaci uczestnik), obiadokolacja z dowozem (za dodatkową opłatą).

9) Szczególnie dla turysty indywidualnego polecane są:

Kajakowy Tramwaj na Brdzie, według indywidualnego programu krajoznawczego, z możliwością wypożyczenia kajaka lub łodzi w okresie od 1.05.-15.10.
Ceny:
kajak 1-os. - 18 zł/dzień;
kajak 2-os. - 20 zł/dzień
3-os. łódź na pagaje - 18 zł/dzień;
Za dodatkową opłatą wywóz kajaków do dowolnej miejscowości w górę rzeki: Swieszyno, Stara Brda, Nowa Brda lub dopływy: Chocina, Zbrzyca - cena 1,98 zł za km.

Kajakowe Wahadło WDĄ - w dwóch wariantach:
- na trasie Lipusz - Tleń (sprzęt zdaje się w SW PTTK Tleń);
- możliwość transportu w dowolne miejsce na rzece - cena 1,99 zł za km.
Organizator zapewnia: rezerwację kajaka 2-os. z wyposażeniem w cenie 20 zł/dzień, transport powrotny kajaka po spływie w zryczałtowanej cenie 40 zł/szt.

Ponadto dla indywidualnego turysty Oddział prowadzi rezerwacje i transport kajaków na dowolną rzekę: Brda, Wda, Chocina, Zbrzyca, Drawa, Piława, Gwda, Słupia, Łupawa w dowolnym terminie i dowolnej trasie spływu. (cena transportu - do negocjacji)

2. Suwalski Oddział PTTK zaprasza od 20 czerwca do 21 sierpnia na: ˇ Indywidualne spływy kajakowe szlakami polskich i litewskich rzek: Czarną Hańczą, Biebrzą, Rospudą, Niemnem, Mereczanką i Ułą (zapewniając kajaki, namioty, materace/karimaty, transport sprzętu, bagażu i osób); ˇ Zorganizowane 7- i 4-dniowe spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (cena skierowania - odpowiednio: 550 zł/os. i 300 zł/os.) W cenie organizator zapewnia: wyżywienie (3 posiłki dziennie), noclegi w namiotach, przewodnika, ubezpieczenie, kajaki 2-os, transport bagaży na trasie spływu, opłaty za śluzowanie. Spływy rozpoczynają się w Ośrodku Wypoczynkowym w Starym Folwarku. ˇ Ceny usług: - wypożyczenie kajaków: 18 zł/dzień lub 15 zł/dzień (promocja w okresie 20.06-21.08), - przewóz kajaków, bagaży i osób - 1,5 zł/km (cena uwarunkowana od długości i uciążliwości trasy), - wypożyczenie namiotu (typu igloo: 3-osobowy z przedsionkiem) - 12 zł/dzień, w tym materac/karimata gratis, - wypożyczenie materaca/karimaty - 1 zł/dzień.

3. Augustowski Oddział PTTK zaprasza na :

 • 12-dniowe spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim, które codziennie od 24 czerwca do 31 sierpnia wypływają na szlak z Ośrodka Żeglarskiego PTTK w Augustowie (kompleksowa obsługa, noclegi i wyżywienie w obiektach PTTK ), grupy 23-os.+ 1. Trasa spływu: Augustów, Swoboda, Serwy, Wysoki Most, Frącki, Jałowy Róg, Płaska, Swoboda, Augustów. Dzienne etapy spływu wynoszą od 9,5 km do 18,1 km. Cena skierowania: 900 zł, w niej: noclegi, całodzienne wyżywienie, miejsce w kajaku, sprzęt asekuracyjny, przewóz kajaków, opłaty za śluzowanie, przewóz bagaży i osób na szlaku, przewodnik;

 • na rodzinny wypoczynek w Ośrodku Turystyki Wodnej PTTK turystów indywidualnych proponując:
  • miejsca noclegowe - 120 (sezonowe), w tym: w hotelu - 50 miejsc, w domkach camping - 50 miejsc, w pawilonie - 20 miejsc;
  • wypożyczalnię sprzętu wodnego: kajaki - 150 szt. + kamizelki , łodzie wiosłowe, Jachty "Sportina" - 2 szt., "Omegi" - 9 szt.;
  • wypożyczalnię rowerów górskich;
  • portowanie i hangarowanie sprzętu pływającego (postojowe w cenie 4 zł/dobę);
  • strzeżony parking dla samochodów na czas spływu - w cenie 10 zł/dobę;
  • pole namiotowe - w cenie 4 zł od osoby/dobę;
  • program krajoznawczy: wycieczki do Wilna i Trok na Litwie;
  • spływy 1-3-dniowe rzeką Rospudą, Blizną, Czarną Hańczą i Kanałem;
  • kajaki z dowozem na trasy spływowe.

4. OZGT-PTTK Sp. z o.o. w Olsztynie i działające przy nim Biuro Podróży "Mazury" zapraszają na:

 • tradycyjne spływy kajakowe rzeką Krutynią: 10-, 7-, 5-, 4- i 3-dniowe codziennie od 29 czerwca do 17 sierpnia lub do uzgodnienia w terminie od maja do września. Zróżnicowana cena tych spływów obejmuje: noclegi w domkach camp. 2- i 4-osobowych na trasie spływu, całodzienne wyżywienie, miejsce w kajaku z wyposażeniem, przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NW oraz podatek VAT. Cena nie obejmuje: opłat klimatycznych - tzw. pobytowych, obowiązkowych w każdej stanicy, śluzowania i przenosek kajaków, opłat za korzystanie z natrysków w niektórych stanicach, opłat za korzystanie z parkingu w SW Sorkwity. Turnusy spływowe liczą 19 osób + przewodnik. Udzielane są zniżki organizacyjne PTTK.
 • Leżące na szlaku Krutyni stanice wodne PTTK posiadają własną ofertę sezonową, w zależności od warunków pobytowych i możliwości finansowych.

Stanica Wodna PTTK w Spychowie zaprasza m.in. na trzydniowe pobyty grup zorganizowanych, proponując w programie pobytu wyprawę rowerami wodnymi do śluzy na jez. Zyzdrój Mały, spływ kajakowy rzeką Krutynią do Zgonu (pod opieką przewodnika), powrót ze spływu zaprzęgami konnymi przez Puszczę Piską do Spychowa, wycieczkę rowerową Ścieżką Dydaktyczną, Grzybobranie. Na specjalne życzenie istnieje możliwość organizowania zabawy w paintball. Pobyt 1 os. z noclegiem:
- w hotelu - 334 zł;
- w domku camp. - 285 zł;

Stanica Wodna w Sorkwitach k. Mrągowa - czynna jest od 1.05 do 30.09. Posiada największą wypożyczalnię kajaków na szlaku Krutyni (cena wypożyczenia - 20 i 25 zł/dobę, pokoje 2- i 3-osobowe w domkach typu "Szałas" - cena noclegu - 25 zł/os., pole namiotowe - 9 zł/os. oraz parking strzeżony. Zaprasza nie tylko na uroczy szlak kajakowy Krutyni, ale także turystów pieszych na szlak Sorkwity - Zgon o dł. 55 km oraz turystów rowerowych i wędkarzy.

Stanica Wodna "Krutyń" - zaprasza już od 18 kwietnia, oferując swoim gościom 22 miejsca noclegowe w pokojach z łazienką i c.o. oraz 80 miejsc w domkach kempingowych, pole namiotowe, a do rekreacji boisko do siatkówki, koszykówki i badmintona.

W ofercie programowej proponuje m.in. biwaki, kolonie młodzieżowe, zielone szkoły, spływy kajakowe i łodziami-pychówkami, obozy i plenery malarskie, wycieczki rowerowe i piesze do pobliskich rezerwatów: Mazurskiego Parku Krajobrazowego, parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, klasztoru Starowierców w Wojnowie, przejażdżki konne i bryczkami.

5. Oddział PTTK w Łomży, w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki pn. "W Krainie Moczarów i Bagien Biebrzańskich" organizuje:

 • w trzech 10-dniowych turnusach obozy kajakowe dla młodzieży BIEBRZĄ NARWIĄ na trasie 132 km i Czarną Hańczą na trasie 112 km w terminach: 23.06-2.07, 4.07-13.07, 16-25.07 br. w cenie 350 zł/os. po terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Krajobrazowego Parku Doliny Narwi, a także Puszczy Augustowskiej. W cenie skierowania zapewnione są: przejazd autokarem na miejsce startu i z miejsca zakończenia do Łomży, miejsce w kajaku 2-os. z osprzętem, 8 posiłków turystycznych po trasie spływu, opłaty za pola biwakowe i bilety wstępu do BPN, opiekę przodowników trasy i przewodników terenowych, książeczki TOK oraz odznaki popularne TOK.
 • Spływ kajakowy rzeką Rospudą na trasie: Czarne, Szafranki, jez. Szumowo, jez. Bolesty, Dowspuda, Topiłówka, Augustów (74 km); 4 turnusy siedmiodniowe w terminach: od 1.07. do 24.08. br. Cena: 300 zł i 330 zł (sierpniowe turnusy). W ramach ceny organizator zapewnia: przejazd autokarem do miejsca startu, opłatę za pola biwakowe, miejsce w kajaku, opiekę 2 przodowników TK, ubezpieczenie NW.
 • Dla turysty indywidualnego Oddział stwarza możliwość:
  • wypożyczenia: kajaków 2-osobowych w cenie: 20 zł/dobę, kanadyjki - w cenie 20 zł/dobę;
  • strzeżonego parkingu dla samochodów osobowych;
  • noclegu w domku (lub ogrodzie z namiotem własnym).

6. Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej "Płonia" Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie proponuje dla mieszkańców Pomorza Zachodniego w formie indywidualnej oraz dla grup zorganizowanych trasy kajakowe jednodniowe po Międzyodrzu.

 • W każdą sobotę od 31 maja do 13 września 2003 r. zaprasza na spływy kajakowe na rzece Płonia na trasie: z Jezierzyc do Jez. Dąbie (16 km).
 • Wpisowe ok. 30-50 zł w zależności od liczby zgłoszonych osób (musi być min. 8 osób, ale nie więcej niż 16).
 • W każdą niedzielę od 8 czerwca do 14 września br. zaprasza na spływy kajakowe po Międzyodrzu.
 • W terminie 26.04.-4.05. br. Rada Klubów Wodnych Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie zaprasza na spływ kajakowy rzeką Myślą z Myśliborza do ujścia do Odry i rz. Odrą przez Międzyodrze do Stanicy Wodnej PTTK (166 km), w cenie spływu organizator zapewnia: transport osób i kajaków ze Szczecina, transport bagażu do Siekierek, ubezpieczenie NW i ratownika.
 • 1.06.2003 - jest impreza pn. "Dzień Dziecka w kajaku" połączona z krótkim etapem pływania po Międzyodrzu
 • w terminie 5-7.09. br. odbywać się będzie otwarty 27 Spływ Kajakowy "Szczecińskie Liście Platanowe" na trasie: rz. Płonia z Jezierzyc przez Port i Międzyodrze.
 • Stanica Wodna Międzyodrze proponuje wypożyczanie sprzętu pływającego wg następujących cen:
  • kajak 2-os. na spływy niedzielne z przewodnikiem - 20/15 zł (indywidualni);
  • kajak 2-os. na spływy niedzielne z przewodnikiem - 12/10 zł (grupa młodzieży);
  • kajak 2-os. (do 5 godzin) - 6 zł/godz.;
  • kajak 2-os. (min. 2 doby) - 25/20 zł/dobę;
  • łódź wiosłowa - 12 zł/godz.;
  • skorzystanie z bazy noclegowej - wg następujących cen:
   • ustawienie namiotu - 5,50/dobę
   • nocleg 1-osoby w namiocie - 3,60/os.
   • nocleg 1-osoby w stanicy z własnym śpiworem - 6,50/dobę.

7. Oddział PTTK w Brodnicy proponuje ofertę dotyczącą Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku:. Stanica Wodna Bachotek jest całorocznym obiektem wypoczynkowym, rekreacyjnym położonym na terenie Pojezierza Brodnickiego objętym Brodnickim Parkiem Krajobrazowym. Położona w lesie na wschodnim brzegu jeziora Bachotek w odległości 3 km od wsi Pokrzydowo i 13 km od miasta Brodnicy. Hotel czynny cały rok ma 74 miejsca w pokojach 2-3-osobowych, w tym część z pełnym węzłem sanitarnym. W okresie maj - wrzesień cena noclegu od 60 do 90 zł/pokój, a w okresie od września do kwietnia cena promocyjna od 40 zł do 75 zł/pokój. Pojezierze Brodnickie sławę swą zawdzięcza przede wszystkim malowniczym jeziorom, gdzie jest możliwość organizacji spływów po połączonych ze sobą jeziorach i rzece Drwęcy.

 • W sezonie turystycznym 2003 Oddział zaprasza na spływy kajakowe po Pojezierzu Brodnickim i rzece Drwęcy według trzech wariantów:

I - spływ 1-dniowy dla min. 20 osób, do wyboru trzy trasy:
1) jez. Partęczyny Wlk., jez. Dębno, jez. Robotno, jez. Kurzyny, jez, Strażym i jez. Bachotek (20 km);
2) Jez. Ciche, jez. Zbiczno, jez. Strażym i jez. Bachotek (16 km);
3) Jez. Bachotek, rzeką Drwęcą do Brodnicy (15 km).
Cena spływu od jednej osoby wynosi - 30 zł.
II - spływ 3-dniowy z bazą SW Bachotek jeziorami i rzeką Drwęcą na trasie 51 km.
III - spływ rzeką Drwęcą z dowolnie wybranego miejsca w cenie: 25 zł/dzień.

W cenie oferty organizator zapewnia: miejsce w kajaku, kapok, wiosło, ubezpieczenie NW. Dodatkową opłatę pobiera za transport kajaków i uczestników w cenie 2 zł/km (przy wariancie III). Na życzenie ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie (28 zł/osobę) oraz organizację ogniska.

2. Rozwojowi turystyki żeglarskiej na śródlądziu służą obiekty PTTK będące w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym:

a) Ośrodek Turystyki Wodnej w Kamieniu nad Bełdanami będący w gestii OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie. Położony jest pośród Puszczy Piskiej. Przez jez. Bełdany - jedno z piękniejszych jezior Pojezierza Mazurskiego - wiedzie szlak żeglarski Wielkich Jezior Mazurskich. Ośrodek posiada urządzenie do slipowania jachtów, kemping na 160 miejsc noclegowych, w tym 40 miejsc w pawilonie, 38 domków z wodą, pole namiotowe na 160 miejsc biwakowych, pole carawaningowe - usytuowane nad brzegiem jeziora, wypożyczalnię sprzętu wodnego (kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne).

b) Ośrodek "U Andrzeja" - nad Jeziorem Nidzkim będący w zarządzaniu OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie.

c) Marina "Pod Omegą" Kasprzaków w Iławie nad Jeziorakiem będąca w gestii OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie, proponuje 15-dniowe rejsy żeglarskie na Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim w okresie od maja do października br. na wyczarterowanych łodziach żaglowych.

d) Ośrodek Turystyki Wodnej w Wilkasach nad Jeziorem Niegocin. Położony jest w pobliżu lasów 4 km od Giżycka. W zarządzaniu OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie. Proponuje ofertę pobytową w ośrodku z udostępnieniem urządzeń i sprzętu rekreacyjnego jak: boisko do siatkówki, koszykówki czy miejsce na ognisko. Bardzo dogodne warunki do organizowania wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych do Świętej Lipki czy Gierłoży. W miejscowej szkole możliwość korzystania z sali gimnastycznej. Budynek całoroczny, pokoje 2-,3-,4-osobowe. Koszt za dzień - 40 zł/os.

e) Stanica Wodna PTTK w Węgorzewie. Ośrodek znajduje się na obrzeżach miasta, tuż nad kanałem przy Przystani Żeglugi Mazurskiej w odl. 2 km od jeziora Mamry. Teren ośrodka ogrodzony. Do dyspozycji turystów żeglarzy: jadalnia, kawiarnia, boisko do siatkówki, kometki oraz stanowisko do koszykówki. W pobliżu z możliwością wynajęcia znajduje się duża sala gimnastyczna. Zakwaterowanie w pokojach 2-,3-,4-osobowych z łazienkami (w pawilonie całorocznym) oraz w pokojach 3-osobowych z umywalkami (w pawilonie sezonowym). Koszt za dzień - 41 zł/os. i odpowiednio 38 zł/os.

f) Stary Folwark nad Wigrami będący w gestii O/PTTK w Suwałkach. Imprezy żeglarskie, na które zaprasza Oddział to: 15 sierpnia br. - Regaty o Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego w trzech klasach: omega drewniana, omega plastikowa, jachty kabinowe oraz IV Spotkania z Piosenką Szantową i 7 września br. Regaty żeglarskie o "Błękitną wstęgę jeziora Wigry".

g) Brodnica - przystań żeglarska nad Jeziorem Niskie Brodno będąca w gestii O/PTTK w Brodnicy. Do dyspozycji żeglarzy proponuje noclegi w pokojach 2- i 3-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w Domu Wycieczkowym w cenie od 60 do 90 zł/dobę, domki 2-,3-,4-,5-osobowe w cenie od 38 do 85 zł/dobę, pokoje 1-,2-,3-,4-,5-,6-osobowe w Stanicy Wodnej w cenie 13 zł/os. oraz nocleg w namiocie - 4 zł/os.

h) Ośrodek Turystyki Wodnej w Augustowie nad Jeziorem Necko będący w gestii O/PTTK w Augustowie. Zaprasza na rodzinny wypoczynek w sezonie letnim od maja do września, oferując zakwaterowanie w hotelu turystycznym oraz w domkach kempingowych z łazienką i antresolą. W swojej ofercie m.in. proponuje obozy żeglarskie, "zielone szkoły", portowanie i hangarowanie sprzętu pływającego, wycieczki statkiem i gondolami, wycieczki autokarowe do Wilna i Trok, wypożyczalnię sprzętu wodnego: kajaki, łodzie wiosłowe, jachty Sportina, omegi. Odział PTTK w Augustowie sezon żeglarski rozpoczyna w czerwcu organizując:
20-21.06 Puchar Pojezierza Augustowsiego
12.07 Puchar Stoczni Jachtowej Slepsk
26.07 Puchar Stoczni Jachtowej Qact-Yacht
15-17.08 Puchar Przedsiębiorstwa Pocmet

i) Stanica Wodna w Charzykowych nad Jeziorem Charzykowskim będąca w gestii O/PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Posiada sprzęt wodny wyposażony w wiosła i kamizelki asekuracyjne: kajaki 2-os. - 50 szt.; łodzie wiosłowe - 6 szt.

j) Marina WKŻ "Pasat" w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim prowadzona przez O/PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy. Pieczyska - to miejscowośc powstała w latach 1956-1962 po wybudowaniu zapory spiętrzającej brzegi Brdy i wypełnieniu jej wodą. Rozbudowały się na południowym brzegu jeziora Olszewka. Zalew Koronowski rozciąga się południkowo na długości 36 km. Od 6 lat w ramach Młodzieżowej Szkoły Turystyki Oddział zaprasza młodzież w wieku 12-19 lat na 20-dniowe obozy żeglarskie z możliwością szkolenia i uzyskania stopnia żeglarza, na dwóch turnusach: 29.06-18.07.2003; 20.07-08.08.2003 r. Koszt obozu - 1 200 zł/os. Klub Żeglarski "Pasat" Oddziału Wojskowego PTTK w Bydgoszczy zaprasza w dniach 20-21.09.2003 r. wszystkich chętnych na Regaty Żeglarskie o I Memoriał Komandora Jerzego Przepierskiego w kl. Europa.

k) Stanica "MORKA" nad Zalewem Włocławskim prowadzona przez Nadwiślański Oddział PTTK "MORKA" w Płocku. Zalew Włocławski inaczej zwany Jeziorem Włocławskim to drugi po Śniardwach zbiornik wodny na śródlądziu o powierzchni 704 km2, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym bezdal. Długość jeziora wynosi 44 km, przeciętna szerokość 1600 m, przeciętna głębokość 5,7 m, największa szerokość na wysokości Dobrzynia przekracza 3 km. Nic więc dziwnego, że na tak pięknym akwenie Oddział Nadwiślański organizuje w sezonie ogólnodostępne imprezy żeglarskie:
- VII Wodniacki Rejs Rodzinny po Zalewie Włocławskim w terminie 18-20.07., pomyślany jako zlot gwiaździsty żeglarzy i motorowodniaków z całej Polski;
- XXXIII Regaty Jachtów Turystycznych o Puchar Wrzosu- w terminie 5-07.09. br.;

l) Baza Warszawskiego Klubu Wodniaków nad Wisłą /Wał Miedzeszyński/ należy do "Stołecznego" O/PTTK w Warszawie;

m) Przystań żeglarska w Znamierowicach nad Jeziorem Rożnowskim prowadzona przez YC "Beskid" będący w gestii O/PTTK "Beskid" w Nowym Sączu;

n) Przystań nad Jeziorem Otmuchowskim należąca do O/PTTK we Wrocławiu;

o) Przystań nad jeziorem Pogoria k. Dąbrowy Górniczej należąca do O/PTTK w Katowicach;

p) Przystań nad Jeziorem Kierskim Oddziału Żeglarskiego PTTK "Wagabunda" w Poznaniu;

r) Kemping PTTK z portem żeglarskim nad jeziorem Dąbie prowadzony przez OZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie;

s) Ośrodek wczasowo przeciętna wodny PTTK w Piławkach nad Jez. Drwęckim należący do OZGT PTTK sp. z o.o. w Olsztynie.Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK w trudnych czasach dla powszechnego żeglowania chce dotrzeć z popularyzacją tej pięknej formy uprawiania turystyki aktywnej do wszystkich, jak mówi przewodniczący Edward Kozanowski, którzy ukochali jeden z trzech cudów świata - żeglowanie. Realizując ten wspaniały cel, KTŻ ZG PTTK gorąco zaprasza w czasie wakacji szczególnie dzieci i młodzież, ale także i całe rodziny na prawdziwą młodzieżową szkołę pod żaglami - obozy żeglarskie, na imprezy i rejsy żeglarskie organizowane w czasie nadchodzącego sezonu turystycznego przez Kluby Turystyki Żeglarskiej PTTK, a szczególnie na imprezy centralne patronowane przez komisję:

 • XXV Ogólnopolski Rejs Żeglarski "Bałtyk-2003" w terminie: 29.06-31.07 br. na trasie Bydgoszcz, rz. Noteć, Warta, Odra, jez. Dąbie, Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, w Dziwnowie wyjście na Morze Bałtyckie, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, Puck, Gdańsk, rz. Wisła, Bydgoszcz.
 • 40. Długodystansowe Regaty Żeglarskie Miast Nadwiślańskich w terminie: 7-8.06.2003 r. na trasie: Toruń - Bydgoszcz;
 • Zlot Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK w terminie 4-7.09.2003 r. organizowany przez Klub Żeglarski i Oddział PTTK w Pionkach, a gościny uczestnikom zlotu udzieli Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Kamieniu.

Niezwykle ważnym zadaniem staje się wpojenie młodym początkującym żeglarzom (jak pisze w Biuletynie KTŻ - Leszek Mulka) idei ŻOT oraz nakłonienie ich do systematycznego prowadzenia Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego i zdobywania kolejnych stopni odznaki ŻOT, ponieważ żeglarstwo i turystyka spełniają ważną rolę wychowawczą i edukacyjną. Zadanie to należy do instruktorów i wychowawców na żeglarskich obozach szkoleniowych, wędrownych i rekreacyjnych oraz organizatorów rejsów. Jest to główne zadanie dla Przodowników Turystyki Żeglarskiej PTTK. Podstawowym obowiązkiem przodownika jest pokazać młodym żeglarzom uroki turystycznego żeglowania, propagować ideę ŻOT i nieustannie zachęcać do jej zdobywania.

Wszystkim organizatorom imprez życzę udanego słonecznego i pomyślnego sezonu turystycznego - "Lato 2003".

Barbara Kalinowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT