PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Spotkania u źródeł rzek 25.05-28.09.2003 r.


Powodzenie akcji, które Komisja Turystyki Górskiej zaproponowała w Międzynarodowym Roku Gór, a konkretnie wspólne przejście Głównego Szlaku Górskiego i spotkanie na szczytach skłoniło Zarząd Główny PTTK do ogłoszenia kolejnej akcji. Wiceprezes ZG PTTK Lech Drożdżyński zaproponował "spotkajmy się u źródeł rzek".

I tak zrodziła się kolejna ogólnopolska akcja Towarzystwa gorąco poparta przez władze PTTK na czele z naszym prezesem Januszem Zdebskim. W dodatku w tym numerze "Gościńca PTTK" przedstawiamy założenia programowo-organizacyjne tej akcji. Poniżej zamieszczamy dwa teksty wskazujące na walory takiego przedsięwzięcia. Pierwszy o poszukiwaniu źródeł Rospudy pióra znakomitego dziennikarza i pisarza Stefana Maciejewskiego. Stanowi on część artykułu zamieszczonego w "Jaćwieży", na którego przedruk zgodę wyraził - za co dziękujemy - autor i wydawca. Drugi jest frapującym zapisem poszukiwań źródeł Wełnianki zgłoszonym w ramach większej publikacji złożonej w konkursie "Poznajemy Ojcowiznę".

Rzeki fascynowały polskich krajoznawców od dawna. Publikacje o rzekach odnajdziemy w książkach Wincentego Pola, a pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Zygmunt Gloger jest autorem m.in. książki "Z biegiem rzek" o Wiśle, Niemnie i Bugu...

W nawiązaniu do udanych ubiegłorocznych ogólnopolskich przedsięwzięć związanych z Międzynarodowym Rokiem Gór proponujemy spotkania u źródeł rzek.

Spotkajmy się u źródeł polskich rzek, związanych z królową polskich rzek Wisłą na czele, ale odszukajmy też źródła innych znajdujących się w dorzeczach Wisły i Odry albo bezpośrednio odprowadzających swoje wody do Bałtyku lub pośrednio do Morza Czarnego i Północnego.

Proponujemy Oddziałom PTTK:

 • wyszukanie źródeł rzek i rzeczek na terenie swojego działania,
 • oznakowanie owych źródeł,
 • w razie potrzeby dokonanie niezbędnych prac porządkowych lub zgłoszenie konieczności większych prac do odpowiednich władz,
 • zorganizowanie w okresie od 25.05 do 28.09.2003 r. zlotów, złazów do źródeł rzek,
 • podjęcie wspólnie z lokalnymi mediami akcji popularyzatorskiej i promocyjnej,
 • zgłoszenie do centrum informacji o podjętych działaniach, które będą podstawą raportu "Z PTTK u tysiąca źródeł".

Zarząd Główny PTTK we współpracy z POT zapewni:

 • oprawę propagandową (centralnie),
 • specjalne certyfikaty dla każdego z uczestników,
 • możliwość zakupu specjalnego znaczka "Spotkania u źródeł rzek",
 • wyda specjalna wkładkę (afisz) do "Gościńca PTTK" z zaznaczonymi punktami - źródłami rzek i odpowiednim opisem krajoznawczo-organizacyjnym,
 • opublikuje specjalny artykuł w "Ziemi 2003".


Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT