PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

38. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

Dolnośląski zlot piechurów


Organizatorem zlotu, który odbył się w dniach 26-27 października 2002 roku w Obornikach Śląskich, była Komisja Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK Wrocław-Fabryczna.

Przewidziano udział maksymalnie 44 osób i dlatego o uczestnictwie decydowała kolejność zgłoszeń. Z przykrością informujemy, że otrzymaliśmy 68 zgłoszeń i w kilku przypadkach zmuszeni byliśmy odsyłać wpłacone wpisowe.

W zlocie uczestniczyło ostatecznie 49 osób, w tym 14 koleżanek i 35 kolegów. Największą grupę stanowili wrocławianie - 21 osób, międzygórzanie - 6 osób, legniczanie - 4 osoby, jeleniogórzanie - 4 osoby, ostrowianie - 3 osoby, dalej z Olszyny 2 osoby i po jednej z Bydgoszczy, Kłodzka, Głogowa, Jawora, Jelcza-Laskowic, Szczecina, Świeradowa-Zdroju, Witkowa Śląskiego i Złotoryi. Najstarszym uczestnikiem zlotu był Honorowy Członek PTTK, Honorowy Przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej Teofil Ligenza vel Ozimek, który w grudniu 2002 roku obchodził 90-lecie. W czasie trwania zlotu jubileusz ponad 80 lat obchodził Bolesław Koczwara.

26 października, po prawie punktualnym spotkaniu uczestników zlotu we Wrocławiu, trasa turystyczna przebiegała zgodnie z regulaminem. Zaczęto od zwiedzania we Wrocławiu-Leśnicy zamku i wystawy okolicznościowej "Leśniczanie", zorganizowanej przez młodzież i pedagogów z gimnazjum nr 15 we Wrocławiu-Leśnicy. Obejrzano wnętrza i otoczenie kościoła św. Jadwigi w Leśnicy. Stąd udaliśmy się do Środy Śląskiej, aby zwiedzić tamtejsze zabytki (oprócz Skarbu Średzkiego, który został wypożyczony przez Muzeum z Drezna). Pobyt w klasztorze pocysterskim w Lubiążu w pełni nasycił oczy i wiedzę o tym zabytku uczestników zlotu, którzy dalej przez Wołów i dodatkowo miejscowość Konary szczęśliwie dotarli do Obornik Śląskich - hotelu OSiR-u. Po posiłku w restauracji Relax i krótkim odpoczynku o godz. 19 rozpoczęliśmy tradycyjne spotkanie - naradę uczestników zlotu. W spotkaniu oprócz zlotowców brał udział przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska Bronisław Zathey, inspektor ds. promocji Urzędu Miasta i Gminy Oborniki Śląskie Maria Burzyńska oraz dyrektor OSiR Ryszard Pajek.

Wręczono uczestnikom zlotu pięć odznak 50-lecia OTP, dwie legitymacje PTP z uprawnieniami III klasy oraz dwa dyplomy uznania dla aktywnych przodowników TP w Oddziale PTTK Wrocław-Fabryczna. List gratulacyjny z okazji jubileuszu przypadającego w dniu spotkania otrzymał Bolesław Koczwara.

Przewodniczący Dolnośląskiego Zespołu Przodowników Turystyki Pieszej Henryk Antkowiak przekazał komisjom TP w dolnośląskich oddziałach PTTK aktualne wiadomości i zalecenia do dalszej pracy w roku 2002 oraz nadchodzącym 2003. Jerzy Niebrzydowski przypomniał, że 7 grudnia 2002 roku w sali klubowej Oddziału Wrocławskiego PTTK odbędzie się spotkanie weteranów turystyki pieszej, na które zostaną wysłane zaproszenia wraz z ankietami. Ankiety te należy wypełnić i przywieźć ze sobą w dniu spotkania. Julian Szymszon omówił przebieg i uchwały 45. Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Kaliszu i inne związane z tym tematy. Henryk Antkowiak przypomniał, że narada Dolnośląskiego Zespołu TP w styczniu 2003 roku odbędzie się w Jaworze i połączona będzie z 30-leciem zdobywania odznaki "6 × Dolny Śląsk". Na styczniowe spotkanie odziały PTTK powinny przywieźć aktualne wykazy i legitymacje PTP do prolongaty. Zapowiedziano organizację przez Odział PTTK w Głogowie 39. Dolnośląskiego Zlotu PTP w dniach 25/26.10.2003 r. w Osiecznie. Na zakończenie tej części spotkania komandor podziękował wszystkim organizatorom i współorganizatorom za olbrzymi wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zlotu, a w szczególności kolegom: Mikołajowi Bialikowi, Leszkowi Szmidtowi, Bogusławowi Modelskiemu.

Po nieco przedłużających się obradach i krótkiej przerwie wyświetlono filmy o mieście i gminie Oborniki Śląskie - nagrany i opracowany przez Józefa Czernickiego, prezesa Oddziału PTTK w Międzygórzu, film o 37. Zlocie PTP w Międzygórzu oraz przepiękne slajdy z wojaży turystyczno-krajoznawczych po północnej Europie prezentowane przez Henryka Antkowiaka.

Jak zawsze na koniec odbyły się rozmowy zlotowe uczestników, które w tym dniu mogły być dłuższe, ponieważ przesuwano zegary na czas środkowoeuropejski.

W niedzielę 27 października o godz. 7 w miejscowym kościele chętni wzięli udział w mszy św. Następnie po śniadaniu o godz. 9 wyruszono w trasę turystyczną. Z Obornik Śląskich przez Prusice, Żmigród, Rudę Sułowską do Sułowa - gdzie nastąpiła przerwa i uczestnicy zlotu pieszo zwiedzili ośrodki wypoczynkowe oraz tamę na rzece Barycz. Dotarliśmy w końcu na drugie śniadanie do jednego z ośrodków. Dalej za zgodą uczestników po godz. 12 zmieniono trasę przejazdu przewidzianą w regulaminie na bardziej rekreacyjno-turystyczną: przez miejscowość Gruszeczka obok Wzgórza Joanny, miejscowość Pracze, z osadnikami z Niemiec, do Trzebnicy. Tam dopadły uczestników opady deszczu i po ogólnych informacjach o Trzebnicy nastąpiło indywidualne zwiedzanie bazyliki św. Jadwigi. W ciągle padającym deszczu dotarliśmy do Wrocławia, gdzie nastąpiło zakończenie zlotu.

Przewodnikami byli Stanisław Ziobro w sobotę i Wojciech Radliński na trasie niedzielnej. Komandorem zlotu był Jerzy Błaszczyk.

Jerzy Błaszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT