PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Po Beskidach, Bieszczadach, Sudetach i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przyszedł czas na ostatnie nasze góry - Góry Świętokrzyskie

Z kopyta w Góry Świętokrzyskie


Od kilku już lat próbowałem nawiązać kontakt z turystami konnymi i ośrodkami jeździeckimi działającymi w tych pięknych górach. Niestety, drogi petetekowskie zawodziły. Jak się później okazało, nic dziwnego, gdyż nikt z zainteresowanych nie należał do tej pory do naszego towarzystwa. Postanowiłem więc działać w ciemno i pewnego grudniowego ranka wyjechaliśmy z Kazikiem Kocjanem w teren.

Trzeba przyznać, że nie szukaliśmy długo, bo już przy wjeździe do Kielc natknęliśmy się na duży ośrodek jeździecki Andrzeja Wojciechowskiego. Miły gospodarz okazał się być zainteresowany także turystyką jeździecką i zaproponował, że użyczy nam swojej świetlicy na ewentualne spotkanie z właścicielami ośrodków i turystami konnymi. Dał nam także adres do państwa Agnieszki i Pawła Wysockich. Pół godziny później piliśmy kawę u właścicieli gospodarstwa agroturystyczno-ekologicznego w Kaczynie, którzy, kiedy wyjawiliśmy im cel naszego przyjazdu, powitali nas słowami: "Z nieba nam spadliście". Kontakt z panią Agnieszką i panem Pawłem okazał się strzałem dziesiątkę. Pani Agnieszka nie tylko wspólnie z mężem prowadzi ośrodek jeździecki, szczególnie nastawiony na turystykę konną, to także aktywnie działa w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych. Obiecała nam więc - i słowa dotrzymała - zdobyć adresy zainteresowanych osób. Ustaliliśmy termin spotkania na 22 lutego i w drodze powrotnej potwierdziliśmy ten termin w Kielcach.

Na spotkanie przybyło 17 osób, w tym właściciele siedmiu ośrodków. W krótkim wystąpieniu przedstawiłem działalność Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, a Kazik Kocjan opowiedział, jak to działa w praktyce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wszyscy byli żywo zainteresowani współpracą z PTTK, szczególnie systemem naszych odznak, możliwością afiliacji ośrodków oraz utworzeniem Świętokrzyskiego Szlaku Konnego PTTK.

Na spotkanie przybyli także przedstawiciele Zarządu Oddziału PTTK w Kielcach i, korzystając z ich obecności, zaproponowałem zainteresowanym wstąpienie do PTTK oraz powołanie do życia Świętokrzyskiego Klubu Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK, co ma nastąpić na kolejnym naszym spotkaniu w marcu. Tak więc ostatnie nasze góry zostały włączone w orbitę zainteresowania naszej komisji. Ruszyliśmy "z kopyta" w Świętokrzyskie Góry.

Marek P. Krzemień

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT