PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Józef Ungeheuer
(1931-2002)


6 listopada 2002 r. na cmentarzu w Bielsku-Białej Leszczynach pożegnaliśmy Kolegę Józefa Ungeheuera, członka naszego towarzystwa, Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej, przewodnika beskidzkiego I klasy, instruktora przewodnictwa.

Józef Ungeheuer był długoletnim i zasłużonym działaczem, odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", wyróżnionym m.in. Złotą Honorową Odznaką PTTK, medalem "Za Zasługi dla Oddziału" i Złotą Odznaką PTSM.

Swoją działalność rozpoczął w kołach zakładowych, potem w Kole Przewodników Beskidzkich, a następnie we władzach Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, gdzie przez prawie 20 lat był sekretarzem Zarządu Oddziału.

Jego wielką pasją były góry. Pasję tę, poprzez popularyzację GOT, przekazywanie swej wiedzy młodszym kolegom przewodnikom i przodownikom czy też poprzez zwykłe ludzkie rozmowy, starał się przekazać innym.

Cenił sobie przynależność do PTTK i zawsze bronił wartości i symboli towarzystwa. Swoje obowiązki wypełniał uczciwie, sumiennie, ofiarnie... I takim pozostanie w naszej pamięci.

Władysław Rostocki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT