PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Zlot przodownicki i plenum KTN


Pierwszą imprezą w kalendarzu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK na sezon 2002/03 był Zlot Przodowników Turystyki Narciarskiej 7-14 grudnia 2002 r., połączony z plenum KTN.

Zlot tradycyjnie już odbywał się w schronisku na Kalatówkach. Chociaż warunki śniegowe tym razem nie dopisały, szkolenie prowadzone było podczas wycieczek pieszych po Tatrach i obejmowało wszystkie zagadnienia związane z turystyką nie tylko narciarską. Całością doszkolenia zajmował się Antoni Piotrowski, a poszczególne grupy szkolone były wymiennie przez instruktorów turystyki narciarskiej: Alka Niżnikiewicza, Lecha Falkowskiego, Jana Jabłońskiego i Bogusława Stańczewskiego. W przedostatni dzień Michał Chruściel podszkolił narciarsko wszystkie grupy na sztucznie naśnieżonych stokach Nosala. Kilku przodowników w wyniku szkolenia poszerzyło swe uprawnienia, natomiast trzech kandydatów po pomyślnie zdanych egzaminach uzyskało uprawnienia.

Plenum Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK w sobotę 14 grudnia na Kalatówkach najwięcej czasu poświęciło dyskusji nad programem szkolenia przodowników turystyki narciarskiej zaproponowanym przez Michała Chruściela. Wiele uwag do tego programu wnieśli nie tylko członkowie komisji, ale także uczestnicy zlotu. Sekretarz komisji Jan Brylski przedstawił stan przygotowań do III Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów, który zostanie przeprowadzony w Beskidzie Śląskim w dniach 22-25 stycznia 2004 r.

Przewodniczący komisji Wojciech Biedrzycki poinformował o stanie przygotowań do XLVIII Ogólnopolskiego Tatrzańskiego Rajdu Narciarskiego, który potrwa od 29 marca do 5 kwietnia br. oraz o programie Międzynarodowego Seminarium Turystyki Narciarskiej odbywającego się na Kalatówkach w dniach 9-12 stycznia 2003 r. Ustalono aktualny stan Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich (w załączeniu). Jest to istotne, ponieważ ostatnio na skutek rozproszenia zasad przyznawania odznak KTN nie miała rozeznania w liczbie przyznawanych w terenie odznak. Ponadto nowe regulaminy odznak narciarskich i instrukcje weryfikacji powinny w pierwszej kolejności trafić do referatów weryfikacyjnych. Komisja przyznała również trzy pierwsze Wysokogórskie Odznaki Narciarskie zdobyte według nowego regulaminu.

Andrzej Stróżecki


Wykaz Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Narciarskich PTTK według stanu na 14 grudnia 2002

1. Białystok przy Oddziale Regionalnym, 15-062, ul. Warszawska 43
2. Bielsko-Biała 43-300, ul. Wzgórze 9
3. Bochnia 32-700, ul. Bernardyńska 10
4. Brzeg Dolny przy Oddziale w Zakładach "Rokita", 56-120, ul. Sienkiewicza 4
5. Cieszyn przy Oddziale "Beskid Śląski", 43-400, ul. Głęboka 56
6. Dąbrowa Górnicza, ul. Dojazdowa 16 II kl.
7. Elbląg przy Oddz. "Ziemi Elbląskiej", 82-028, ul. Krótka 5
8. Gdańsk przy Oddziale Regionalnym, 80-826, ul. Ogarna 72
9. Jaworzno 32-510, ul. Grunwaldzka 80, hala MOSiR
10. Jelenia Góra przy Oddziale "Sudety Zachodnie", 58-500, ul. 1 Maja 88
11. Kraków przy Samodzielnym Szkolnym Oddziale, 30-324, ul. Monte Cassino 31
12. Kraków Oddział Krakowski, 31-543, ul. Westerplatte 5
13. Łańcut 37-100, ul. Dominikańska 9
14. Łódź przy Łódzkim Klubie Narciarskim, 90-301, ul. Wigury 12A
15. Nowy Sącz przy Oddziale "Beskid", 33-300, Rynek 9
16. Opole Regionalny Ośrodek Programowy PTTK, 45-083, ul. Barlickiego 2A
17. Oświęcim przy Oddziale "Ziemi Oświęcimskiej", 32-600, ul. Mickiewicza 6
18. Rybnik 44-200, ul. Piłsudskiego 4
19. Rzeszów 35-064, ul. Matejki 2
20. Warszawa przy Oddz. im. A. Janowskiego, 00-261, ul. Podwale 23, skr. poczt. 98
21. Wrocław 50-106, Rynek Ratusz 11/12
22. Zawiercie 42-400, ul. Sikorskiego 6

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT