PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Ostatnie pożegnanie Mietka Papierskiego


Z głębokim żalem pożegnaliśmy 17 września 2002 r. Mieczysława Papierskiego, członka Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK w poprzednich kadencjach, wielkiego duchem i sercem działacza PTTK - człowieka, którego ideał Mieczysław utożsamiał całym swoim życiem. Turystyka była Jego pasją - pasją, którą realizował z żoną, dziećmi, wnukami, której uczył swych najmłodszych prawnuków.

Odejście Mieczysława to wielki wstrząs i ból dla całej rodziny, bliskich i dla nas, działaczy towarzystwa. Odszedł jak żył - szybko, starając się nie absorbować sobą uwagi, jakby przepraszając, że jest powodem troski.

Wielka serdeczność i życzliwość - tak najkrócej można scharakteryzować Mieczysława. Niesienie pomocy rodzinie, bliższym i dalszym znajomym było Jego misją do tego stopnia, że brakowało mu czasu dla siebie.

Był członkiem PTTK od 1958 roku, tworzył w 50-letniej historii towarzystwa karty, które w wydatny sposób ją wzbogaciły. Przez ponad 40 lat pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych w komisjach ZG PTTK, Zarządu Okręgu, Zarządu Wojewódzkiego, był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Motorowej, którą współtworzył i której przewodniczył do końca funkcjonowania ZW.

W swoim macierzystym oddziale - Oddziale PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku - był wiceprezesem, skarbnikiem, założycielem kół i klubów, w tym Klubu Turystów Motorowych "Zryw". Był instruktorem krajoznawstwa Polski i regionu, członkiem Opolskiego Klubu Krajoznawców, organizatorem setek rajdów, złazów, biwaków, wypadów turystycznych, spotkań przy ognisku. Od 19 lat w sposób szczególny poświęcił się - co było Jego wielką pasją i dziełem - Ogólnopolskiemu Indywidualnemu Rajdowi Motorowemu "Ratusze w Polsce".

Był Przodownikiem Turystyki Motorowej, Górskiej, pilotem wycieczek, organizatorem turystyki. Za społeczne działanie został przez władze turystyczne kraju i Towarzystwa uhonorowany: Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką Zasłużony dla Turystyki na Śląsku Opolskim, Medalem 50 lat PTTK.

Macierzysty oddział zaproponował Jego osobę do godności Członka Honorowego PTTK. On tego nie doczekał, a tak bardzo na to zasłużył. Dla nas na pewno nim jesteś i będziesz tak trwał w naszej pamięci. Został wyrwany z życia pełnego planów na przyszłość i obowiązków, które sobie narzucał. Jeżeli można o kimś powiedzieć, że jest człowiekiem z charyzmą - podającym przyjacielską dłoń i ofiarującym pomoc z uśmiechem i radością - to z całą pewnością był nim Mieczysław.

Lucjusz Bilik

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT