PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

50 lat Koła PTTK nr 1 przy KUL


W tym roku przypada 50. rocznica utworzenia Koła PTTK nr 1 przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - najstarszego akademickiego koła PTTK, powołanego jesienią 1953 r.

Program obchodów jubileuszu:

  • 11-13 kwietnia: XXXIII Rajd Studencki "Roztocze wiosną";
  • 27-29 czerwca: spotkanie członków, sympatyków, weteranów koła przy ognisku w Radocynie (hotelik nadleśnictwa);
  • 11-12 października: Rajd Studencki "Po trójkącie" (Kazimierz - Nałęczów - Puławy) połączony z okolicznościowym spotkaniem Komisji Akademickiej ZG PTTK i minisesją historyczną;
  • 22-23 listopada: kulminacja obchodów jubileuszu w KUL.

Zapraszamy na nasze imprezy kolegów z innych akademickich klubów turystycznych, a zwłaszcza byłych członków Koła PTTK nr 1 przy KUL.

Adres:

Koło PTTK nr 1 przy KUL,
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
strony www: http://student.kul.lublin.pl/pttk
adres e-mail: pttk1@kul.lublin.pl

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT