PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Prezydencki patronat


Rok 1873 zapisał się w historii w sposób szczególny. Od tego roku, a ściślej rzecz biorąc od powstania Towarzystwa Tatrzańskiego - później Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego możemy mówić o zorganizowanym społecznym ruchu turystycznym. Od zarania towarzyszą więc nam szczyty Tatr, smakowanie wędrówki po perciach oraz większych i mniejszych wspinaczek, poczucie odpowiedzialności za tatrzańską przyrodę, głęboki związek emocjonalny z kulturą tworzoną przez mieszkańców tych gór. Od PTT biorą swój rodowód szlaki i schroniska, przewodnictwo, ratownictwo, przewodniki, pocztówki, sympozja...

Czujemy się nie tylko formalnymi, ale i serdecznymi następcami Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Stąd zwróciliśmy się do Pana Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego o honorowy patronat nad obchodami. I stąd tak ciesząca nas odpowiedź. Spotkamy się w końcu czerwca na trasie od Kuźnic do schroniska PTTK Kalatówki. Świetny Zakopiański Teatr im. Witkacego przedstawi spektakl "Na przełęczy", w październiku odbędzie się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego sesja naukowa poświęcona jubileuszowi, a w grudniu tradycyjnie organizowane przez KTG sympozjum górskie. We wszystkich naszych schroniskach specjalne afisze będą przypominały rocznicę, zachęcały do zdobywania GOT i udziału w akcjach "Czyste góry."

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT