PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
5 (9)/2003
ISSN 1642-0853

Proklamacja Krajobrazu Roku
- Ziemia Lubuska 2003-2004


Przygotowania do rozpoczęcia wielkiej europejskiej imprezy pod powyższym tytułem, o której pisaliśmy w numerze grudniowym 2002, biegną bardzo intensywnie. Jej inauguracja nastąpi w sobotę 7 czerwca br. w uroczo położonym nad Odrą po stronie niemieckiej miasteczku o starej historii, związanej także z naszą - Lubuszu, niemieckim Lebus. Znany już jest ramowy program spotkania. Oto do godz. 14 uczestnicy z całej Europy zbierać się będą w tej miejscowości, mogąc ją zwiedzać w oprowadzanych grupach. O tym czasie spodziewane jest lądowanie specjalnych promów, które symbolicznie przewiozą z Nowego Lubusza w Polsce ważne urzędowe osoby. Po przejściu na przygotowany plac zgromadzenia nastąpią o godz. 15 inauguracyjne przemówienia z obu stron, urozmaicane muzycznymi przerywnikami. Po krótkim programie artystycznym zostanie odsłonięty pamiątkowy głaz - taki sam znajdzie się i po polskiej stronie. Swoją wymowę będzie miało zasadzenie drzewka - przecież impreza organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (NFI), którego członkiem jest PTTK od września 2002 r. Natomiast o godz. 19 rozpocznie się wieczornica z wystąpieniami przedstawicieli NFI, PTTK, NF Brandenburgii i Flandrii (gdzie odbyła się poprzednia edycja Krajobrazu Roku).

W przededniu oraz w niedzielę można poznawać ziemię lubuską po obu stronach granicy, w którym to celu organizatorzy przygotowują kilka propozycji interesujących tras. Strona niemiecka gotowa jest także pomóc w znalezieniu taniego noclegu u siebie dla polskich grup. W tym celu, jak również dla uniknięcia perturbacji z zakwaterowaniem po stronie polskiej, należy kontaktować się - jak też w ogóle w sprawach tej imprezy - z regionalnym koordynatorem ze strony PTTK, Czesławem Woźniakiem:

Oddział PTTK, Rynek 9, 66-300 Międzyrzecz, tel. 0607069331, fax (95) 7412447,

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. w uroczystościach Proklamacji oraz w całym Krajobrazie Roku - Ziemia Lubuska 2003-2004! To dobra okazja, by poznać bliżej ten piękny region i nawiązać kontakty z turystami z całej Europy.

Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT